Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

 • Spaans / Spanish
 • Nederlands / Dutch
 • Engels / English
 • Italiaans / Italian
 • Nederlands / Dutch
 • Pools / Polish
 • Spaans / Spanish
 • Tsjechisch / Czech
 • Engels / English
 • Engels / English

Robots: Hoe werkt het?

De robot is al enkele in alle industrieën aanwezig. Dit geprogrammeerde systeem, waarmee een productie kan worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd door verschillende taken uit te voeren, lijkt voor veel bedrijven de ideale oplossing te zijn. Laten we eens bekijken hoe een robot werkt en hoe u het juiste type kiest.


Robot: identiteitskaart

Een industriële robot, zoals gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Normalisatie, is een automatisch bestuurd, multi-actief, veelzijdig systeem dat op drie of meer assen kan worden geprogrammeerd. Er zijn twee types: Cartesische robots en poly-gearticuleerde robots.


 • Het cartesiaanse systeem is een lineaire robot die beweegt in 3 orthogonale assen (X,Y en Z) volgens cartesiaanse gegevens. Het is opgebouwd uit een vorm van lineaire actuatoren.
 • Een poly-gearticuleerde robot kan in een 3D-omgeving bewegen dankzij zijn dankzij zijn rotatiegewrichten. Hij heeft gewoonlijk 6 assen.
Cartesian and polyarticulated robots
2 types van klassieke industriële robots: lineaire of Cartesische robot (links) en poly-gearticuleerde robot (rechts).
Elke robot heeft zijn eigen kenmerken. De belangrijkste daarvan zijn het actiebereik oftewel reach en het maximale draagvermogen oftewel payload, die de grenzen van de actie van de machine bepalen. Deze elementen maken de keuze voor de meest geschikte industriële robot mogelijk. Het is mogelijk om de prestaties van een robot te verbeteren met extra assen zoals lineaire assen of positioneerders. Je kan de robot ook verplaatsen met een mobiel platform.

Een robotsysteem bestaat uit drie grote onderdelen:

 • Een mechanisch deel: de arm zelf, met motoren op elke as.
 • Een elektronisch gedeelte: de sturingskast met zijn centrale eenheid die de servosturing verzorgt, zijn sensoren en snelheidsregelaar.
 • Een computergedeelte: in de vorm van een specifieke programmeertaal waarmee de robot kan worden bestuurd door hem te koppelen aan zijn gebruiker en zijn omgeving. Dit computergedeelte omvat een rekenmachine die de gecodeerde motorgegevens omzet in Cartesische waarden

Het is de programmering die het mogelijk maakt de elementen allemaal aan elkaar te koppelen en van een robot een werktuig te maken voor de automatisering van industriële applicaties. Er zijn drie methoden:

 • Leren programmeren was de eerste methode die werd ontwikkeld. Deze bestaat uit het creëren van trajecten door het onthouden van cartesische coördinaten. Hiermee worden de werk- en passeerposities van de robot bepaald. Deze methode wordt rechtstreeks op de robot uitgevoerd via de sturingskast, de smartPAD bij KUKA, of door manuele sturing met aangepaste tools, zoals de ready2_pilot.
 • De berekeningsmethode kwam daarna. Hierbij gaat men de positie van de punten bepalen aan de hand van formules gebaseerd op het eerste gedefinieerde punt.
 • Een derde methode wijzigt de werkwijze van de eerste twee methodes. Offline programmeren bestaat uit het creëren en simuleren van de trajecten in een offline programmeersoftware. Zo wordt de werkomgeving van de robotica oplossing nagebootst en kan een breed scala van tests worden uitgevoerd.

Programming illustration
Simulatiesoftware voor vereenvoudigde programmering.

Wat is het doel van een industriële robot?

Robotica is een belangrijk hulpmiddel in tal van industrieën, zoals de automobielsector, de consumptiegoederenindustrie, de elektronica, de metallurgie, de kunststoffenindustrie en ook in de medische sector. Robotica is geschikt voor verschillende toepassingen, afhankelijk van zijn intrinsieke kenmerken en het gereedschap waarover hij beschikt. De voornaamste toepassingen zijn:
 • Assemblage en montage
 • Palletiseren
 • Handling
 • Verpakking
 • Bewerking
 • Gieterij en smeden
 • Lassen en snijden van alle materialen

 

Er zijn ook versies van robotarmen die zijn ontworpen voor specifieke taken en omgevingen, zoals hygiënische robots voor clean rooms, of speciale robots voor gieterijen.

Future production
Voorbeeld van een industriële robottoepassing.

Gebruiksvoordelen

Industriële robotica zorgt voor een snellere uitvoering dan mensen en een herhaalbare precisie in een bepaalde tijd. Ze zijn eenvoudig te programmeren en helpen bedrijven om concurrentieel te blijven. Voor veel bedrijven biedt het dus tal van nieuwe mogelijkheden. De voornaamste voordelen voor robotica zijn:

 • Verbeterde efficiëntie
 • Maximalisatie van de productie
 • Optimalisatie van kwaliteit
 • Bijna perfecte en herhaalbare precisie
 • Vermindering van risico's voor werknemers
 • Betere arbeidsomstandigheden: minder RSI
 • Gegarandeerde snelheid en werkwijze
 • Grotere flexibiliteit
KUKA robotic systems

Industriële robots

Leer ons enorme assortiment industriële robots kennen – met uiteenlopende varianten, extra’s en beschikbaar in alle dimensies. Kies hier welke robotarm jij wilt kopen.

Hoe kies je de meest geschikte robot?

De beste robot is de robot die het meest geschikt is bij de specifieke behoeften van een project. Hiervoor is het belangrijk enkele essentiële criteria te kennen:

 • De te automatiseren taak
 • De vereiste reikwijdte of reach
 • De belasting of payload(het gewicht van het te transporteren onderdeel...)
 • De cyclustijd
 • De werkomgeving

 

Bij de integratie van een robot, conventioneel of collaboratief, is veiligheid een eerste vereiste en is het van essentieel belang vooraf een risicoanalyse uit te voeren. Zodra u deze elementen in gedachten hebt, kunt u opzoekingen doen of een tool gebruiken die voor u de robot berekent die het best aan uw behoeften beantwoordt.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze experts voor ondersteuning op maat. Kortom, er bestaat niet zoiets als de beste robot, maar er bestaan robotarmen voor alle situaties en alle toepassingen.

KUKA robot range
Afbeelding: Overzicht van het KUKA aanbod: van kleine robots tot heavy-duty robots, alle mogelijke toepassingen zijn gedekt