Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Megatrend: Indywidualizacja

Wraz ze wzrostem globalnego dobrobytu samorealizacja i wolność indywiduum zyskują na znaczeniu. Dążenie do indywidualizacji wpływa także w znaczący sposób na zachowanie konsumentów. Indywidualne życzenia klientów trudno spełnić klasycznymi wyrobami produkcji masowej, a zatem wymagają innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.


Zindywidualizowana produkcja masowa

Aby sprostać indywidualnym życzeniom klientów i jednocześnie zachować efektywność kosztową, przedsiębiorstwa muszą opracowywać zorientowane na klienta modele biznesowe oraz stosować inteligentne, elastyczne technologie produkcyjne.

Celem zindywidualizowanej pod kątem klientów produkcji masowej (masowej kastomizacji) jest utrzymanie efektywności całej instalacji. Krytyczne czynniki, takie jak dostępność, wydajność i jakość nie mogą ulec pogorszeniu w porównaniu do zwykłej produkcji seryjnej. Ponadto należy zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu inwestycji i możliwe krótki czas wprowadzania nowych produktów i wariantów produktów na rynek.

Kluczową kwestią jest wysokiego stopnia standaryzacja i automatyzacja, która równocześnie pozostawia przestrzeń na wariacje istotnych dla klienta cech produktów. Również koncepcja modularyzacji, oferująca klientowi indywidualną konfigurację produktów na bazie modułowego systemu konstrukcji zespołowej, stanowi efektywną kosztowo możliwość spełnienia życzeń klienta z zachowaniem najwyższej jakości i ilości.

Masowa kastomizacja: Efektywna alternatywa do produkcji masowej i jednostkowej.

Przemysłowy Internet Rzeczy i inteligentna produkcja

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) stwarza możliwość produkcji zindywidualizowanych komponentów i pojedynczych sztuk z zachowaniem wysokiej jakości i rentowności. Tradycyjne zakłady produkcyjne zostają przy tym zastąpione przez Smart Factories, w których procesy produkcyjne można płynnie i szybko dostosować.

W opracowanej przez KUKA produkcji Matrix inteligentne rozwiązania z zakresu automatyzacji i połączony w sieć łańcuch procesu umożliwiają niebywale elastyczną produkcję w skali przemysłowej. Kompleksowe instalacje produkcyjne oraz poszczególne maszyny i roboty można błyskawicznie zmodyfikować do wytwarzania produktów innego typu – bez czasu oczekiwania czy przerw w produkcji. Produkcja różnorodnych małych serii, modułów i pojedynczych części jest dzięki temu możliwa do realizacji w ramach przemysłowej kastomizacji masowej.

SFaaS: Smart Factory jako usługa

Koncepcja Smart Factory jako usługi idzie nawet o krok dalej: Skalowane, w pełni automatyczne i adaptacyjne zdolności wytwórcze produkcji można zarezerwować po różnych kosztach w ramach usługi. Umożliwia to szybkie, elastyczne i obarczone małym ryzykiem wytwarzanie nowych wariantów produktów.

Wgląd w realizację koncepcji Smart Factory jako usługi firma KUKA oferuje już dziś. We współpracy z parterami MHP i Munich Re firma KUKA prowadzi prototyp inteligentnej fabryki w niemieckim Monachium. Lokalizacja ta jest dostępna dla zainteresowanych podmiotów do realizacji wydarzeń firmowych, seminariów i prelekcji ekspertów.

Smart Factory jako usługa umożliwia uelastycznienie procesów produkcyjnych.