Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Strategia firmy KUKA

Firma KUKA koncentruje się na umacnianiu pozycji lidera w zakresie innowacji i technologii, aby czerpać korzyści z globalnych trendów i optymalnie wykorzystywać swoje know-how. Ponadto koncern w dalszym ciągu pracuje nad rozwojem efektywnych struktur. Celem strategicznym firmy KUKA jest zdobycie pozycji lidera w zakresie produkcji rozwiązań automatyzacyjnych opartych na pracy robotów na prężnie rozwijających się rynkach. Chodzi o długotrwały sukces przedsiębiorstwa, oparty na dochodowym rozwoju i wzroście wartości przedsiębiorstwa.

KUKA wyznacza trendy w automatyzacji opartej na pracy robotów. Trendy, które zmieniają przyszłość.

Firma KUKA operuje w bardzo dynamicznym, napędzanym przez innowacje otoczeniu rynkowym, które stale definiuje się na nowo. Na skutek coraz większej digitalizacji produkcji oraz współpracy ludzi i maszyn środowisko pracy radykalnie się zmieni. Roboty staną się decydującymi elementami fabryki przyszłości, w której centrum znajdzie się człowiek.

Automatyzacja oparta na pracy robotów to megatrend. Aby czerpać korzyści z globalnych trendów i optymalnie wykorzystywać swoje know-how, koncern skupia się na umacnianiu pozycji lidera w zakresie innowacji i technologii, przy czym największą uwagę poświęca globalnym, prężnie rozwijającym się rynkom, a także pracuje nad rozwojem efektywnych struktur.

Umacnianie pozycji lidera w zakresie innowacji i technologii

KUKA jest synonimem innowacji w automatyzacji. Firma KUKA jako wiodący w Europie producent robotów przemysłowych i zautomatyzowanych rozwiązań produkcyjnych dzięki swoim produktom bierze bezpośrednio udział w czwartej rewolucji przemysłowej – Industrie 4.0. Jedynie wydajne, efektywne, elastyczne, a przede wszystkim bezpieczne systemy produkcyjne umożliwiają stworzenie przyszłościowych koncepcji automatyzacji, które uwzględniają potrzeby pracowników produkcji.

Już dziś firma KUKA dysponuje niezbędnymi narzędziami do wdrożenia Industrie 4.0:

  • Bezpieczne systemy robotów umożliwiające współpracę człowieka z robotem
  • Mobilność ze zintegrowaną nawigacją
  • Modułowy układ sterowania do połączenia ze światem IT

Poza tym firma KUKA pracuje razem z klientami i partnerami nad modelami biznesowymi umożliwiającymi wykorzystanie i wdrożenie Industrie 4.0.
Mobilne systemy robotów o dużej czułości oferują zupełnie nowe możliwości w produkcji.

Dywersyfikacja działalności biznesowej w nowych regionach i rynkach

Firma KUKA ma wiodącą pozycję na rynku motoryzacyjnym. Dodatkowe szanse rozwoju stwarzają także rynki spoza branży motoryzacyjnej np. branże produkcyjne o profilu ogólnym.

Branże produkcyjne o profilu ogólnym, do których firma KUKA chce się zwrócić, takie jak E-Commerce, Consumer Goods czy Electronics, wyróżniają się przede wszystkim wysokim potencjałem rozwoju i dochodów.

Firma KUKA koncentruje się w swojej strategii na pozyskaniu tych rynków. Przedsiębiorstwo chce wykorzystać regionalne szanse rozwoju, zwłaszcza na prężnie rozwijających się rynkach w Azji i Ameryce Północnej. Jednocześnie skutecznie wdrożone w Europie strategie należy również rozszerzyć na te rynki.

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
Firma KUKA koncentruje się w swojej strategii na poszukiwaniu nowych rynków i regionów.

Konsekwentne wdrażanie zrównoważonych i efektywnych struktur kosztów 

Firma KUKA od kilku lat monitoruje wewnętrzne procesy w ramach zrównoważonego programu efektywności i poprawy. Chodzi tutaj o dochodowy rozwój, oparty na efektywnej organizacji przedsiębiorstwa, zrównoważonemu dopasowaniu produktów i procesów do potrzeb klientów, jakości oraz efektywności.
W celu wspierania dochodowego rozwoju wdrożone zostaną różne działania w obszarze Operational Excellence.