Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

ARENA2036: Przyszłościowy zakład motoryzacyjny oparty na płynnej produkcji

Przemysł motoryzacyjny stoi przed wielkimi wyzwaniami: jak będzie wyglądał samochód przyszłości? KUKA tworzy przyszłościowy zakład motoryzacyjny oparty na płynnej produkcji.

17 maja 2019


ARENA2036: Rozpoczęcie nowego sztandarowego projektu

Przemysł motoryzacyjny stoi przed wielkimi wyzwaniami: jak będzie wyglądał samochód przyszłości? Jak można dostosować produkcję do nowych i stale zmieniających się wymogów? W ARENA2036, największej platformie badawczej poświęconej temu zagadnieniu w Niemczech, eksperci z ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji naukowych pracują nad wspólnymi wizjami tworzenia wartości dodanej w przyszłości. Wśród nich jest również KUKA. Jako wiodący dostawca rozwiązań automatyzacyjnych KUKA jest po raz pierwszy partnerem uczestniczącym w jednym z wielkich wspólnych projektów ARENA2036, w ramach którego opracowywane i testowane są płynne metody produkcji dla Przemysłu 4.0.

W fabryce badawczej ARENA2036 opracowywane i testowane są płynne metody produkcji samochodów w przyszłości.

Wymiana informacji na styku nauki i gospodarki

Za sprawą ARENA2036 w roku 2013 na Uniwersytecie w Stuttgarcie powstała jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk badawczych na świecie, skupiona wokół zagadnień produkcji, pracy i mobilności. Obok instytutów naukowych, takich jak Fraunhofer IPA & IAO czy Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Niemiecka Agencja Kosmiczna), oraz przedsiębiorstw m.in. Siemens, Bosch czy Daimler, KUKA jest jednym z obecnie około 30 partnerów z różnych dziedzin. „Projekty na styku nauki i gospodarki dają nam szansę na współtworzenie przyszłościowej produkcji”, mówi Matthias Paukner, kierownik projektu Automotive Technology Solutions w firmie KUKA. Dostarczają one ważnych impulsów do własnej pracy rozwojowej. „Dzięki wymianie informacji z partnerami już dziś znamy wymagania przyszłego przemysłu i możemy na nie reagować”, wyjaśnia kierownik projektu.

Cel wspomaganego projektu „ARENA2036 fluPro”

Od października 2018 r. KUKA jest po raz pierwszy zaangażowana w jeden z wielkich wspólnych projektów ARENA2036. Celem projektu „Płynna produkcja (Fluide Produktion - fluPro)” jest jeszcze większe usieciowienie produkcji i kształtowanie jej w bardziej wszechstronny sposób. Na potrzeby prac badawczych i rozwojowych udostępniono halę o powierzchni około 10 000 metrów kwadratowych wyposażoną w nowoczesne sprzęty. Centralnym elementem aktualnego wiodącego projektu jest ogromny zakład na kampusie badawczym, umiejscowionym na terenie Uniwersytetu w Stuttgarcie. KUKA wspiera ARENA2036 za sprawą wielu robotów typów KR60, KR360, Cobot LBR iiwa, KMR iiwa i KMP1500. Roboty te są wykorzystywane zarówno w dwustronnych i wielostronnych projektach badawczych, jak i we wspomaganym projekcie „fluPro”.

Projekty na styku nauki i gospodarki dają nam szansę na współtworzenie przyszłościowej produkcji.

Matthias Paukner, kierownik projektu Automotive Technology Solutions w firmie KUKA

Odzwierciedlenie dynamicznych struktur maszyn

Projekt „Płynna produkcja” ma na celu rozbicie środków produkcyjnych na mobilne moduły, umożliwiając w ten sposób odzwierciedlenie dynamicznych i spełniających wymogi struktur maszyn. Ma to znieść powszechny dziś podział między tworzeniem wartości dodanej a logistyką. W rezultacie mógłby powstać nowatorski system produkcyjny, oparty na minimalnych ustaleniach i umożliwiający podejmowanie decyzji na krótko przed właściwym zapotrzebowaniem na wartość dodaną.


Ekonomiczna produkcja małych partii

Ekonomiczna produkcja małych partii to jedno z centralnych wymagań w odniesieniu do nowoczesnej produkcji. Za sprawą swoich aplikacji KUKA już dziś dostarcza odpowiednie rozwiązania. Z uwagi na postępującą indywidualizację, coraz krótsze cykle życia produktów i rynki podlegające coraz większym wahaniom w przyszłości produkcja rosnącej liczby wariantów i modeli danego produktu w zmiennych liczbach sztuk będzie jeszcze ważniejsza. Bardziej niż kiedykolwiek będzie liczyć się zdolność zakładu do zmian. 

Szybkie dostosowanie produkcji w ARENA2036

Dzisiejsze koncepcje elastycznych metod produkcyjnych bazują na skategoryzowanych i ustandaryzowanych komórkach produkcyjnych uporządkowanych na siatce. Komponenty są doprowadzane do obróbki poprzez stoły obrotowe danej komórki, które można w indywidualnych przypadkach rozszerzyć o specyficzny dla danego projektu sprzęt. W ten sposób można szybko i łatwo dostosować produkcję do aktualnych wymogów.

A co, jeśli w ramach procesu produkcyjnego już nie tylko komponent będzie przemieszczany?

A gdyby również poszczególne komórki były elastyczne? A przy tym współpraca człowieka z robotem (HRC) została dalej rozbudowana? „Wyniki mogą stanowić decydujący impuls dla naszej przyszłej pracy”, mówi Matthias Paukner, kierownik projektu Automotive Technology Solutions w firmie KUKA. Ale już niebawem projekt mógłby dostarczać informacje dla poszczególnych obszarów częściowych, przykładowo na temat współpracy człowieka z robotem (HRC), mobilnej robotyki lub cyfrowych cieni

Rzeczywistość rozszerzona w budowie zakładów

Już wcześniej w ramach ARENA2036 w kilku dwustronnych i wielostronnych projektach KUKA poświęciła się zagadnieniu bardziej elastycznego i wydajnego kształtowania produkcji w przyszłości. W tym kontekście pracowano np. nad zastosowaniem rzeczywistości rozszerzonej w budowie zakładów. Nowoczesna technika może się przyczynić do zobrazowania zabudowy i przebudowy zakładu już na wczesnym etapie planowania za sprawą nowatorskich technologii:

w tym zakresie rozszerzona rzeczywistość daje możliwość odpowiednio wczesnego rozpoznawania potencjałów optymalizacji.

Na przykład czy dostęp dla pracowników jest wystarczający? Czy miejsce jest optymalnie wykorzystywane lub można coś w tym zakresie poprawić? Pytania, na które można uzyskać odpowiedzi w rzeczywistości rozszerzonej. To samo dotyczy również ewentualnych późniejszych przebudów komórek: symulacja przeprowadzona za pomocą realistycznego cyfrowego obrazu stanowi oszczędność czasu i pieniędzy. 

 

Wspomagany program „Kampus badawczy – partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie innowacji” 

Projekty w ramach ARENA2036 są wspomagane ze środków Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec, Unii Europejskiej oraz innych organów finansujących. Projekt „fluPro” otrzymuje wsparcie ze środków Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec w ramach programu wspomaganego „Kampus badawczy – partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie innowacji” (numer referencyjny projektu 02P18Q620). Opieką objął go Projektträger Karlsruhe (PTKA). „ARENA” oznacza Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Wybrano liczbę „2036”, ponieważ w tym roku samochód będzie świętował swój jubileusz 150- lecia.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie