Vyberte si svou polohu:

Země

ARENA2036: Fluidní automobilový závod budoucnosti

Automobilový průmysl čelí velkým výzvám: Jak bude vypadat automobil budoucnosti? Společnost KUKA staví na konceptu fluidního automobilového závodu budoucnost.

17. května 2019


ARENA2036: Zahájení nového stěžejního projektu

Automobilový průmysl čelí velkým výzvám: Jak bude vypadat automobil budoucnosti? A jak lze výrobu přizpůsobit novým a neustále se měnícím požadavkům? V rámci areálu ARENA2036, což je největší výzkumná platforma na toto téma v Německu, pracují odborníci z více než 30 podniků a vědeckých institucí na společných vizích hodnot, jež budou vytvářeny v budoucnosti. Podílí se na ní: KUKA. Jako přední dodavatel automatizačních řešení je společnost KUKA poprvé partnerem jednoho z velkých společných projektů ARENA2036, v jehož rámci jsou vyvíjeny a testovány fluidní metody výroby pro Průmysl 4.0.

Ve výzkumné továrně ARENA2036 jsou vyvíjeny a testovány fluidní metody výroby pro automobilovou výrobu budoucnosti.

Výměna na rozhraní vědy a podnikání

Areál ARENA2036, jeden z nejmodernějších světových výzkumných závodů v oblasti výroby, práce a mobility, vznikl na stuttgartské univerzitě v roce 2013. Kromě vědeckých ústavů, jako jsou Fraunhofer IPA & IAO nebo Německé letecké a kosmické středisko (DLR), je KUKA spolu se společnostmi, jako je Siemens, Bosch nebo Daimler, jedním z přibližně 30 partnerů v různých oborech. „Projekty na pomezí vědy a průmyslu nám poskytují příležitost k tomu, abychom sami spoluutvářeli výrobu budoucnosti,“ sděluje Matthias Paukner, projektový manažer KUKA Automotive Technology Solutions. Poskytují důležité impulsy pro vlastní vývojovou práci. „Díky výměně nápadů s našimi partnery již víme, jaké jsou požadavky zítřejšího průmyslu a jak na ně můžeme reagovat,“ vysvětluje projektový manažer.

Cíl projektu financování „ARENA2036 fluPro“

Od října 2018 se společnost KUKA poprvé zapojila do jednoho z velkých společných projektů ARENA2036. Cílem projektu „Fluidní výroba (fluPro)“ je ještě propojenější výroba a její širší univerzálnost. Pro výzkumné a vývojové práce je k dispozici nejmodernější hala o rozloze cca 10 000 metrů čtverečních. Ústředním bodem současného pilotního projektu je obrovské zařízení na výzkumném areálu, který se nachází v kampusu stuttgartské univerzity. Společnost KUKA podporuje projekt ARENA2036 prostřednictvím několika robotů typů KR60, KR360, Cobot LBR iiwa, KMR iiwa a KMP1500. Tyto roboty jsou využívány v bilaterálních i multilaterálních výzkumných projektech i v projektu financování „fluPro“.

Projekty na pomezí vědy a průmyslu nám poskytují příležitost k tomu, abychom sami spoluutvářeli výrobu budoucnosti.

Matthias Paukner, projektový manažer KUKA Automotive Technology Solutions

Zmapování dynamické strojní struktury

Cílem projektu „Fluidní výroba“ je rozdělit výrobní prostředky na místně flexibilní moduly, aby bylo možné zmapovat dynamické strojní struktury orientované podle požadavků. Aktuální rozdělení na přidanou hodnotou a logistiku by mělo být odstraněno. Výsledkem by mohl být nový výrobní systém, který si vystačí s minimálními specifikacemi a umožní rozhodování až do doby, než bude potřeba vytvořit skutečnou hodnotu.


Ekonomická výroba v malých sériích

Ekonomická výroba v malých sériích je jedním z klíčových požadavků moderní výroby. Společnost KUKA dodává již dnes ta správná řešení v rámci svých aplikací. Vzhledem ke zvyšující se individualizaci, stále kratším životním cyklům produktů a stále volatilnějším trhům bude v budoucnu ještě důležitější vyrábět zvyšující se počet variant a modelů daného výrobkuproměnlivých množstvích. Více než kdy jindy bude záležet na univerzálnosti systému. 

Rychlé přizpůsobení výroby v projektu ARENA2036

Dnešní koncepce agilních výrobních metod jsou založeny na kategorizovaných, standardizovaných výrobních buňkách uspořádaných v určitém rastru. Součásti jsou přiváděny přes otočné stoly k příslušným buňkám pro zpracování, které může být individuálně rozšířeno o zařízení specifické pro daný proces. Výroba tak může být rychle a snadno přizpůsobena podle aktuálních požadavků.

Ale co když se v rámci výrobního procesu přesouvá nejen daná součást?

Co kdyby se přesouvaly i jednotlivé buňky? A co kdyby přitom byla dále rozvíjena spolupráce mezi lidmi a roboty (MRK)? „Výsledky mohou být rozhodujícím impulsem pro naši budoucí práci,“ sděluje Matthias Paukner, projektový manažer KUKA Automotive Technology Solutions. Projekt by však také v brzké budoucnosti mohl poskytnout vhled do jednotlivých podoblastí, jako je MRC, mobilní robotika nebo digitální stíny

Rozšířená realita při výstavbě závodů

V rámci projektu ARENA2036 se již společnost KUKA věnovala několika bilaterálním a multilaterálním projektům zasvěceným otázce, jak by mohla být výroba budoucnosti flexibilnější a efektivnější. V této souvislosti bylo např. zapracováno na nasazení rozšířené reality (AR – Augmented Reality) při výstavbě závodů. Díky moderním technologiích lze ukázat výstavbu a přeměnu závodu již v raných fázích plánování:

AR nabízí možnosti k identifikaci potenciál ke zlepšení již v rané fázi.

Budou mít například zaměstnanci dostatek místa pro přístup? Je prostor optimálně využit, nebo by bylo možné provést zlepšení? Otázky, které mohou být zodpovězeny v rozšířené realitě. Totéž případně platí i pro všechny následné přestavby buněk: Díky simulaci pomocí realistického digitálního obrazu se šetří čas a náklady. 

 

Program financování „Výzkumný areál – partnerství veřejného a soukromého sektoru pro inovace“ 

Projekty v rámci ARENA2036 jsou financovány z prostředků Spolkového ministerstva školství a výzkumu (BMBF), Evropské unie a dalších grantových agentur. Projekt „fluPro“ je financován BMBF v rámci programu financování „Výzkumný areál – partnerství veřejného a soukromého sektoru pro inovace“ (grantové číslo 02P18Q620) a je pod patronátem instituce Projektträger Karlsruhe (PTKA). „ARENA“ znamená Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles (aktivní výzkumné prostředí pro novou generaci automobilů). Číslo „2036“ bylo vybráno proto, že v tomto roce oslaví automobil výročí 150 let své existence.