Vyberte si svou polohu:

Země

Automatizace

Požadavky na výrobní společnosti rostou a vyžadují flexibilní výrobní procesy. Řešení spočívá v automatizaci výroby. Specialista na automatizaci, společnost KUKA, vám pomůže optimálně se postarat o výzvy současné i budoucí.


Rostoucí požadavky na výrobu

Globální konkurence a digitální transformace značně zvyšují nároky na výrobní společnosti. Zatímco novinky a variace produktů se na trhu objevují stále rychleji, očekávání zákazníků o výrobě zboží jsou stále více ovlivňována snadností, s jakou lze srovnávat nabídky prostřednictvím internetu.

Za účelem splnění těchto požadavků musí výrobci zajistit širokou škálu produktů s proměnlivou velikostí šarží. Navíc jsou zde další faktory, které zvyšují tlak, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí náklady na pracovní sílu a přísné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Výrobní podniky vyžadují pružné výrobní systémy – klíč k ním spočívá v automatizaci výroby. 

Automatizace znamená zlepšení výrobního procesu pomocí strojů a moderních technologií. KUKA, specialista na robotickou automatizaci ve výrobě, umožňuje splnit zvýšené nároky na rychlost, flexibilitu, ziskovost a přidanou hodnotu.

Automatizační řešení od společnosti KUKA: Klíč k pružné výrobě

Jako jeden z předních světových specialistů na automatizaci si KUKA stanovila za cíl podporovat výrobní společnosti při komplexní optimalizaci jejich tvorby hodnot pomocí komplexního automatizačního a digitalizačního know-how.

Našim zákazníkům nabízíme celou řadu produktů a služeb z jedné ruky: od samotného komponentu – robota – přes výrobní buňku až po plně automatizované zařízení vyrobená na klíč a zasíťovanou výrobu pomocí cloudových nástrojů IT.

Spojení skutečného a virtuálního světa výroby

KUKA doplňuje své vlastní know-how prostřednictvím investic do začínajících společnostech, jako např. Device Insight.

Mnichovský podnik se specializuje na platformy IoT pro síťové výrobní systémy. Optimálně doplňuje odborné znalosti společnosti KUKA s cílem vybudovat komplexní portfolio produktů a služeb v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT).

Průmyslová řešení na míru

Produkty a software od firmy KUKA naleznete v mnoha odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronický průmysl a průmysl zpracování kovů. Prohlédněte si naše Success Stories, abyste získali představu o našich řešeních pro automatizaci a zjistili, jak vám mohou naše odborné znalosti pomoci při řešení problémů s digitální transformací.

Příklad odvětví elektroniky: Automatizace s instinktem

Elektronický průmysl je dobrým příkladem průmyslu, který může mít z automatizačních řešení značné výhody. Životní cyklus produktů je výrazně kratší - to, co je dnes trend, zítra již není žádáno. Zároveň stoupají skoro ve všech zemí náklady a požadavky na kvalitu.

V tomto videu vysvětlují specialisté na automatizaci plány a produkty společnosti KUKA.

Nové automatizační koncepce díky spolupráci člověka s robotem

Při spolupráci člověka s robotem (HRC) spolupracuje člověk ruku v ruce s robotem - zcela nový druh automatizace. Člověk ovládá výrobu a dohlíží na ní, zatímco kolaborativní roboty, jako např. LBR iiwa, přebírají nepříjemné a neergonomické úkoly. Díky svým citlivým schopnostem mohou roboty pracovat v těsné blízkosti lidí a provádět výrobní kroky ruku v ruce s nimi. 

Tímto způsobem mohou společnosti splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a zaměstnanci mohou vykonávat úkoly, které vyžadují silné stránky člověka, jako je schopnost učit se, smyslové vnímání nebo tvořivost.

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Spolupráce ruku v ruce: spolupráce s lidmi a roboty umožňuje zcela nové koncepce automatizace.

Další automatizace: „iintelligence 4.0_beyond automation“

V důsledku narůstající automatizace výroby a kooperativního propojení pracovníků se stroji dojde k zásadní proměně pracovního světa. Ale i v továrně budoucnosti bude člověk v centru pozornosti. Roboti jej nenahradí, pouze doplní jeho schopnosti. Tím vzniknou nové oblasti odpovědnosti a profesních profilů, zejména na rozhraní mezi strojírenstvím a IT.

KUKA je symbolem Industrie 4.0 made in Germany. S tímto mottem „iintelligence 4.0_beyond automation“ je naším cílem vytvořit a dále rozvíjet inteligentní automatizační řešení globálně v různých odvětvích. Spolu s našimi zákazníky chceme využít příležitost podpořit cennou pracovní sílu se stroji, zajistit pracovní místa díky vyšší produktivitě a dosáhnout větší efektivity a flexibility ve výrobě.