Vyberte si svou polohu:

Země

Prohlášení o ochraně dat

KUKA Aktiengesellschaft


Naší velkou snahou je ochrana Vašich osobních údajů.

Níže Vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání webové stránky kuka.com. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se týkají Vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Odpovědným subjektem podle čl. 4 č. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je:

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg

Představenstvo

Peter Mohnen
předseda představenstva

Alexander Liong Hauw Tan
finanční ředitel

 

Telefon: +49 821 797-50
Fax: +49 821 797-5252

E-mail: kontakt@kuka.com

Další informace najdete v naší tiráži.

Našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů zastihnete na data-privacy@kuka.com.

Bezpečnost

Webová stránka společnosti KUKA AG je chráněna technickým i a organizačními bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo ke ztrátě, manipulaci, zničení nebo přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. I přes využívání průmyslových standardů SSL (Secure Sockets Layer) ke kódování přenášených dat mezi Vámi a naší webovou stránkou není možná úplná ochrana před všemi událostmi.

Předávání osobních údajů

Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou žádné Vaše osobní údaje předávány třetím subjektům. Předávání veřejným místům, orgánům činným v trestním řízení a soudům probíhá pouze v rámci zákonné povinnosti. Naši zaměstnanci jsou navíc povinni zachovávat mlčenlivost a s Vašimi osobními údaji zacházet důvěrně.

Za třetí subjekt není v této souvislosti považována firma, která je součástí koncernu KUKA, ani poskytovatelé služeb vázaní na nás ke zpracování dat zakázky.

Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů

Pokud naši webovou stránku používáte pouze pro informaci, tedy když se neregistrujete nebo nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které Váš prohlížeč předává našemu serveru. Tyto údaje technicky potřebujeme, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost spojení. Tyto údaje nám navíc umožňují naši nabídku cíleně zlepšovat. Právním podkladem je vždy čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f GDPR (oprávněný zájem).

Sem patří:

 • Datum a návštěva URL, na které se návštěvník nachází

 • URL, kterou návštěvník navštívil těsně předtím

 • IP adresa a doména, ze které se provádí přístup

 • Použitý prohlížeč

 • Použitý operační systém

 • Technické informace o návštěvě (metoda http, verze http, stavový kód http, délka přenášených dat)

Používání cookies

KUKA AG používá cookies, aby mohla být webová nabídka pro Vás atraktivně a uživatelsky upravena. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení, v žádném případě však neobsahují viry, ani nemohou způsobit škody. Naše webová stránka používá „session cookies“. Tyto cookies sledují Váš pohyb mezi různými stránkami naší Webové nabídky během jedné relace (angl. „session“) tak, abyste nebyli dotazováni na tytéž informace, které jste již na naší webové stránce uvedli. Při zavření a opětovném otevření prohlížeče se spustí nová relace uživatele s novým cookie ID.

Dále se používají takzvané „global cookies“, které měří provoz webové stránky a identifikují návštěvníka a relaci. Tyto cookies nebudou smazány společně s relací, budou nahrazeny po jednom roce.

V „Nastavení cookie“ (lze aktivovat na každé stránce dole v patičce nebo přes cookie banner) máte při první návštěvě stránky možnost volby ze tří stupňů nastavení tzv. „Global Cookies“ (tam máte také k dispozici kompletní přehled o všech souborech cookie, které jsou u nás integrovány).

Tyto stupně jsou:

Absolutně nezbytné cookies: Absolutně nezbytné cookies umožňují základní funkce jako zadání údajů do formulářů nebo rozpoznání SPAMŮ.

Funkční cookies: Funkční cookies umožňují integraci externího obsahu do našich stránek, jako například integraci videí služby YouTube, postů na Facebooku nebo aktuálního akciového kurzu.

Marketingové cookies: V této souvislosti se používají cookies a sledovací pixely (většinou se jedná o grafiku o velikosti 1x1 pixelů, kterou server načte, jakmile uživatel aktivuje webovou stránku), které umožňují personalizaci, reklamu a takzvané re-targeting přes komunikaci se stránkami mimo naši webovou nabídku (například přes platformy jako LinkedIn, Twitter, Facebook, DoubleClick nebo Bing). Tyto cookies navíc umožňují předání tzv. sledů kliknutí oddělení prodeje. Bližší informace naleznete ve složkách „Integrované obsahy“ a „Internetová reklama“.

Právním podkladem pro využívání tzv. dočasných cookies („Session Cookies“) a nutných cookies je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f GDPR. Právním podkladem pro využívání funkčních a marketingových cookies je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

Odpovídajícím nastavením prohlížeče můžete ukládání cookies zcela znemožnit. Chcete-li ovšem využívat všechny funkce naší webové stránky, nedoporučujeme to.

KUKA na sociálních médiích

Kromě naší webové stránky je KUKA AG přítomna na různých sociálních médiích. V současné době jsme zastoupeni na YouTube, LinkedInu, Facebooku, Twitteru, XINGu a Instagramu.

Účel a rozsah shromažďovaných údajů, jakož i ustanovení ohledně používání Vašich údajů jsou uvedeny na příslušné platformě v ustanovení o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele.

YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
XING: https://www.xing.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Integrované obsahy

Na naší webové stránce využíváme videa společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do naší online nabídky jsme integrovali videa na YouTube, která jsou uložena na http://www.youtube.com a které je možno přehrávat přímo z naší webové stránky. Jsou všechna integrována do „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, tj. že žádná data o Vás coby uživateli nejsou přenášena společnosti YouTube, pokud videa nepřehráváte. K přenosu dat uvedených v dalším odstavci dochází až při přehrávání videí. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Integrace videí na YouTube zvyšuje atraktivitu naší webové stránky. K tomuto je právním podkladem čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f GDPR.

Díky návštěvě na webové stránce získá YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky. Navíc budou předány údaje uvedené v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“. To probíhá nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni na Google, budou Vaše údaje přímo přiřazeny Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na YouTube, musíte se odhlásit stisknutím tlačítka. YouTube ukládá Vaše údaje do uživatelských profilů a využívá je pro účely reklamy, výzkumu trhu a/nebo úpravě své webové stránky podle potřeby. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) kvůli přinášení cílené reklamy a informování jiných uživatelů sociálních sítí o Vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo nesouhlasit s vytvářením těchto uživatelských profilů, přičemž se s uplatněním tohoto práva musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a o jejich zpracovávání společností YouTube obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam se dozvíte také další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně svého soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Při používání YouTube mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC v USA.

Do naši nabídky online mohou být integrovány obsahy sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlsko („Facebook“). K takovým obsahům mohou patřit např. obrázky, videa nebo texty. Integrace takových obsahů zvyšuje atraktivitu naši webové stránky. K tomuto je právním podkladem čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f GDPR.

Vzhledem k tomu, že servery Facebooku mohou tyto obsahy přímo vyvolávat, Facebook získá díky návštěvě na webové stránce, že jste vyvolali příslušnou podstránku naši webové stránky. Navíc budou předány údaje uvedené v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“. To probíhá nezávisle na tom, zda Facebook poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet nemáte. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, budou Vaše údaje pravděpodobně přímo přiřazeny k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení ke svému profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou naši webové stránky odhlásit.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete na stránce https://www.facebook.com/about/privacy. Při používání Facebooku mohou být osobní údaje přenášeny také na servery Facebooku v USA.

Internetová reklama

Jak na našem vlastním webu, tak i na nepřidružených webových stránkách Vám prezentujeme reklamu. Děje se to pomocí informací, které nám dáváte k dispozici při návštěvě našich webových stránek a při využívání našich obsahů nebo služeb. Tyto informace jsou zaznamenávány prostřednictvím marketingových cookies (viz výše). Tak se Vám po návštěvě webu KUKA bude možná na jiných webových stránkách KUKA zobrazovat reklama ve formě bannerů.

Vaše aktivity na nepřidružených webových stránkách nebudou při zobrazování reklamy dávány do souvislosti s Vaší identitou. Reklamní společnosti nebo ostatní třetí subjekty prezentující naše inzeráty nedostávají od nás žádné osobní údaje. Reklamní společnosti a ostatní třetí subjekty (mezi ně patří reklamní sítě, ad serving firmy a ostatní, jimi pověření poskytovatelé služeb) však mohou vycházet z toho, že uživatelé, kteří kliknou na inzeráty nebo na obsah či provádí příslušnou interakci, patří ke skupině osob, na které cílí dotyčné inzeráty nebo dotyčný obsah.

V současné době jsme v souvislosti s internetovou reklamou používali následující nástroje. Tyto nástroje fungují prostřednictvím použití marketingových cookies a/nebo sledovacích pixelů (viz bod „Použití cookies“ výše).

 

Další informace o fungování jednotlivých nástrojů naleznete na webových stránkách třetích poskytovatelů:

 

Google Tag Manager

Google Double Click

Facebook Pixel

Twitter Universal Tag

LinkedIn Insight Tag

Analýza webových stránek

K analýze webových stránek používáme webovou stránku Sitecore Analytics. Tento software vyhodnocuje výhradně data serverů. Tyto údaje odpovídají údajům uvedeným v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“.

Díky získaným statistikám můžeme zlepšit naši nabídku a pro Vás jako uživatele ji vytvořit zajímavější. Právním podkladem pro využívání Sitecore Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a GDPR.

Pro toto vyhodnocení se používají výhradně data serverů. Sem spadají údaje uvedené v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“. Takto získané informace ukládáme výhradně na serveru v Německu.

Informační zpravodaj / rozdělovník pro tisk

Na naší webové stránce se můžete registrovat k odběru informačního zpravodaje nebo jako zástupce médií pro zařazení do rozdělovníku pro tisk. V takovém případě musíte uvést svou e-mailovou adresu, oslovení a své jméno i příjmení. Vaše e-mailová adresa bude používána výhradně pro zasílání informačního zpravodaje nebo tiskových sdělení. Pro zasílání informačního zpravodaje nebo tiskových sdělení, jakož i pro s tím spojené zpracovávání vašich osobních údajů nám tímto udělujete výslovný souhlas. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv stáhnout a ze zasílání informačního zpravodaje nebo rozdělovníku pro tisk se odhlásit. Další údaje můžete uvést dobrovolně: Při přihlášení se do rozdělovníku pro tisk můžete volitelně uvést název sdělovacího prostředku, nakladatelství, zemi a telefonní číslo. Při přihlášení se k odběru informačního zpravodaje můžete volitelně uvést titul a firmu, jakož i odvětví podnikání a zájmy. Tyto informace nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky vašim požadavkům a zájmům.

Pokud je navíc možné poskytnout nepovinné informace ve formuláři (jako je společnost, sdělovací prostředek, funkce, místo nebo jiné kontaktní údaje), je toto výslovně dobrovolné. Vynechání nepovinných informací není kromě případného omezení možnosti kontaktu spojeno s žádnými nevýhodami.

Pro přihlášení k odběru našeho informačního zpravodaje používáme takzvanou metodu Double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení pošleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém Vás poprosíme o potvrzení, že si přejete zasílání informačního zpravodaje. Pokud své přihlášení nepotvrdíte do 48 hodin, budou vaše osobní informace zablokovány a po jednom měsíci automaticky vymazány. Kromě toho vždy ukládáme Vaše použité IP adresy a čas přihlášení a potvrzení. Účelem je doložení Vašeho přihlášení, abychom případně mohli vyjasnit možné zneužití Vašich osobních údajů. K tomuto je právním podkladem čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f GDPR.

Při zasílání informačního letáku hodnotíme chování uživatelů. Pro toto hodnocení odesílané e-maily obsahují tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory jednoho pixelu uložené na našich webových stránkách. V rámci analýzy propojíme údaje uvedené v části "Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů" a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID číslem. Díky takto získaným údajům vytvoříme uživatelský profil, díky němuž můžeme náš informační zpravodaj přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Tímto způsobem zaznamenáváme, kdy čtete nebo přeposíláte náš informační zpravodaj, na které odkazy v něm kliknete, a z toho odvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje propojujeme s činnostmi, které jste uskutečnili na našich internetových stránkách. Tyto funkce využíváme kvůli našemu oprávněnému zájmu o cílenou reklamu. Právním podkladem tohoto jednání je čl. 6 odst. 1 str. 1 pís. f) GDPR.

Sledování můžete kdykoliv odvolat, čímž se odhlásíte z odběru informačního zpravodaje.

Navázání kontaktu

E-mail a formuláře

Jakmile na naší webové stránce vyplníte formulář nebo nás kontaktujete e-mailem, budou Vaše údaje použity pouze pro zpracování Vaší poptávky a bude s nimi nakládáno důvěrně. Pokud nás budete kontaktovat přes náš kontaktní formulář, musíte v každém případě uvést své jméno a příjmení, svou e-mailovou adresu a zemi, ze které nám píšete. Pro zpracovávání těchto osobních údajů pro účely zpracování Vaší poptávky nám tímto udělujete výslovný souhlas. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Údaje vyžadované pro účely kontaktování smažeme poté, co uložení už nebude potřeba, nebo zpracování omezíme, pokud existuje zákonná povinnost data přechovávat.

Odkazy na webové stránky jiných dodavatelů

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky. Společnost KUKA AG se v okamžiku umístění odkazu přesvědčila o tom, že propojené stránky nemají nelegální obsah. Průběžnou kontrolu však společnost KUKA nemůže zajistit a nemá žádný vliv na obsahy těchto propojených stránek. Nepřebírá tedy žádnou odpovědnost za obsahy po umístění odkazu.

Vaše práva

Ohledně dotyčných osobních údajů máte vůči nám následující práva:

 • právo požadovat informace,

 • právo požadovat opravu nebo odstranění,

 • Právo na námitku proti zpracování,

 • právo požadovat omezení zpracovávání,

 • právo přenositelnost dat.

k uplatnění těchto práv se můžete bezplatně obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na adrese data-privacy@kuka.com

Navíc máte právo stěžovat si u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracovávání Vašich osobních údajů.

Lhůty pro smazání

Smažeme všechny osobní údaje, jakmile nebudou potřeba pro účel, ke kterému byly získány, nebo pokud jste uplatnili právo na smazání. Pokud neexistuje zákonná povinnost data přechovávat a žádná z dalších výjimek ze čl. 17 odst. 3 GDPR, smažeme dotyčné údaje, jakmile to bude možné.

Kontaktní osoby

V případě dotazů ohledně uspořádání a fungování webové stránky se prosím obraťte na:
webmaster@kuka.com

Výhrada změn

Prohlášení o ochran�� osobních údajů KUKA AG je možné kdykoliv uložit nebo vytisknout. KUKA AG si však vyhrazuje právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů s ohledem na právní specifikace týkající se ochrany osobních údajů tak, aby vyhovovala neustálému vývoji webové stránky.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie