Vyberte si svou polohu:

Země

Megatrend: Digitalizace

Digitální technologie se již staly neodmyslitelnou součástí mnoha oblastí soukromého i hospodářského života. A právě v průmyslové výrobě otevírá digitalizace zcela nové možnosti, jak síťově propojit a optimalizovat zařízení, systémy a procesy.


Digitální transformace: Výroba ve fázi převratu

Digitální transformace pronikla do téměř každého oboru a každého podniku – a také, nebo hlavně, do výroby.

Digitalizované procesy, stejně jako cílené získávání a analyzování digitálních dat určují výrobní prostředí budoucnosti – od vývoje přes výrobu až po údržbu.

Takto lze optimalizovat výrobky, pracovní postupy i toky materiálu a flexibilně je přizpůsobovat novým obchodním modelům, přáním zákazníků a tržním podmínkám.

Digitalizace s průmyslovým internetem věcí

Celá zařízení, systémy a procesy lze pomocí průmyslového internetu věcí (IIoT) hladce propojit a řídit přes cloudovou platformu. Snímače, ovladače, síťové komponenty apod. poskytují cenné informace o stavu jednotlivých součástí, stejně jako o stavu celého výrobního procesu.

Přímá vzájemná výměna dat umožňuje zařízením a strojům přizpůsobovat činnosti podle situace a samostatně optimalizovat výrobní proces. Také provozovatelé výrobních zařízení a jejich zaměstnanci si mohou z komplexně zpracovaných a vizualizovaných dat zjistit důležité informace a postupy.

Tím se minimalizují poruchy výrobního procesu a zajistí trvale udržitelný růst efektivity, kvality a disponibility výroby.

Utváření budoucí výroby s kompetencí společnosti KUKA v oblasti IIoT

Široká škála výrobků a služeb firmy KUKA umožňuje digitalizaci a síťové propojení průmyslových výrobních procesů: od služeb simulace přes neustále zdokonalované softwarové nástroje jako třeba KUKA SmartProduction až po vlastní cloudovou platformu KUKA Connect.

Odborníci z firmy KUKA kromě toho doprovodí váš podnik na přání i osobně v rámci komplexních projektů odborného poradenství na cestě do digitalizovaného, síťově propojeného výrobního světa zítřka.

Inteligentní a síťově propojený: Průmyslový internet věcí ve výrobním světě budoucnosti.