Välj din plats:

Land

Megatrend: Digitalisering

Digital teknik är numera en självklar del av både det privata och yrkesmässiga livet. Inom industriell produktion öppnar digitaliseringen upp för helt nya möjligheter att koppla upp och optimera anläggningar, system och processer.


Digital omvandling: Produktion i omvandling

Den digitala omvandlingen har nått nästan alla branscher och företag – inte minst den industriella produktionen.

Digitaliserade processer liksom målinriktad insamling och analys av digitala data kommer att styra framtidens produktionslandskap – från utveckling och tillverkning till underhåll.

Produkter, arbetsprocesser och materialflöden kan optimeras och anpassas på ett flexibelt sätt till nya affärsmodeller, kundönskemål och marknadsvillkor.

Digitalisering med hjälp av Industrial Internet of Things (IIoT)

Hela anläggningar, system och processer kan kopplas upp och styras sömlöst med hjälp av Industrial Internet of Things (IIoT) via en molnplattform. Sensorer, aktuatorer, nätverkskomponenter och liknande enheter levererar värdefull statusinformation om enskilda komponenter samt om hela produktionsprocessen.

Ett direkt datautbyte mellan anläggningar och maskiner gör att dessa kan anpassa sina aktiviteter till den aktuella situationen, vilket gör att produktionsprocessen kan optimeras helt autonomt. Även driftansvarig och operatörer kan härleda viktig information och handlingssteg från bearbetade och visualiserade data från hela anläggningen.

Fel i produktionsprocessen minimeras och tillverkningens effektivitet, kvalitet och tillgänglighet stiger permanent.

Gestalta framtidens produktionslandskap med KUKA:s kompetens inom IIoT

KUKA:s breda utbud av produkter och tjänster möjliggör digitalisering och uppkoppling av industriella produktionsprocesser: från simuleringstjänster och kontinuerligt vidareutvecklade programvaruverktyg som KUKA SmartProduction till vår egna molnplattform KUKA Connect.

KUKA:s experter kan med heltäckande konsultprojekt beledsaga ditt företag rakt in i framtidens digitaliserade och uppkopplade produktionslandskap.

Smart och uppkopplad: Industrial Internet of Things i framtidens produktionslandskap.