Välj din plats:

Land

Automatiserad tillverkning i vitvaruindustrin

Med robotar kan man tillverka vitvaror och hushållsapparater på ett produktivt, kostnadseffektivt och flexibelt sätt. Vi vet hur man bemästrar utmaningarna med de olika produktionsmetoderna och vi har gjort robotar enkla att styra och betjäna.


Robotar effektiviserar produktion och slutmontering av hushållsapparater

Från elektriska spisar till fläktar – vad är egentligen vitvaror?

Begreppet vitvaror (white goods) används för det breda utbudet av elektroniska hushållsapparater såsom tvättmaskiner, kylskåp, torktumlare och diskmaskiner.

Att tillverka dessa produkter är förknippade med en mängd olika utmaningar: Montering inuti apparater eller ovanför huvudhöjd, liksom hantering av tunga apparatdelar. Säkerhetsstandarder och kvalitetsgarantier som måste uppfyllas. För att kunna automatisera och producera effektivt och lönsamt, samt uppfylla alla föreskrifter och krav, behövs innovativa och enkla automationslösningar.

Optimal ergonomi: kollaborativa robotar vid tillverkning av diskmaskiner

Robotassisterad montering av diskmaskiner på svåråtkomliga ställen för att avlasta personalen.


Med våra robotstyrningar erhålls en sömlös integration i befintliga produktionslinjer. Smårobotar integreras med vår smårobotstyrning KR C5 micro, som behöver en minimal uppställningsyta. Vår energisnåla robotstyrning KR C5 kan användas för att integrera alla robotmodeller och går snabbt att installera. 

 

Robotassisterad förpacknings- och monteringslinje med transportband för stora vitvaror och hushållsapparater.

Är du intresserad av en automationslösning?

Med kompetens och erfarenhet analyserar vi dina krav och utvecklar en individuell lösning för just din vitvaruproduktion.

KUKA-robotar i drift hos vitvaruproducenter

Hur kan industrirobotar effektivisera produktionen? Läs mer om hur de används i vitvaruindustrin.