Välj din plats:

Land

KUKA.SmartBinPicking

Programvaran KUKA.SmartBinPicking erbjuder den perfekta kombinationen av AI-baserad detektering av objekt och exakt planering av robotens bana. I en handvändning kan delarna tas ut ur en låda med hög hastighet och utan kollisioner.


Detektera, strukturera, gripa: Så fungerar Bin Picking

Grip tag i delar ur en låda på ett tillförlitligt sätt, utan att stöta emot behållaren: Med teknikpaketet KUKA.SmartBinPicking kan detta nu göras automatiskt. Programvaran i kombination med Vision-detektering från Roboception gör det möjligt för en sexaxlig robot av typen KR AGILUS, KR CYBERTECH eller KR IONTECatt gripa delar från en låda utan kollisioner och singularitet.

Oorganiserade komponenter är inga problem

3D-kameran upptäcker och prioriterar de slumpmässigt placerade objekten. Detta innebär:  Programvaran strukturerar vilken komponent som är bäst att ta tag i och bestämmer på så sätt en optimal ordningsföljd. Den integrerade banplaneringen beräknar den kollisionsfria banan för Bin Picking, inklusive alla vinklar för att plocka del för del ur lådan. Genom att gripa med den femte axeln, dvs. med robothanden, är det möjligt att få betydligt mer exakta vinklar.

Bana vägen för automatisering och Industrie 4.0

Medan roboten hämtar en del ur lådan med ett mycket exakt grepp planeras nästa bana redan parallellt. Detta förkortar cykeltiderna. Bildbehandlingen från 3D-kameran och banplaneringen utförs på en extern industridator där ett KUKA-plugin är installerat. Kunden får dock ett färdigt programpaket och behöver inte tänka mer på detta. Fullt ös framåt: Nu är det bara att gripa in i lådan och beskåda intelligent Bin Picking i arbete.

Utvecklad för dig: Övertygande fördelar med KUKA.SmartBinPicking-programvaran

Kombinationen av AI-baserad komponentdetektering samt exakt och parallell banplanering ger integratören eller slutanvändaren en automatiserad lösning för industriell produktion:

 • Enkelt

  Enkel konfiguration och drift via ett webbgränssnitt.
 • Snabbt

  Parallell och utlokaliserad banplanering.
 • Effektivt

  Optimerad banplanering utan kollisioner.
 • Intelligent

  AI-baserad detekteringsprocess för CAD-modeller.

Bin Picking i arbete: Enkel och mycket effektiv


Lämplig för nybörjare

Ett enkelt arbetsflöde gör det möjligt även för nybörjare att genomföra Bin-Picking-lösningar. Användaren kan skapa sitt projekt på ett flexibelt sätt.

Enkelt integrationsarbete

Tack vare fördefinierade och kompatibla komponenter kan integrationen på företaget ske utan större ansträngning. 

Automatisk banplanering

Robotbanan planeras av SmartPathPlanning utan singularitet och kollisioner på ett mycket effektivt sätt för att tömma lådan så snabbt som möjligt tack vare av Bin-Picking-tillämpningen.

Enkel import från KUKA.Sim

Den direkta anslutningen till konfigurationsgränssnitt via WorkVisual gör det enkelt att importera KUKA.Sim-modellen för att aktivera SmartPathPlanning.

Optimerad objektdetektering

Detektering av arbetsstycken med artificiell intelligens möjliggör optimerad detektering även i svåra situationer.

Färre driftstopp

Kollisionsfri banplanering som tar hänsyn till robotarnas, griparens och omgivningens hela struktur gör att driftstopp undviks.

Det är bara att gripa i lådan

Kompletta lösningar för Bin Picking-tillämpningar

Vilken roll spelar artificiell intelligens för objektdetektering?

För att förbereda gripningen i lådan och den intelligenta plockningen så bra som möjligt laddas en CAD-modell in i en fotorealistisk simuleringsmiljö. Där tränas systemet och bilden optimeras för alla krav med hjälp av ett omfattande bibliotek, t.ex. vad gäller färgreaktioner och ljusförhållanden. Denna automatiserade process kan köras över natten så att robotiktillämpningen kan användas nästa dag.
KUKA.Sim simulation software

Ännu mer automatisering tack vare KUKA.Sim

Programpaketet KUKA.Sim är lätt att importera. Du kan aktivera SmartPathPlanning och dra nytta av standardiserade kollisionsmodeller för t.ex. robotar, gripdon och omgivningen.