Välj din plats:

Land

Automatiserad tillverkning av battericeller

Med certifierade robotar för torrum och renrum, decennielång erfarenhet och ett brett utbud av tjänster kan KUKA erbjuda lönsamma lösningar för automatiserad tillverkning av battericeller: Vare sig det gäller pouch-celler, prismatiska celler eller cylindriska celler.


KUKA är en innovativ automationspartner för företag som tillverkar litiumjonbatterier oavsett batterityp

Från elmobilitet till underhållningselektronik

Användningen av litiumjonbatterier har blivit allt viktigare tack vare batteritypens höga energitäthet. Efterfrågan ökar stadigt, vilket kan bli en utmaning för ditt företag. Som pålitlig och erfaren partner kan KUKA hjälpa dig med certifierade, specifika produkter och skräddarsydda tjänster oavsett var ditt företag är verksamt – i Europa, USA, Kina eller på en annan plats i världen. Tack vare vår tekniska expertis och innovativa robotteknik kan vi uppfylla alla krav som tillverkare av elfordon och bärbar elektronik ställer.

Maximera kapaciteten i din battericellsproduktion med säkra robotar, beprövad teknik och förstklassig service:

 • Skräddarsydda industrirobotar

  • Robotar med olika renrumsklasser
  • Robotar certifierade för extremt torra miljöer
  • ESD-skydd på alla fyr- och sexaxliga robotar 
  • Skalbara produktionsceller
  • Linjärenheter för att utöka arbetsutrymmet
  Hitta en passande robotlösning
 • Tysk ingenjörskonst

  • Säker hantering av battericeller i känsliga miljöer
  • Korta idrifttagningstider tack vare intelligent programvara
  • Producera litiumjonceller i mycket små robotceller
  • Expertis inom lasersvetsning, friktionsomrörningssvetsning, flänsning, lödning, ultraljudssvetsning
  Mer om KUKA Technologies
 • 360° Customer Support

  • Högutbildade servicetekniker och programmerare
  • Global infrastruktur och regionala knutpunkter för snabb leverans av reservdelar
  • Nätverk av systempartner – även nära dig
  • Personalutbildning för alla behov
  • Professionell support 24/7
  Alla tjänster (PDF)
 • KUKA assisterar med:

  • Rådgivning, genomförbarhetsstudier, prototyptillverkning i våra TechCenter
  • Simuleringstjänster
  • Kundspecifika integrationstjänster
  • Programmeringstjänster
  • Cykeltidsoptimering
  • Uppgraderings- och renoveringstjänster (Upgrade & Refurbish)
  Tjänster som kan beställas online på kundportalen my.KUKA

Vi erbjuder automationslösningar för tillverkning av litiumjonbatterier oavsett cellformat:

Elektromobilitet

Battericeller för framtidens elektromobilitet

Inom elektromobilitet används både pouch-celler samt cylindriska och prismatiska celler med litiumjonteknik. Företag inom elektromobilitet drar nytta av vår breda expertis, från batteritillverkning till renrumslösningar, och vårt heltäckande utbud av robotar med höga bärlaster och långa räckvidder. Vi har verksamhet och produktion både i Europa och globalt. Vi gör det alltså möjligt för våra kunder att automatisera sin batteriproduktion från cellnivån. Detta gynnar inte bara våra kunderna inom fordonsindustrin utan även tillverkare av elcyklar, scootrar och motorcyklar, ja till och med fartyg och flygplan. Med en helautomatiserad lösning går det dessutom att minimera hälsoriskerna vid arbete i torrum.

Batteriet är den viktigaste komponenten i elfordon och därför ökar nu batteritillverkningen i Europa. KUKA hjälper tillverkare att automatisera sin produktion.

3C-elektronikindustrin 

Öka kvaliteten på din underhållningselektronik med hjälp av robotteknik

Våra flexibla smårobotar (KR DELTA, KR SCARA och KR AGILUS) samt cobotar används sedan många år framgångsrikt inom 3C-elektronikindustrin. Vårt kunnande kommer även tillverkare till del som producerar betydligt mindre battericeller som t.ex används i batterier till bärbara datorer, surfplattor, smarttelefoner och andra småapparater. Med renrumslösningar, högsta precision och snabba cykeltider i kombination med ett lågt platsbehov erbjuder våra automationslösningar stora fördelar vid tillverkning av underhållningselektronik. 

Med våra lätta och utrymmessnåla smårobotar och cobotar kan våra kunder på kort tid producera stora kvantiteter av små battericeller avsedda för underhållningsprodukter.

Elverktyg

Högpresterande uppladdningsbara batterier för verktyg

Från eldrivna sågar till skruvdragare och borrmaskiner: Trenden går mot verktyg med kraftfulla batterier. Mer kapacitet och prestanda, snabbare laddning och lång livslängd utmärker de batterisystem som monteras elverktyg. Även för denna sektor erbjuder KUKA automatiserade produktionslösningar: Våra robotar utmärker sig genom sin höga precision, vilket är en garant för låga produktionstoleranser. Tack vare det är det möjligt att tillverka hållbara och robusta batterier som kan användas i högkvalitativa produkter.

Elverktygsbranschen kännetecknas av hög tillväxt, vilket gör det meningsfullt att automatisera produktionen av runda celler till batterier. 

Energilagringssystem

Lagringssystem för hållbar elförbrukning

Särskilt när det gäller förnybar energi spelar energilagringssystem (ELS) en avgörande roll, även för hållbar mobilitet. Batteripaketen är uppbygga i moduler så att moduler kan byggas ut eller bytas ut efter behov och ELS konfigureras applikationsspecifikt. KUKA erbjuder både programvara och energi- och utrymmessnåla robotar som hjälper företag att utveckla denna nya teknik som i framtiden kommer att användas i allt högre grad i elbilsbatterier. 

Som professionell partner erbjuder KUKA stöd till företag i Europa och globalt som vill realisera automatiserad produktion av batterier till energilagringssystem (ELS).

Maximal kapacitet dygnet runt: Tillverkning av battericeller under speciella förhållanden

Våra robotar används vid lastning och lossning samt vid hantering av (litiumjon)batterier. De levereras anpassade till kundens specifika miljö- och omgivningsförhållanden och lämpar sig både för renrum och torrum. Eftersom råvarorna som används för att tillverka batterier måste skyddas mot fukt kan våra robotar arbeta vid en luftfuktighet under 0,04 % utan att robotens tätningar blir spröda. För att skydda batterimaterialet mot partikelutsläpp har våra renrumsrobotar och torrumsrobotar en särskild konstruktion.

Kostnadseffektiv tillverkning av litiumjonbatterier tack vare redan certifierade robotar med smart design


Lämpade för renrum

Alla renrumstester på våra robotar utförs av Fraunhofer-institutet IPA i Stuttgart enligt ISO 14644-1. Våra robotar i renrumsutförande har följande egenskaper:

 • Partikel- och utsläppsfri robotteknik tack vare renrumsoptimerad efterbearbetning
 • Rostfria höljen och fästmaterial (t.ex. skruvar och brickor) med korrosionsskydd
 • Tätningar med god slitagebeständighet

Lämplig för torrum

Idag är litiumjontekniken den bästa batteritekniken för högpresterande energilagringsbatterier. Dessa battericeller måste tillverkas i torrum. Vår robot KR AGILUS är certifierad för torrum och har följande egenskaper:

 • Lämpar sig för hanteringsuppgifter vid mycket låg luftfuktighet/daggpunkt
 • Slät yta och invändigt monterad anslutningsteknik
 • Certifierad av Fraunhofer IPA

Mycket kompakt konstruktion

Tack vare att våra robotar och robotstyrningar tar liten plats är de idealiska för kunder som vill bygga kompakta celler för tillverkning av battericeller. 

ESD-skyddad 

Våra robotar är som standard ESD-skyddade. Detta gör att de kan hantera batterier utan risk för elektrostatisk upp- och urladdning.

IPA certification »Fraunhofer TESTED DEVICE®« and »CSM®«

Robotteknik anpassad till olika uppgifter inom battericellsproduktion


KR C5 micro

I vår robotstyrning kombineras robot-, PLC-, Motion- och Safety-styrning i ett ultrakompakt hus med endast 16 liters volym.

Är du redo att ompröva din battericellsproduktion?

Hos oss hittar du den senaste robottekniken till din produktion. Låt oss tillsammans höja din produktion till nästa nivå.

Snabb programmering och idrifttagning av robotar

Vid tillverkning av battericeller är inte bara robottekniken och processexpertisen viktig. Även programvaran spelar en central roll. Produktionsmetoderna för battericeller utvecklas hela tiden. För att förbli konkurrenskraftig och uppfylla kraven på kapacitet och hållbarhet är det mycket viktigt att använda adekvat programvara. Kraftfull programvara hjälper tillverkare att höja kvaliteten på sina battericeller och maximera produktionseffektiviteten. 

Applikationsprogramvara för alla i situationer: snabb idrifttagning, hög processsäkerhet

KUKA.AppTech: Programmering av KUKA-robotar i applikationsmiljön

KUKA.RobotSensorInterface: Gränssnitt för kommunikation mellan industriroboten och dess sensorsystem

KUKA.LaserTech: Anslutning av lasersvets- och laserskärningssystem till robotstyrningen

KUKA.RoboSpin: Kostnadseffektiv punktsvetsning av aluminiumfogar

KUKA.PLC mxAutomation: Universellt PLCopen-certifierat PLC-gränssnitt

KUKA.SafeOperation: Säkerhetsorienterad övervakning av robotens arbetsutrymme

KUKA.ForceTorqueControl: Programmering av robotrörelsernas processkrafter och processmoment

KUKA.GripperSpotTech: Styrning av verktyg och grippers i arbetsmiljön

KUKA.SeamTech: Fogsökning och fogspårning i laser- och bågsvetsningsapplikationer.

KUKA.VisionTech: 2D-objektregistrering, kod- och OCR-registrering samt kvalitetskontroll

KUKA.RoboTeam: Samverkande drift mellan upp till 4 robotar i ett team, samt synkronisering av externa axelkinematiker som lägesställare för arbetsstycken eller robotlinjäraxlar

KUKA iiQoT: Industrial IoT-plattform för digitaliserad battericellsproduktion

Den digitala tvillingen: Optimalt planerad battericellsproduktion

För att installationen av dina nya produktionsprocesser och enskilda processteg ska gå så smidigt som möjligt, och för att du ska kunna planera produktionskapaciteten på ett optimalt och effektivt sätt, skapar vi en digital tvilling av hela processkedjan. Vår simuleringsprogramvara KUKA.Sim kan avbilda den senare processen ett till ett. Vi har fler tjänster för tillförlitlig planering och beräkning av din battericellsproduktion.