Välj din plats:

Land

KUKA AppTech software offline Programming

KUKA.AppTech

Utvecklat med hjälp av beprövade styrningskoncept från praktiska industritillämpningar, kompletterat med vår kompetens som byggts upp under många år: Programmeringskonceptet KUKA.AppTech möjliggör effektiv och framför allt enkel robotprogrammering på kortast möjliga tid. Tack vare att programmeringsbiblioteket är uppbyggt i moduler lämpar sig denna programvara inte bara för nybörjare utan även för erfarna programmerare.


KUKA.AppTech förkortar idrifttagningstiden

En robot kan endast utföra sådana rörelser och åtgärder som man har programmerat som kommandon. Denna programmeringstid kan förkortas med programvaran KUKA.AppTech. Programmeringskonceptet är uppbyggt i moduler bestående av redan fördefinierade strukturer och programsekvenser. Det går att programmera med dessa moduler utan djuplodande programmeringskunskaper. På detta sätt kan även nybörjare använda robotteknik och automation på ett enkelt och smidig sätt. Den moduluppbyggda programmeringen gör att en robot kan tas i drift på rekordtid – med en tidsbesparing på upp till 30 procent jämfört med konventionell programmering utan KUKA.AppTech.

Online- och offlineprogrammering kan utföras sömlöst: 
Fördelarna med KUKA.AppTech

Flexibel växling mellan online- och offlineprogrammering: Med KUKA.AppTech kan medarbetarna enkelt skapa och testa rörelsesekvenser. En digital tvilling skapas som kan överföras till den riktiga roboten – och programmeringskoncepten erbjuder ytterligare fördelar.
 • Snabbt

  Optimerad förberedelse av projektet, simulering och snabb idrifttagning
 • Standardiserat

  Återanvändbara program tack vare standardiserade mallar
  (som kan anpassas individuellt)
 • Enkelt

  Enkel offline- och onlineprogrammering av komplexa robotapplikationer
 • Effektivt

  Optimal robotanvändning för integratörer och slutkunder

Programbibliotek underlättar programmeringen – även i komplexa anläggningar

Teknologipaketet KUKA.AppTech fungerar som en länk mellan industriroboten och PLC. Paketet innehåller ett programbibliotek som integratörer och avancerade programmerare kan använda för att implementera applikationer på ett strukturerat och standardiserad sätt – även komplexa sådana. Modulerna kan, om så önskas, byggas ut och programmeras om. Biblioteket innehåller rörelserutiner och rörelsesekvenser som reducerar programmeringsarbetet till ett minimum – oavsett om roboten ska användas till materialhantering, svetsning, limning eller mätning. KUKA.AppTech effektiviserar programmeringsarbetet eftersom programstrukturer och rörelsesekvenser inte behöver programmeras om varje gång utan kan återanvändas på ett smidigt sätt. Denna tidsbesparing gör att mer tid blir över för kundspecifika anpassningar och optimeringar.

 

Offlineprogrammering av industrirobotar: fördelar 


Enkelt att använda

KUKA.AppTech är enkelt att använda tack vare lättförståeliga programstrukturer och återkommande kommandon. Nybörjare kan utbildas på kort tid tack vare att robotarna programmeras baserat på ett modulsystem med fördefinierade mallar.

Flexibelt och säkert

KUKA.AppTech använder fasta I/O-gränssnitt för olika typer av PLC- och KR C-styrningar. Medföljande PLC-moduler underlättar styrningen av KUKA:s robotar. 

Så effektivt och smidigt det går

Med den effektiva och förenklade offlineprogrammering med inlineformulär och dialogstyrd hjälp går det snabbt att ta roboten i drift – med en tidsbesparing på upp till 30 procent.

Kundspecifika anpassningar

Stations- och komponentprogrammens delar kan anpassas på ett flexibelt sätt till kundens specifika behov. De förprogrammerade modulerna kan byggas ut eller anpassas individuellt med funktioner som användaren skapar.

Ett offlineprogrammeringssystem sparar tid

Med KUKA.AppTech utförs den största delen av robotprogrammeringen offline vid en PC. Detta sparar både tid och pengar.

Utvecklad i verkliga industrimiljöer

KUKA.AppTech har utvecklats med hjälp av beprövade styrningskoncept från praktiska industritillämpningar. Detta gör att programvaran kommer att tillgodose användarens behov från start och leverera hög kvalitet.

KUKA.AppTech: Applikations- och grundmoduler

Teknologipaketet KUKA.AppTech består av olika moduler som kan användas vid robotprogrammeringen: Grundmodulerna är redan färdigprogrammerade och kan enkelt läggas till roboten med ett klick. Applikationsmodulerna installeras efter kundens behov och kan sedan anpassas till kundens individuella krav. Användarna kan till exempel dra nytta av följande moduler:

Drifts- och programmeringsinstruktionen finns alltid till hands 

Detaljerad information/specifikationer och dokumentation om KUKA.AppTech finns i vår digitala kunskapsdatabas KUKA Xpert. 
Direkt när du har registrerat dig kan du använda en lång rad olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa att din inloggning är säker och kan ta några få dagar i anspråk.

College-kurser

Installation, konfiguration och användning av hela KUKA.AppTech-modulsystemet för robotprogrammering.