Välj din plats:

Land

Industrie 4.0: Introductie

Använd Industrie 4.0 – med de digitala tjänsterna från KUKA

Robotar arbetar sida vid sida med människor. Processer och data är digitalt tillgängliga för alla. Internet of Things (IoT) har kommit till industrin och driver digitaliseringen framåt. KUKA visar med sina produkter och digitala tjänster hur företag kan dra nytta av Industrie 4.0 på bästa sätt.


Vad innebär Industrie 4.0?

Industriella Sakernas internet, Industrie 4.0, smart production – även om namnen ändras så handlar det alltid om en skarvlös förbindelse mellan den digitala och reella världen. Digitala processer i industrin gör det möjligt att tillverka produkter flexiblare, energieffektivare, resurssnålare, individuellt och kostnadseffektivt. KUKA driver starkt på denna omvandling till uppkopplad, intelligent produktion. Det är digitaliseringen av industrin.

Begreppet Industrie 4.0 inbegriper olika områden kring smarta fabriker.

Robotar som nyckelkomponent i Industrie 4.0

För att kunna hävda sig i den uppkopplade världen av Industrial Internet of Things (IIoT) och Industrie 4.0 måste maskiner inom produktionen framför allt kunna tre saker: klara av sin uppgift så effektivt som möjligt, snabbt ställa in sig på nya förhållanden och dela denna information med andra system.

Detta möjliggörs av IIoT-lösningar och molnet, som maskinerna använder för att kommunicera med produktionen, arbetsstycken eller andra enheter. Detta kan 3D-skrivare, CNC-maskiner eller robotar vara – de mest generiska och omvandlingsbara maskiner som människan någonsin skapat.

Digitalisering 4.0: I den smarta fabriken arbetar människor och cobotar sida vid sida – det är effektivt samarbete mellan människa och robot.

Industrie 4.0 och Industrial Internet of Things påverkar även själva robotarna. De kommer att bli mer känsliga, autonoma, mobila och enkla att använda. De utvecklas allt mer till vardagsmedhjälpare i fabrikshallarna.

Digitalisering inom Industrie 4.0: intelligent produktion med big data

Genom molntjänster och big data påskyndas denna digitaliseringsprocess avsevärt. System kan lära sig saker och utveckla sig själva. Överfört till produktionen skapar det helt nya produktionsmetoder. Det kommer att finnas plattformar som styr produktionsprocesserna på ett flexibelt sätt, optimerar dem helt autonomt och anpassar dem beroende på hur den omgivande miljön ter sig.

Industrie 4.0 hos KUKA: MRK och cobotar

KUKA driver sedan många år på utvecklingen av framtidsområden som samarbete mellan människa och robot (cobotics) och mobility. Mobila cobots reagerar redan idag intelligent på sin omgivning och har ett universellt användningsområde. Robot och människa som "kollegor" är verklighet hos KUKA.

Cobotar spelar en avgörande roll i Industrie 4.0. De är inte bara en del av den moderna produktionen, utan samlar även in data som i realtid överför all relevant information till IT-systemen. Dessa bearbetar informationen omedelbart och skickar tillbaka den till produktionen. Så optimerar företagen tillverkningen successivt. Inga andra komponenter i produktionsprocessen kan axla denna betydelsefulla roll lika väl som ett modernt robotsystem.

I framtidens fabrik är användningsmöjligheterna nästan outtömliga. Coboten KUKA LBR iiwa är ett bevis på att visionen om Industrie 4.0 kan bli verklighet. Redan idag arbetar robotar sida vid sida med människor: Maskinskötaren eller operatören kan nu arbeta mer effektivt, ergonomiskt och exakt – och inte minst mer fokuserat.

”Orange intelligens” som framgångsfaktor för digital transformation

Mervärdet som KUKA genererar är ett resultat av en medveten interdisciplinär samverkan av vitt skilda kompetenser och områden. När det gäller sakernas internet och Industrie 4.0 genereras mervärdet till exempel av teknikkompetens inom webb, molntjänster och mobila plattformar. Perspektiven smälter sedan samman med KUKAs befintliga kompetenser: mekatronik och automation. Det är på denna grund som vi redan idag skapar intelligenta produktionslösningar som överskrider gränserna mellan den digitala och reella världen: ”orange intelligens” hos KUKA.

Industrie 4.0 hos KUKA: Så fungerar digitalisering i företag.

Digitala tjänster hos KUKA: mer än rådgivning för digital transformation

Industrie 4.0 öppnar en ny horisont inom produktionen. Med de digitala tjänsterna från KUKA kan företag utvärdera data från sina maskiner och robotar individuellt. På denna transparenta grund optimerar de processer, utformar arbetsstegen effektivare och sparar därmed kostnader.

Lösningarna och de digitala tjänsterna må vara olika, men en sak har de gemensamt: De är alla del av ett Industrial Internet of Things. Produktionsmaskinerna kopplas upp mot varandra och övervakas via fjärrdiagnosverktyg. Beroende på våra kunders krav är olika modeller tänkbara: Data kan lagras i ett moln eller på anläggningen direkt hos kunden eller ett anlitat forskningscentrum för att sedan utvärderas

Fördelar: IIoT-intelligens hos KUKA

  • … möjliggör digitala och globala harmoniserade processer och IT-verktyg.

  • … utvecklar framgångsrika, lönsamma och innovativa serviceprodukter.

  • … driver marknadsorienterade IIoT-lösningar hand i hand med kunden.

  • … skapar inspirerande simuleringar, som övertygar kunderna om KUKAs prestationsförmåga.

De digitala tjänsterna från KUKA i överblick

KUKA.Sim: Planeringssäkerhet

Med den smarta simuleringsprogramvaran planerar företagen sina anläggnings- och robotkoncept helt individuellt med hjälp av offlineprogrammeringen. Via VR-maskinvara kan projekten även presenteras individuellt.

KUKA Xpert: Tidsbesparing

I den digitala kunskapsdatabasen hittar företagen all relevant information om KUKAs produkter. Med hjälp av överskådliga förklaringar kan planerare, operatörer eller programmerare snabbt och självständigt lösa de flesta problem.

KUKA.DeviceConnector: Uppkoppling

IIoT-programvarupaketet tillhandahåller all robotdata och filinformation. På så sätt kan företag enklare genomföra sina tillämpningar, snabbt åtgärda fel och avlasta sina anläggningar på ett optimalt sätt.

KUKA VCS: Överskådlighet

Verktyget KUKA VCS är en IIoT-övervakningslösning och hjälper till att optimera produktions- och monteringslinjer. Genom att registrera och bearbeta automatiserade signaler från PLC:er och robotar bidrar det avsevärt till transparens av alla anläggningsparametrar. Därmed kan produktionslinjens kapacitet optimeras, t.ex. med en cykeltidsanalys.

Artificial Internet of Things: med KI i mitten av framtiden

KUKAs dotterbolag Device Insight arbetar sedan början av 2020 tillsammans med den svenska KI-specialisten Sentian för att möjliggöra användning av KI-funktioner i Industrial Internet of Things. Tillsammans kallar de det ”Artificial Intelligence of Things” (AIoT). På så sätt ska den intelligenta automatiseringen av industriella tillverkningsprocesser bli ännu bättre – och därmed även öka potentialen för mer effektivitet och kvalitet i framtiden. Industrie 4.0 blir snart Industrie 5.0.

Vi använder cookies

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar