Välj din plats:

Land

Automatisering

Kraven på tillverkande företag stiger och de flexibla produktionsprocesser är det som efterfrågas. Lösningen ligger i att automatisera produktionen. Automationsspecialisten KUKA hjälper ditt företag att förbereda sig för dagens och morgondagens utmaningar.


Stigande krav på produktionen

Den globala konkurrensen och digitala omställningen har lett till kraftigt ökade krav på tillverkande företag. Samtidigt som produktnyheter och produktvarianter presenteras i en allt snabbare takt på marknaden präglas kundernas inställning och förväntningar på varuproduktionen allt mer av de snabba produktjämförelser de kan göra på internet.

För att möta dessa krav och förväntningar måste tillverkare erbjuda en stor mängd produktvarianter med ständigt varierande produktionsvolymer. Trycket på dagens tillverkande företag ökas även av faktorer såsom bristen på specialiserad arbetskraft, stigande lönekostnader och strikta bestämmelser på hälso- och säkerhetsområdet. Tillverkande företag behöver därför flexibla produktionssystem – nyckeln är att automatisera produktionen. 

Genom att automatisera kan du förbättra produktionsprocessen med maskiner och moderna tekniker. KUKA är specialist inom robotstyrd automation och vi hjälper dig gärna att möta de stigande kraven du ställs inför gällande produktionshastighet, flexibilitet, lönsamhet och förädlingsvärde.

Automationslösningar från KUKA: Nyckeln som ger dig en flexibel produktion

Som en av världens ledande automationsspecialister är KUKA:s mål att hjälpa tillverkande företag att optimerar sitt mervärdesskapande. Tack vare vår mycket breda know-how inom automation och digitalisering är vi i stånd att göra just detta.

Vi erbjuder våra kunder allt de behöver från en enda leverantör: från enskilda komponenter – d.v.s. robotar – och produktionsceller till nyckelfärdiga anläggningar och produktionslösningar sammankopplade med molnbaserade IT-verktyg.

Den verkliga och virtuella produktionsvärlden förs samman

KUKA:s egna know-how på detta område kompletterar vi genom att delta i start-ups, som t.ex. Device Insight.

Företaget som är baserat i München är specialiserat på IoT-plattformar för sammankopplade produktionssystem. Detta företag kompletterar KUKA:s kompetens på ett optimalt sätt och gör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud inom området Industrial Internet of Things (IIoT).

Skräddarsydda branschapplikationer

KUKA:s produkter och programvaror återfinns inom många branscher såsom fordonsindustrin, elektronikbranschen och metallindustrin. För att bilda dig en uppfattning om våra automationslösningar och hur vår kompetens kan hjälpa dig att anta den digitala omvandlingens utmaningar, se vår databas med framgångssagor inom automation.

Exempel från elektronikbranschen: Automatisering med fingertoppskänsla

Elektronikbranschen är ett praktexempel på en bransch som kan dra mycket stora fördelar av automationslösningar. I denna bransch blir produkternas livscykel kännbart kortare – det som trendar idag efterfrågas knappt i morgon. Samtidigt stiger lönekostnaderna i nästan alla länder, men även kvalitetskraven.

I det här videoklippet berättar våra automationsspecialister vilka planer och produkter KUKA har för elektronikbranschen.

Nya automationskoncept genom samarbete mellan människa och robot

När en människa och en robot samarbetar arbetar en person sida vid sida med en robot – en helt ny typ av automation. Människan styr och övervakar produktionen medan en eller flera samverkande robotar, t.ex. vår robot LBR iiwa, övertar de oangenäma och oergonomiska arbetsuppgifterna. Denna robottyps avkännande egenskaper gör att den kan arbeta alldeles intill en människa och utföra produktionssteg sida vid sida. 

På detta sätt kan företag leva upp till hälso- och säkerhetskrav eftersom de anställda främst utför arbetsuppgifter som kräver mänskliga styrkor såsom inlärningsförmåga, varseblivning och kreativitet.

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Samarbete sida vid sida: samarbete mellan människa och robot öppnar upp för helt nya automationskoncept.

Om du tar automation ett steg vidare: ”industrial intelligence 4.0_beyond automation"

En allt mer automatiserad produktion i kombination med ett ökat samarbete mellan människor och maskiner kommer att förändra arbetslivet i grunden. Men även i framtidens fabrik kommer människan att stå i mittpunkten. Robotar kommer inte att ersätta människor, utan endast komplettera deras förmågor. Nya arbetsuppgifter och yrken kommer att uppstå, särskilt i gränssnittet mellan maskinbyggnad och IT.

KUKA står för Industrie 4.0 made in Germany. Med mottot "iintelligence 4.0_beyond automation" har vi som mål att etablera och fortsätta utveckla smarta automationslösningar för olika branscher på en global nivå. Vi vill hjälpa våra kunder att skydda sin värdefulla arbetskraft genom att använda maskiner, och säkra deras arbetsplatser genom högre produktivitet, men även uppnå högre effektivitet och flexibilitet i produktionen.