Välj din plats:

Land

Skräddarsydd service för robotar och maskiner

Från den första idén följer vi dig genom hela livscykeln för din robotautomatisering och erbjuder dig skräddarsydda tjänster och produkter.


KUKA Customer Services Portfolio
Detta är 360°-support

På KUKA är service mer än den enskilda reparationen eller leveransen av en reservdel. Automatiseringsanläggningar genomgår vanligtvis fyra stadier i sin livscykel. Detta börjar med planering och val av rätt lösningar, fortsätter med smidig idrifttagning och effektiv drift av systemen och sedan vidare med översyn och modernisering av anläggningarna.

Vi åtföljer var och en av dessa fyra faser med vår KUKA-expertis samt individuell rådgivning, skräddarsydda lösningskoncept och enastående servicehantering.

Fyra stadier av Service Lifecycle Management

Planering och simulering av robotanläggningar

Det optimala valet av robottyp och den teknik som används lägger grunden för framgångsrik automatisering. Tillsammans med dig planerar vi rätt lösning för din uppgift och använder simuleringar, genomförbarhetsstudier och testuppsättningar. På så sätt minskar du planeringsriskerna och undviker onödiga följdkostnader från början.

Dessutom kommer du också att dra nytta av vårt mångsidiga utbud av kurser. KUKA College stöder dina anställda genom en intelligent kombination av digitala inlärningsmetoder och praktikorienterad utbildning på plats.

En välgrundad simulering av robotcellen minimerar riskerna vad gäller tillgänglighet och cellayout, optimerar cykeltiden offline och säkerställer en effektiv planeringsfas.

Programmering och idrifttagning

Vi använder vår kunskap för att säkerställa att idrifttagnings- och startfasen av din automatisering går smidigt och effektivt på kortast möjliga tid. För detta ändamål tar våra tekniker över programmeringen, utvecklingen av intelligenta applikationslösningar och säkerställer en perfekt montering av robotarna.

Vi tar hand om varje projekt, oavsett om det gäller mindre programändringar eller genomförande av en komplett robotcell. Du kan alltid förlita dig på de högsta kvalitetsstandarderna för vår servicehantering.

Vi installerar och monterar din utrustning. Genom felfri första idrifttagning och installation säkerställer vi korrekta driftsparametrar för robotkomponenterna.

Underhåll och reparation av anläggningen

Tillgänglighet, prestanda och kvalitet hos automatiseringsanläggningar är avgörande aspekter för en framgångsrik produktion. För den löpande driften av robotteknik erbjuder vi därför skräddarsydda tjänster och förebyggande underhåll. Dessa inkluderar en säker leverans av reservdelar, inspektioner och professionella reparationer samt kvalificerade prestandakontroller.

Robotservicehantering utförs enligt de strängaste standarderna inom alla områden. På så sätt maximerar vi anläggningstillgängligheten och säkerställer en tillförlitligt hög utmatningstakt i din produktion.

Förebyggande underhåll som utförs regelbundet är en garant för hög anläggningstillgänglighet. Genom att välja lämplig servicenivå kan svarstiden sänkas till ett minimum.

Robotars förlängda livscykel

Oavsett om det gäller uppgraderingar eller anläggningsöversyn garanterar vi en hållbar och långsiktig användning av dina automatiserade robotlösningar. Beroende på driftsparametrarna och de individuella kraven vidtar våra experter olika åtgärder för att optimera dina anläggningar.

I den sista fasen av servicelivscykeln sträcker sig dessa från riktade uppgraderingar till omfattande reparationer eller till och med fullständig förnyelse av din robotanläggning. På så sätt gör vi det möjligt för dig att ha en säker andra livscykel för din investering. 

Förutom nya produkter erbjuder KUKA även begagnade industrirobotar. Dessa kontrolleras noggrant av oss, revideras vid behov och levereras med garanti på alla delar. 

KUKA. Our Service. Your success.

Professionellt, pålitligt och snabbt – vår ledning månar om att öka din produktivitet. För detta ändamål står vi till ditt förfogande med livscykeltjänster för underhåll, reparation och optimering på cirka 70 platser över hela världen.

 • Tillverkarens kompetens

  100 % tillverkarkompetens med djupgående produkt- och applikationskunskap

 • Högsta kvalitet

  Högt kvalificerad servicepersonal för maximala kvalitetskrav

 • Kundspecifik service

  Skräddarsydda erbjudanden, anpassade efter våra kunders behov

 • Åtkomst 24/7/365

  Kundtjänst i hela världen och dygnet runt: E-tjänster, support på plats och fjärrsupport 

För perfekt kundservice

Med våra globalt tillgängliga livscykeltjänster stöder vi dig på lång sikt och erbjuder dig omfattande stöd för företag och processer. För mer information om detta ämne kan du ladda ner vår broschyr. 

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA-erbjudanden för mer expertis och säkerhet

Behöver du omedelbar teknisk support?

Kontakta gärna vår kundtjänst. Vi står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor.