E-handel och detaljhandelslogistik

E-handel är ett olympiskt 100 m-lopp i handelns värld. På ingen annan marknad måste företag reagera och leverera snabbare. Den samlade expertisen hos Swisslog och KUKA ger tre starka fördelar: Förutom snabbhet och returhantering erbjuder vi flexibla och hållbara lösningar som gör det möjligt att växa gradvis.

Utmaningar inom e-handel och återförsäljning

Det ställs höga krav på företag som bedriver e-handel eller återförsäljning med tillhörande logistik. De måste tillgodose kundernas individuella tids- och ortspreferenser och tillgängliggöra alla produktgrupper. Leverans samma dag som beställningen görs, click-and-collect samt enkel returhantering är något som de flesta förväntar sig vid en friktionsfri köpupplevelse.

Framgång inom handel beror till stor del på de processer som döljer sig bakom själva varupresentationen. Endast de aktörer som levererar vid rätt tidpunkt till rätt plats och i rätt kvalitet kommer att kunna uppfylla kundernas förväntningar. En genomtänkt logistikkedja är A och O för att säkerställa hållbar tillväxt: Den ser till att kunderna blir nöjda och återvänder för ytterligare inköp. De företag som har bäst logistik sticker ut från konkurrenterna och står väl rustade för en långsiktig marknadsnärvaro.

Med tanke på den ständigt ökande omsättningen behöver företag inom e-handel och retailindustrin lösningar som griper in i varandra och tillgodoser kundernas ökande krav. Det är därför vi utvecklar flexibla koncept som säkerställer optimal produktionskapacitet och maximal systemtillgänglighet för våra kunder.

Dr. Christian Baur, COO för Swisslog-gruppen och CEO för Swisslog Warehouse & Distribution Solutions

Lösningar för e-handel och retaillogistik

KUKA-gruppen erbjuder robotbaserade, flexibla automationslösningar som utmärker sig genom maximal flexibilitet, snabbhet och tillgänglighet. Tack vare Swisslogs mångåriga erfarenhet av alla slags marknader från elektronik till livsmedel och mode besitter vi idag en djupgående expertis inom e-handel och retail. Vi har hittills realiserat över 50 projekt världen över och därmed gett våra kunder avsevärda effektivitetsvinster: genom snabbare leveranser, reducerad lageryta, högre plocknoggrannhet och mycket mer.

I samspel med KUKA:s egna kompetenser, särskilt inom robotteknikområdet, utvecklar vi individuella logistikprocesser – helt anpassade till kundens specifika förutsättningar och med oss som enda leverantör. Dessa processer säkerställer optimal produktionskapacitet och systemtillgänglighet. Våra programvarulösningar erbjuder dessutom transparens i alla försäljningsled från återförsäljaren till köparen.

Som proffs på automation och ledande leverantör av Industrie 4.0-lösningar har KUKA och Swisslog även djuplodande kunskaper om dataregistrering, datahantering och dataanalys. Systemrelevant information som tillgänglighet och underhållsprotokoll, eller marknadsinformation i form av trender eller köpbeteende, är när som helst tillgänglig för användaren.

Förutom vår moduluppbyggda produkt- och processdesign erbjuder vi även flexibla finansieringsmodeller. Dessa använder våra kunder för att styra sina logistikaktiviteter så att de hamnar i samklang med den övriga affärsverksamheten.

Intelligent lagerlogistiklösning med Swisslog CarryPick.

Våra prestationer och kompetenser

  • Vår mångåriga expertis som systemintegratör och speciella kombination av kompetenser, inom allt från design och simuleringar till uppbyggnad av distributionscentraler, idrifttagning och underhåll, gör att vi snabbt kan realisera ett e-handelsprojekt och därmed erbjuda affärsmässig stabilitet åt våra kunder.
  • Vi erbjuder 24/7-support: snabba reaktionstider, kundanpassade servicemodeller och inte minst effektivitets- och produktivitetsvinster.
  • Med Swisslogs skräddarsydda servicekoncept kan våra kunder minimera sina stilleståndstider och samtidigt optimera och vidareutveckla sitt system – samtidigt som det är i drift.

Innovationer och framgångar inom e-handel och retail

  • Vi säkerställer optimala leveranstider (produktflöde) och 99-procentig tillgänglighet, till exempel med Swisslogs Click&Pick-lösningsportfölj – som har fem gånger så snabba orderhanteringstider jämfört med manuell lagerhantering.
  • KUKA-gruppens integrerade programvaror använder öppna standarder, är kompatibla med tredjepartsleverantörer och är i högsta grad användarvänliga. Vi garanterar transparenta processer längs hela leveranskedjan – från orderingång och lagring till plockning, förpackning, sortering och försändelse.

Automatiserad lagerlogistik med Click&Pick

Click&Pick är ett av de kraftfullaste inventerings- och orderhanteringssystemen på marknaden.

E-handel och retailkundprojekt

  • Hos vår kund Fossil Germany har vi redan implementerat flera multifunktionella logistikcentraler (shuttle-system). Företagets plockhastighet har ökats avsevärt och leveranstiderna har förkortats.
  • Catch of the day har profiterat extra mycket på våra lösningar och deras snabbhet: De kan nu garantera levererans redan nästa dag. Dessutom har företaget kunnat sänka sina kostnader med 50 procent.
  • Åt vår kund brack.ch kunde vi genom att använda AutoStore slå ihop tre distributionscentraler och skapa upp till 60 procent mer lagervolym. Plockhastigheten höjdes och personalkostnaderna gick ner med 20 procent.
  • DB Schenker beställde en innovativ CarryPick®-lösning av oss. Den erbjuder maximal flexibilitet vid både lagring och ordersammanställning – från de minsta artiklar till skrymmande gods. Ytterligare en fördel med anläggningen:  Den kan byggas ut under pågående drift – eller till och med flyttas till en annan byggnad.
Cookie-inställningar OK och upptäck KUKA

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar