Välj din plats:

Land

Branscher

Man stöter på produkter från KUKA i nästan alla branscher och det av en god anledning: Vår produktportfölj erbjuder automationslösningar som är perfekt anpassade till varandra för att effektivisera vitt skilda produktionsprocesser – från enskilda robotar till specialiserade celler eller hela anläggningskoncept. Här kan du se en översikt över branscher som drar nytta av vårt produktutbud och våra systempartnerskap. Bland våra applikationsexempel hittar du dessutom rapporter om flera kundsamarbeten och projekt som har förverkligats med stor framgång med hjälp av KUKA:s produkter.