Välj din plats:

Land

Spuitgieten

Automation inom gjuteri- och smidesindustrin

Tillverkare måste erbjuda fler och fler produkter med allt kortare livscykler: Även gjuteri- och smidesindustrin måste förhålla sig till nya marknadskrav i kölvattnet av Industrie 4.0. KUKA erbjuder automationslösningar som låter dig producera på ett ännu flexiblare sätt, som ger effektivitetsvinster och som säkerställer en säker arbetsmiljö.


Urgammalt hantverk möter Industrie 4.0: När den senaste tekniken används inom gjuteri- och smidesindustrin

God överblick över din anläggning med QR-koder

Smartare produktion med KUKA: Alla våra komponenter och robotar är försedda med QR-koder. Du kan alltså när som helst läsa av all viktig information om dina anläggningsdelar. Uppgifterna kan sparas i molnet och där läsas av individuellt. På detta sätt bibehåller du överblicken över dina anläggningsdelar, var de är uppställda, deras skick och hur långt slitaget ser ut. QR-koderna kan även användas när lagstadgade bestämmelser tvingar dig att vidta åtgärder eftersom du i första hand kan identifiera och kontrollera dina säkerhetsrelevanta komponenter. Vare sig det rör sig om enskilda delar eller en komplett anläggning – låt KUKA bli din kompetenta partner när det gäller att dokumentera dina digitala processer.
Spuitgieten
KUKA-robot märkt med QR-kod

Smart gjuteriproduktion med datautbyte via OPC-UA

Vill du dra nytta av ett datautbyte? KUKA kan leverera dina robotar och gjuterimaskiner med inbyggda OPC-UA-servrar. Denna standard för programvaror och gränssnitt är plattformsoberoende samt skalbar och kan anslutas till internet. På så sätt har du alltid tillgång till dina data mellan alla system.

Big Data-analyser möjliggör effektiv övervakning av gjuterianläggningar

För de som önskar registrera sina produktionsdata på digital väg erbjuder KUKA den molnbaserade programvaruplattformen KUKA Connect. Denna plattform ger dig optimal överblick över dina KUKA-robotars data – data du kan komma åt när som helst och varifrån som helst. Ladda upp dina data på ett säkert sätt till molnet och gör Big Data-analyser i realtid – utan programvaruinstallationer och via ett konfigurerbart gränssnitt. Med KUKA Connect kontrollerar du inte bara dina robotars produktivitet, utan det går även att med hög precision förutsäga när underhåll måste ske.

Med KUKA Connect optimerar du hela din produktionsprocess.

Gjutcell 4.0: Synkroniserat samarbete mellan robot, press och roterande gjutbord 

Alltid samma hastighet? Inte med KUKA. Vi anpassar din anläggning till produktionstakten. Med andra ord sker en automatisk tidsoptimering av robotens och pressens arbetscykler i cellen. Roboten kör till exempel inte alltid i samma hastighet, utan anpassar sina rörelser efter produktionsprocessen. Resultatet är färre väntetider och även minskat maskinslitage tack vare det jämnare flödet. I framtidens fabrik körs robot- och pressparametrarna tillsammans i styrningen, vilket ger användaren en optimal överblick över alla anläggningsdata.


Fördelar


Transparens och god överblick över dina data

Med KUKA kan du analysera dina produktionsprocesser med full transparens, t.ex. kan du optimera anläggningen med förebyggande och proaktiva åtgärder genom Big Data-analyser. 

Mer flexibilitet

Den som producerar idag måste ha en omställbar och flexibel produktion. Med KUKA:s robotar och våra experters processkompetens bygger du en optimal produktionslinje helt anpassad till dina behov. 

Hög precision

Vi bemästrar även komplexa tillverkningsprocesser med högsta precision och detaljnoggrannhet. Även krävande material som aluminiumgjutgods hanterar vi på ett säkert sätt. 

Konstant hög kvalitet

Den som väljer vår skräddarsydda lösning får en anläggning som levererar maximal kvalitet med högsta möjliga reproducerbarhet. Där robot, programvara och pressar är perfekt anpassade till varandra. 

Allt från samma leverantör: Automatisering av hela gjuteriprocesskedjan

Robotserien KUKA Foundry utvecklades för de specifika förhållanden och krav som gäller inom gjuteriproduktion. De värmebeständiga robothänderna av specialstål fungerar problemfritt även vid extrema temperaturer. Utöver detta erbjuder KUKA ytterligare komponenter till din produktionslinje: från snabbavgradningspressar och kylbassänger till kundspecifika cellkoncept planerade från ritbordet

Dubbel gjutanläggning tillverkar växellådshus till fordonstillverkare 

Tack vare att gjutanläggningarna är optimalt integrerade i varandra räcker det med fem robotar och vardera två grov- och finavgradningspressar för att skapa en optimal process.

Lönsamhet och anpassbarhet: Automationslösningar inklusive KUKA-service 

Tillsammans med KUKA:s Foundry-team hittar du den perfekta lösningen till din produktion. Låt KUKA beledsaga hela projektet, från utvecklingen av din applikation till programmering och idrifttagning och mer. Redan i planerings- och testfasen kan du använda vår 3D-simulering samt robotar för utlåning. Dra sedan nytta av våra standardiserade personalutbildningar, professionellt utförda underhållsarbeten, och inte minst vår telefonsupport bemannad med experter. Vårt mål är att göra våra kunders gjutanläggningar maximalt effektiva samt minimera stopptiderna. 

Kompetens och kunnande inom metallgjutning

Är du på jakt efter tillförlitliga partner till ett automationsprojekt?

Dra nytta av vårt globala partnernätverk inom elektronikbranschen 

Hitta integratör i närheten

Du kanske också är intresserad av