Välj din plats:

Land

Uppstart & Programmerings-tjänster 

Snabb idrifttagning, effektiv robotprogrammering och minimala installationskostnader – våra experter hjälper dig med korrekt och fullständig integrering av robotar i dina anläggningar och maskiner.


Vi hjälper dig under hela programmerings- och idrifttagningsfasen

I Uppstart & Programmerings-fasen tar högkvalificerade servicetekniker över programmeringen, utvecklar intelligenta applikationslösningar och säkerställer en smidig installation av robotarna i dina system och deras idrifttagning. Tack vare många års expertis säkerställer vi att varje produktionsstart är framgångsrik och att kvaliteten är på topp. Oavsett om det bara gäller små programändringar eller att genomföra en applikation för en komplex robotcell har vi rätt serviceutbud för varje projekt.

Smidig installation av dina robotar tack vare KUKA

Förlita dig på tillverkarexpertis och få igång dina robotsystem och maskiner snabbare. Våra servicetekniker hjälper dig med åtgärder som första idrifttagning av KUKA-roboten och robotkomponenterna, monteringsarbeten, offlineprogrammering eller funktionstester.

 • Minimera idrifttagningstiden

  Offlineförberedelse av applikationen och expertis på plats garanterar snabb idrifttagning av roboten.

 • Minska operativa risker

  Den smidiga integreringen, programmeringen och idrifttagningen av dina anläggningar minskar onödiga projektrisker under pågående drift.

 • Snabb produktionsstart 

  Högt kvalificerade och erfarna programmerare och servicetekniker garanterar en snabb och kompetent implementering av din applikation.

 • Maximera robotanläggningens utmatningstakt

  En felfri första idrifttagning och korrekt konfiguration minimerar slitage och minskar underhållskostnaderna.

Skräddarsydda tjänster för montering, idrifttagning och programmering av dina robotar och anläggningar

Professionell monteringshjälp

Vårt serviceutbud syftar till att göra din produktionsstart snabbare och effektivare. För att säkerställa att dina maskiner och anläggningar tas i drift i tid erbjuder vi en rad olika tjänster redan från början. Kundtjänst hjälper dig med monteringen av dina robotar och all utrustning, inklusive positionerare och linjära styrningar.
Våra experter hjälper dig inte bara med att programmera applikationerna, utan närvarar också på plats för att montera robotiken. 

Hjälp med idrifttagning

Genom smidig idrifttagning och professionell installation säkerställer vi den exakta inställningen av driftsparametrarna för dina industrirobotar. Detta bidrar inte bara till att förlänga hela robotanläggningens livslängd, utan minimerar också oväntade problem i händelse av ett komponentbyte och minskar kostnaden för senare underhåll avsevärt.
När du installerar robotarna är det viktigt att ställa in driftsparametrarna korrekt. Våra experter hjälper dig med det. 

Vi programmerar robotar och PLC-styrenheter

Våra erfarna robot- och PLC-programmerare utvecklar applikationer och programmerar robotar utan att avbryta produktionsprocessen. Vi hjälper dig att förbereda produktbyten och idrifttagningar offline (skapande av en digital produktionstvilling) och vi finns till hands när du behöver reagera flexibelt på kortsiktiga förändringar i produktionsprocessen. Programmeringsbehovet avgör du själv:

 • Komplett cell- och robotprogrammering: från simulering genom igångkörning till avlämning
 • Programmering via supportallokering: stöd under din robotprogrammering genom flexibel allokering
 • Hand-i-hand-programmering: antagande av specifika projektfaser av din automatisering

Programmera robotar på rekordtid med KUKA.AppTech: Offline- och onlineprogrammering kan utföras sömlöst

Standardiserat gränssnitt mellan PLC och robotstyrning med programbibliotek som gör det möjligt för integratörer och avancerade programmerare att implementera även komplexa applikationer. 

Programvara för smidig installation och idrifttagning av KUKA-robotar och anläggningar


Behöver du omedelbar teknisk support?

Kontakta gärna vår kundtjänst. Vi står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor.

Alla tjänster för KUKA-robotar och maskiner i kundportalen my.KUKA

Hör av dig!