Välj din plats:

Land

Megatrend: Individualisering

I och med att det globala välståndet växer blir självförverkligande och individuell frihet allt viktigare. Trenden mot individualisering påverkar även konsumtionsbeteendet i hög grad. Individuella kundönskemål går inte längre att tillgodose med klassisk massproduktion utan kräver innovativa produktionslösningar.


Kundanpassad massproduktion

För att företag ska kunna tillgodose individuella kundönskemål och samtidigt förbli kostnadseffektiva måste de utveckla affärsmodeller med kunden i fokus samt använda intelligenta och flexibla produktionstekniker.

Målet med kundanpassad massproduktion (Mass Customization) är att hela anläggningen upprätthåller hög effektivitet. De kritiska faktorerna tillgänglighet, prestanda och kvalitet får inte sjunka jämfört med ren serietillverkning. Dessutom krävs en attraktiv Return on Investment (ROI) och kortast möjliga Time-to-Market för nya produkter och produktvarianter.

Lösningen ligger i att nå hög standardiserings- och automationsgrad som samtidigt ger utrymme för variationer av de produktegenskaper kunderna efterfrågar. Även konceptet modularisering, som erbjuder kunder individuella produktkonfigurationer baserat på ett moduluppbyggt system, är ett kostnadseffektivt sätt att tillgodose individuella kundönskemål med hög produktkvalitet och -kvantitet.

Mass Customization: Ett effektivt alternativ till massproduktion eller styckvis produktion.

Industrial Internet of Things och Smart Production

Industrial Internet of Things (IIoT) gör det möjligt att tillverka kundanpassade och/eller enstaka komponenter i hög kvalitet med bibehållen lönsamhet. Traditionella produktionsanläggningar ersätts då med Smart Factories som möjliggör snabb och enkel omställning av produktionsprocesserna.

I Matrix-produktion, som utvecklats av KUKA, möjliggör intelligenta automationslösningar i kombination med en uppkopplad processkedja en mycket anpassbar produktion på industriell skala. Hela produktionsanläggningar liksom enskilda maskiner och robotar kan riggas om ad hoc till nya produkttyper – utan väntetider eller produktionsstopp. Tillverkning av olika småserier, moduler och enskilda delar kan på detta sätt realiseras inom ramen för industriell Mass Customization.

SFaaS: Smart Factory as a Service

Konceptet att erbjuda smarta fabriker som en tjänst går ett steg till: Skalbar, helt automatisk och anpassbar produktionskapacitet kan beställas som en tjänst till en variabel kostnad. Detta gör det möjligt att tillverka nya produktvariationer snabbt, flexibelt och med låg risk när behov föreligger.

KUKA erbjuder redan idag inblickar i konceptet Smart Factory as a Service. Tillsammans med samarbetspartnerna MHP och Munich Re har KUKA byggt en prototyp av en smart fabrik i München i Tyskland. Fabriken står till förfogande för intressenter som vill ordna företagsevent, kurser och expertföreläsningar.

Smart Factory as a Service möjliggör flexibla produktionsprocesser.