Välj din plats:

Land

Därför kommer intelligenta förarlösa transportsystem att revolutionera framtidens produktionsmiljöer

En producent måste kunna reagera snabbt och anpassa både intralogistik och produktionslinjer till nya krav. Intelligenta intralogistiklösningar, kommunicerande förarlösa transportfordon (AGV), styr- och produktionssystem med ytterligare produktionskomponenter som industrirobotar för transport av komponenter längs optimala rutter.


Intelligenta intralogistiklösningar: Nyckeln till flexibilitet och skalbarhet

Företag som vill framtidssäkra sina produktionsprocesser efterfrågar allt oftare intelligenta intralogistiklösningar: Autonoma transportsystem med en AI-baserad centralstyrning vars produktionsenheter kommunicerar med varandra på ett intelligent sätt, men även mobila robotar, d.v.s. förarlösa transportfordon (AGV:er) utrustade med robotar. Dessa integrerar sig på ett mycket flexibelt sätt i en produktionsmiljö och agerar på ett säkert sätt tillsammans med människor och maskiner.

KUKA omniMove för Airbus

Löpandebandstillverkning är en väl beprövad tillverkningsmetod. Men när komponenter ska bearbetas som väger upp till 90 ton och är 15 meter långa, då skapar det problem även för de mest erfarna intralogistikexperter.

Men inte för KUKA:s specialister. Flygplanstillverkaren Airbus behövde en produktionslinje som är unik inom flygplanstekniken. Linjens viktigaste komponent är den mobila tunglastplattformen KUKA omniMove med vars hjälp de enorma Airbus A380-komponenterna positioneras med millimeterprecision på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Den mobila transportplattformen KUKA omniMove i drift hos Airbus.

Flexibla och förarlösa intralogistiklösningar till Mercedes-Benz

I Mercedes-Benz Türks fabrik i Aksaray använder man KUKA:s förarlösa transportfordon för att montera företagets olika lastbilshyttsmodeller.

Totalt sju fritt navigerande, mobila plattformar av typen KMP 1500 åker mellan monteringslinjens olika produktionsstationer. Det nya förarlösa transportsystemet säkerställer ett effektivt utnyttjande av fabriksgolvet, erbjuder maximal processäkerhet i alla produktionssteg och gör det möjligt att tillverka många olika modeller.

Flexibel och förarlös intralogistiklösning i Mercedes-Benz Türks lastbilsfabrik i Aksaray

Flexibla och förarlösa intralogistiklösningar innebär en stor fördel – framför allt för kunder som vill utnyttja sin produktionsyta så effektivt som möjligt och binda så lite kapital som möjligt.

Michael Jürgens, Head of KUKA AGV Solutions

Mobil robotteknik utan gränser

KUKA omniMove-drivtekniken arbetar med absolut precision även under högtryck.

De innovativa Mecanum-hjulen är omniriktade och ger fordonet obegränsad manöverbarhet i alla riktningar – fordonet kan även rotera runt sin egen axel.

Resultatet är ett fordon med nästan obegränsad rörelseförmåga.

 

Mecanum-hjulen på KUKA:s transportfordon.

”Du har nått ditt mål" – med intelligent navigeringsprogramvara

Är du på jakt efter mobila kinematiker och robotar som alltid når sina destinationer oavsett hur komplex produktionsmiljön är? Enheter som kan kommunicera med varandra och reagera flexibelt på förändringar i omgivningen? En tilltalande idé – och något som sedan länge blivit verklighet hos KUKA.

Navigeringsprogramvaran KUKA.NavigationSolution möjliggör självkörande mobila robotar och transportsystem. En karta av fabriksgolvet skapas med hjälp av SLAM-metoden. Kartan hjälper den mobila roboten att nå sin destination.

I det här videoklippet kan du lära dig hur KUKA:s navigeringsprogramvara fungerar.

Säg hej till framtidens mobila robotteknik

Mobila automationslösningar kommer även fortsättningsvis att tillhöra en av nyckelteknikerna när intelligenta produktions- och transportlösningar ska realiseras.

Mobila robotar blir enklare och enklare att anpassa till nya uppgifter. Intelligenta, mobila robotsystem kommer kunna byggas ut med moduluppbyggda komponenter. Detta kommer möjliggöra fler tillämpningar på samma mobila plattform, vilket i sin tur kommer att ge långsiktiga produktivitets- och effektivitetsvinster.

Upptäck de många funktioner som en mobil robot erbjuder.

Allt bättre batteriteknik med högre energitäthet förlänger den mobila driften. Kapaciteten i batterier och batterisystem ökar samtidigt som batteriernas storlek blir allt mindre. Man tror att uppladdningsbara batterier snart kommer att ha dubbelt så hög energitäthet men endast vara en fjärdedel så stora.

Konkret innebär detta att mobila robotar och förarlösa transportsystem, om de byggs i samma storlek som idag, kommer få mycket längre räckvidd och kunna arbeta avsevärt längre än idag.

Mobil robotteknik blir allt kompaktare, smartare och effektivare. Tack vare att den tekniska utvecklingen leder till ökad energitäthet i uppladdningsbara batterier kommer mobila robotar att bli mer kostnadseffektiva och kunna användas i fler och fler tillämpningar.

Optimerad sensorteknik möjliggör säker drift inom fler användningsområden.

Robotar kommunicerar inte bara trådlöst med varandra på ett tillförlitligt sätt, utan även med sensorer och mobila enheter som är fast installerade i robotarnas driftsmiljö. All kommunikation sker via en flotthanterare.

Den autonoma driften i smarta fabriker med smart intralogistik blir på så sätt mer flexibel och kan erbjuda ännu fler funktioner.

Den optimerade sensortekniken möjliggör mycket noggrann kamerabaserad positionering av fordonen, säker laddningsidentifiering samt styrning av fabrikens transportteknik.

Matrisproduktion ger mobil värdekedja

Produktionstoppar och resursflaskhalsar, eller vid produktion av flera olika utföranden i olika kvantiteter, eller lönsam tillverkning av små batcher – utmaningarna som den allt högre individualiseringsgraden leder till kan i många branscher hanteras optimalt med flexibel matrisproduktion.

Autonomt agerande förarlösa transportsystem ser till att produktion och intralogistik separeras. Både transportvägar och transportuppgifter kan anpassas och ändras enkelt och snabbt.

Mobila robotar i fabrikshallen lönar sig

Mobila automationslösningar ökar flexibiliteten i produktionen och möjliggör förbättrad lönsamhet på lång sikt.


 • Så effektivt det bara går

  Nyckeln till maximalt effektiva produktionsanläggningar: perfekt anpassade autonoma transportsystem.

 • Sömlös integration

  Alla hårdvaru- och programvarulösningar integreras sömlöst i befintliga ekosystem med flexibla gränssnitt.

 • Maximal flexibilitet

  Flexibla automationslösningar och intelligenta SLAM-baserade navigationssystem möjliggör snabb omställning till nya krav.

 • Moduluppbyggda koncept

  Oavsett bärlast eller arbetsuppgifternas komplexitet – det moduluppbyggda konceptet gör att flottan kan byggas ut med fler mobila system medan driften är igång.

Våra mobila robotar – flexibla transporter i din produktion

KUKA:s intelligenta mobila automationslösningar skapar en säker infrastruktur för framtidens effektiva, flexibla produktionsmiljöer:

KMR iiwa: redo för stora utmaningar

Den autonoma roboten KMR iiwa är förberedd för samverkande drift med människor och är mobil. Roboten kombinerar styrkorna hos vår avkännande lättviktsrobot LBR iiwa och en mobil, autonom plattform.