Välj din plats:

Land

Nyckelfaktorer för Future Production Landscapes

Människor, teknik och anpassning: Företag som investerar i dessa avgörande nyckelfaktorer kommer att stå väl rustade i framtidens produktionslandskap.


Viktiga nyckelfaktorer för framgång

Produktionslandskapet såsom vi känner det befinner sig i en historisk omvandling. Isolerade produktionsöar smälter ihop till ett dynamiskt landskap – ett Future Production Landscape: digitalt, uppkopplat och flexibelt anpassbart till företagets behov och marknadens krav.

”Den som vill utnyttja potentialen i framtida industriella produktionsmiljöer och säkra långfristiga konkurrensfördelar måste kombinera de tre nyckelfaktorerna människor, teknik och anpassning på ett intelligent sätt”, menar industrirobotexperten Prof. Dr.-Ing. Dirk Jacob.

Företag måste dels inkorporera dessa tre nyckelfaktorer i sina egna processer och system om de ska kunna möta megatrender och dynamiska förändringar på marknaden. Vidare måste dessa nyckelfaktorer återspeglas i de produkter och tjänster som erbjuds, så att ett mervärde uppstår i hela värdekedjan.

Upptäck de tre viktigaste nyckelfaktorerna i framtidens produktionslandskap.

Människor

Generera mervärde i gränssnittet mellan människa och maskin.

Framtidens produktionslandskap behöver människor – både i form av utvecklare och operatörer. Ta med dina medarbetare på en resa in i framtiden. De positiva effekterna med flexibla och uppkopplade produktionsanläggningar märks först när personalen kan konfigurera, använda och vidareutveckla dem på ett enkelt sätt.

En genomgripande förenkling av alla gränssnitt – oavsett om dessa används för programmering, idrifttagning, manövrering, analys eller service – gör att en stor del av personalen kan använda intelligenta produktionstekniker och anpassa dem till specifika krav.

Till detta kommer tekniska stödsystem som till exempel cobots, AR och VR (Augmented resp. Virtual Reality) som nu blir allt vanligare i produktionsvardagen. Dessa fungerar som ett stöd för personalen och öppnar samtidigt upp för nya arbetssätt och tillämpningar.

Nyckelfaktorn "människor" kommer att vara en del av framgångsreceptet även i framtiden – men dess fulla potential märks först i samspelet med nyckelfaktorerna "teknik" och "anpassning".

Teknik

Framtidens produktionstekniker: flexibla, uppkopplade och intelligenta.

Kombinationen av driftsteknik (DT) och Informationsteknik (IT) spränger gränserna i dagens produktionslandskap. Hårdvara och programvara kan övervaka och styra maskiner, anläggningar och processer helt autonomt. Nätverksintegration kombinerat med IT-driven teknikutveckling som artificiell intelligens, big data och molnplattformar ger upphov till nya, värdefulla möjligheter för dagens tillverkningsföretag.

Flexibla produktionstekniker som robotbaserade produktionslinjer, Matrix-produktion och mobila plattformar öppnar upp för en mängd olika tillämpningar och ger många fördelar. Anpassbara produktionslandskap gör det möjligt för företag att reagera snabbt och effektivt på olika infrastrukturella förutsättningar, kapacitetskrav och konsumtionstrender.

Nyckelfaktorn "teknik" säkerställer att ditt företag förblir konkurrenskraftigt i en allt mer digitaliserad och automatiserad produktionsvärld. Men endast i kombination med nyckelfaktorerna "människor" och "anpassning" kan du framtidssäkra ditt produktionslandskap.

Anpassning

Reagera proaktivt på nya marknadsutmaningar – genom snabb anpassning till nya tekniker

För att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen krävs god anpassningsförmåga och flexibla processer och tekniker. För att förbli konkurrenskraftig i tider av dynamisk marknadsutveckling krävs investeringar i öppna gränssnitt och uppkopplade ekosystem. Dessa är nyckeln till en livskraftig innovationskultur inom företaget och grunden för behovsanpassade anpassningar och moderniseringar, funktionsutbyggnader och kontinuerlig vidareutveckling.

Till exempel kan robotar ges nya färdigheter för specifika tillämpningar genom installation av tilläggsprogram, så kallade Plug-ins. Genom anslutning av Smart Services kan optimeringsmöjligheter upptäckas tidigt och uppdateringar laddas automatiskt. Även fysiska anpassningar och ombyggnationer på robotar, robotceller och anläggningar realiseras smidigt och enkelt med anpassbara, flexibla tekniker.

Genom samarbete med nätverk och communities, där utvecklare, anläggningsbyggare, produktionsexperter och andra intressenter möts, kan potentialen som olika tekniker har analyseras och utnyttjas fullt ut – detta ger ett mervärde både för användare och leverantörer.

Nyckelfaktorn "anpassning" är helt nödvändig att inkorporera eftersom den ser till att produktionstekniken alltid är av senaste slag. För endast i kombination med nyckelfaktorerna "människor" och "teknik" kan denna nyckelfaktor omsättas med framgång och byggas ut till en konkurrensfördel.

Ta ledarplatsen redan nu!

I vårt kostnadsfria white paper kan du läsa mer om vilka utmaningar och möjligheter som Future Production Landscapes erbjuder.


Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar