Säg hej till framtidens mobila robotteknik

Mobila automationslösningar kommer även fortsättningsvis att tillhöra en av nyckelteknikerna när intelligenta produktions- och transportlösningar ska realiseras.

Mobila robotar blir enklare och enklare att anpassa till nya uppgifter. Intelligenta, mobila robotsystem kommer kunna byggas ut med moduluppbyggda komponenter. Detta kommer möjliggöra fler tillämpningar på samma mobila plattform, vilket i sin tur kommer att ge långsiktiga produktivitets- och effektivitetsvinster.