Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Automatyzacja

Wymagania wobec przedsiębiorstw produkcyjnych stale rosną i wymagają od nich elastycznych procesów produkcyjnych. Rozwiązaniem jest automatyzacja produkcji. Specjalista ds. automatyzacji – firma KUKA – pomoże Ci optymalnie przygotować się do stawienia czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.


Rosnące wymagania wobec produkcji

Globalna konkurencja i rewolucja cyfrowa znacznie zwiększają wymagania wobec przedsiębiorstw produkcyjnych. Podczas gdy nowe produkty i ich wersje coraz szybciej pojawiają się na rynku, na oczekiwania klientów związane z produkcją towarów coraz większy wpływ ma możliwość szybkiego porównywania ofert w Internecie.

Aby sprostać tym wymaganiom, producenci muszą zapewnić dużą różnorodność produktów przy zmiennych wielkościach partii. Presję wywierają też inne czynniki , takie jak brak specjalistów, wzrost kosztów wynagrodzeń i surowe wymogi BHP. Dlatego przedsiębiorstwa produkcyjne potrzebują elastycznych systemów produkcyjnych – kluczem do nich jest automatyzacja produkcji. 

Automatyzacja oznacza ulepszenie procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie maszyn i nowoczesnych technologii. KUKA jako specjalista z zakresu zrobotyzowanych automatyzacji w produkcji pomoże Twojej firmie sprostać rosnącym wymaganiom związanych z szybkością, elastycznością, rentownością i generowaniem zysku.

Rozwiązania automatyzacyjne KUKA: Klucz do elastycznej produkcji

Jako jeden z wiodących specjalistów ds. automatyzacji na świecie firma KUKA postawiła sobie za cel wspieranie przedsiębiorstw produkcyjnych w całościowej optymalizacji generowania zysków poprzez kompleksowe know-how z zakresu automatyzacji i digitalizacji.

Oferujemy naszym klientom pełen zakres usług: od komponentów – robotów – poprzez moduły produkcyjne aż po gotowe instalacje i usieciowioną produkcję z narzędziami IT bazującymi na Chmurze.

Połączenie realnego i wirtualnego świata produkcji

KUKA uzupełnia własne know-how poprzez wspieranie start-up’ów, takich jak np. Device Insight.

Przedsiębiorstwo z Monachium specjalizuje się w platformach IoT przeznaczonych dla usieciowionych systemów produkcyjnych. Optymalnie uzupełnia ono kompetencje firmy KUKA, aby móc zaoferować kompleksowe portfolio w zakresie Industrial Internet of Things (IIoT).

Idealnie dopasowane rozwiązania branżowe

Produkty i oprogramowanie KUKA są wykorzystywane w wielu branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, branża elektroniczna lub przemysł metalurgiczny. Na podstawie naszych studium przypadku można wyrobić sobie pogląd na temat naszych rozwiązań automatyzacyjnych i dowiedzieć się, jak z pomocą naszych kompetencji efektywnie sprostać wymaganiom rewolucji cyfrowej.

Przykład z branży elektronicznej: Automatyzacja z subtelnym wyczuciem

Branża elektroniczna jest doskonałym przykładem gałęzi przemysłu, która może czerpać znaczne korzyści z rozwiązań automatyzacyjnych. Cykl życia produktów jest coraz krótszy – co jest modne dziś, jutro przestaje być popularne. Jednocześnie w niemal wszystkich krajach wzrastają koszty wynagrodzeń i wymagania jakościowe.

W tym filmiku specjaliści ds. automatyzacji przedstawiają plany i produkty KUKA przeznaczone dla branży elektronicznej.

Nowe koncepcje automatyzacyjne dzięki współpracy człowieka i robota

Współpraca człowieka z robotem (MRK) polega na wspólnej pracy człowieka i robota ramię w ramię – co jest zupełnie nowym rodzajem automatyzacji. W tym przypadku człowiek steruje i kontroluje produkcję, podczas gdy roboty współpracujące , takie jak LBR iiwa, wykonują często niezbyt przyjemne i ergonomiczne zadania. Ze względu na niezwykłą czułość roboty mogą pracować w bezpośrednim otoczeniu człowieka i wspólnie – ramię w ramię – wykonywać z nim poszczególne etapy produkcji. 

W ten sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać wymogom BHP, a pracownicy wykonywać czynności, w których wymagane są typowo „ludzkie cechy”, czyli zdolność do nauki, korzystanie ze zmysłów lub kreatywność.

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
Współpraca ramię w ramię: współpraca człowieka z robotem stwarza zupełnie nowe koncepcje automatyzacji.

Przemyślana automatyzacja: „industrial intelligence 4.0_beyond automation”

Na skutek coraz większej automatyzacji produkcji oraz współpracy ludzi i maszyn środowisko pracy radykalnie się zmieni. Ale nawet w fabryce przyszłości najważniejszy będzie człowiek. Roboty nie zastąpią ludzi, lecz tylko uzupełnią ich umiejętności. W związku z tym powstaną nowe zadania i zawody, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa maszyn i IT.

KUKA oznacza Industrie 4.0 made in Germany. Pod hasłem „iintelligence 4.0_beyond automation” skrywa się nasz cel, który polega na globalnym rozpowszechnianiu inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych w różnych branżach i ich dalszym rozwoju. Wspólnie z naszymi klientami chcemy wykorzystać daną nam szansę, aby wspierać cennych pracowników poprzez maszyny, zapewnić większą produktywność miejsc pracy i osiągnąć lepszą wydajność i elastyczność w produkcji.