Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Kierownictwo firmy KUKA AG

Kierownictwo KUKA składa się z dwóch członków zarządu i dwunastu członków rady nadzorczej.  

Celem kierownictwa KUKA jest przejrzyste i odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem. Obowiązują wytyczne Corporate Governance.

KUKA AG jako niemiecka spółka akcyjna posiada dwuczłonowy system kierowniczy. Kierownictwo składa się z zarządu i rady nadzorczej:

  • Zarząd firmy KUKA Aktiengesellschaft jest dwóch członków. Ponosi on odpowiedzialność za kierowanie przedsiębiorstwem i jest powoływany oraz kontrolowany przez radę nadzorczą, która mu doradza.
  • Rada nadzorcza jest powoływana zgodnie z prawem o współdecydowaniu i składa się z dwunastu członków. Za każdym razem akcjonariusze i pracownicy wybierają sześciu członków.

Wspólnym celem kierownictwa firmy KUKA jest zrównoważony wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój oznacza w tym kontekście przede wszystkim odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem przedsiębiorstwa, pracownikami, klientami, instalatorami i partnerami firmy KUKA.

Na poniższych stronach znajdziesz więcej informacji o członkach zarządu i członkach rady nadzorczej firmy KUKA.