Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Kierownictwo firmy KUKA AG

Kierownictwo KUKA składa się z dwóch członków zarządu i dwunastu członków rady nadzorczej.  

Celem kierownictwa KUKA jest przejrzyste i odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem. Obowiązują wytyczne Corporate Governance.

KUKA AG jako niemiecka spółka akcyjna posiada dwuczłonowy system kierowniczy. Kierownictwo składa się z zarządu i rady nadzorczej:

  • Zarząd firmy KUKA Aktiengesellschaft jest dwóch członków. Ponosi on odpowiedzialność za kierowanie przedsiębiorstwem i jest powoływany oraz kontrolowany przez radę nadzorczą, która mu doradza.
  • Rada nadzorcza jest powoływana zgodnie z prawem o współdecydowaniu i składa się z dwunastu członków. Za każdym razem akcjonariusze i pracownicy wybierają sześciu członków.

Wspólnym celem kierownictwa firmy KUKA jest zrównoważony wzrost wartości przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój oznacza w tym kontekście przede wszystkim odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem przedsiębiorstwa, pracownikami, klientami, instalatorami i partnerami firmy KUKA.

Na poniższych stronach znajdziesz więcej informacji o członkach zarządu i członkach rady nadzorczej firmy KUKA.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie