Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Stopka redakcyjna

KUKA Spółka Akcyjna


Dostawca usług zgodnie z § 5 TMG

KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Niemcy

Telefon: +49 821 797-50
Faks: +49 821 797-5252
e-mail: kontakt@kuka.com

 

Zarząd

Peter Mohnen
Przewodniczący zarządu

Alexander Liong Hauw Tan
Dyrektor finansowy

 

Sąd prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy w Augsburgu, HRB 22709
Europejski numer identyfikacji podatkowej NIP-UE: DE 143588517

 

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 RStV (niem. porozumieniem w sprawie radiofonii i telewizji)

Wilfried Eberhardt
Chief Marketing Officer 

c/o KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
Niemcy

Telefon: +49 821 797-0
E-mail: web@kuka.com

 

Wskazówka

Strona internetowa firmy KUKA Aktiengesellschaft została wykonana z najwyższą starannością i jest regularnie sprawdzana oraz aktualizowana. Firma KUKA Aktiengesellschaft nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności lub jakości informacji zawartych na stronie. Nasza strona internetowa zawiera linki do stron innych operatorów. Firma KUKA Aktiengesellschaft nie gwarantuje ani nie odpowiada za ich działanie i treści.

Wszelkie treści takie jak teksty, materiały graficzne, pliki video i animacje oraz ich aranżacja podlegają ochronie prawem autorskim oraz ustawami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Treści niniejszej strony internetowej nie wolno kopiować, rozpowszechniać bądź modyfikować w celach komercyjnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej lub uzyskano stosowną zgodę firmy KUKA Aktiengesellschaft.

 

Informacja zgodnie z § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG):

Firma KUKA Spółka Akcyjna nie będzie brać udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym w rozumieniu ustawy VSBG i nie jest do tego zobowiązana.

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ustawowo jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa, niezależnie od naszego udziału w procedurze alternatywnego rozstrzygania sporów o tym, że Komisja Europejska ds. pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów utworzyła platformę służącą rozstrzyganiu sporów online (Online Dispute Resolution/ODR). Platformę można znaleźć na stronie:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta strona zawiera dane GeoLite2 stworzone przez MaxMind, dostępne od https://www.maxmind.com.

© 2023 KUKA AG, Augsburg