Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Przemysł 4.0 w praktyce: Referencje i historia sukcesu

KUKA napędza transformację cyfrową. KUKA w istotny sposób napędza transformację cyfrową: Przygotowania produkcji przemysłowej na nieznane dotychczas wyzwania i zastosowania – i to jak najbardziej realne.


KUKA i SAP: Przemysł 4.0 w bieżącej produkcji

Pozytywne efekty digitalizacji można poznać w kryzysie: Jeśli maszyna lub robot przemysłowy dozna nieoczekiwanej awarii, zatrzyma się, zmniejszy się jego sprawność lub dojdzie do przerwania łańcucha dostaw, można rozwiązać ten problem z pomocą nadrzędnych systemów oprogramowania. W tym momencie wkracza firma SAP jako dostawca systemów oprogramowania.

Na przykładzie modułu produkcyjnego, zastosowanego w naszym własnym zakładzie obróbki skrawaniem, firma KUKA wspólnie z SAP pokazuje, jak może wyglądać digitalizacja przemysłowa. W rzeczywistym otoczeniu produkcyjnym wdrożono SAP Asset Intelligence Network (SAP AIN) z jednym robotem KUKA. Celem jest przygotowanie produkcji przemysłowej poprzez gromadzenie i analizę specjalnych danych na nieznane dotychczas wyzwania i zastosowania.

Dowiedz się więcej na temat projektu.

Moduł produkcyjny w hali 10 w naszym zakładzie w Augsburgu. Tutaj powstaje cały Przemysł 4.0 Case firm KUKA i SAP.

Współpraca jest siłą

Dzięki silnym partnerom napędzamy rozwój przyszłości: I o to właśnie chodzi w Open Industry 4.0 Alliance.

KUKA w Open Industry 4.0 Alliance

Aby rozwiązania wyspowe i niekompatybilne standardy nie spowalniały cyfrowej transformacji w Europie, maszyny we wszystkich wysoce zautomatyzowanych fabrykach i zakładach produkcyjnych muszą mówić tym samym językiem: Potrzebny jest niezależny od producenta, ustandaryzowany i otwarty dla wszystkich ekosystem, do którego można dołączyć logistykę i usługi. Właśnie w tym celu w 2019 roku założono Open Industry Alliance: Renomowane przedsiębiorstwa, specjalizujące się w budowie maszyn, automatyzacji przemysłu i oprogramowania, połączyły siły, aby stworzyć tzw. Open Industry 4.0 Framework – a KUKA jest jednym z nich. Każdy członek Open Industry Alliance udostępnia swoje kluczowe kompetencje, aby możliwa była standaryzacja takich obszarów, jak łączność, zarządzanie danymi, bezpieczeństwo IT i możliwości kooperacji. A przemysł w całej Europie może zyskać otwartą, ustandaryzowaną i kompatybilną ofertę, obowiązującą na całym odcinku – od obiektu w hali zakładowej aż po serwis.

Robot KUKA w LEGO Cloud

Badania są nieodłączną częścią zakresu działalności firmy KUKA. Należy do nich ciągła współpraca z uniwersytetami i renomowanymi instytutami na całym świecie. Jednym z naszych partnerów badawczych jest uniwersytet Aalborg w Danii. Zespół badawczy chciał udowodnić, jak łatwo można połączyć różne maszyny w hali produkcyjnej z Chmurą. Badacze wykorzystali do tego współtworzoną przez nas, otwartą architekturę referencyjną Open Industry 4.0 Alliance. Dzięki temu za pośrednictwem interfejsu Edge Interface, opracowanego przez naszą firmę-córkę Device Insight, udało im się połączyć robota KUKA z Microsoft Azure Cloud grupy LEGO. Z dwóch stacji doprowadzania, jednej stacji ręcznej i jednego modułu robota KUKA powstała mała i inteligentna linia produkcyjna, która może montować i pakować klocki LEGO.

Dowiedz się więcej na temat tego projektu.

Robot KUKA precyzyjnie manipuluje klockami LEGO.

Globalna platforma zdalnego serwisu Device Insight

Firma Krones jest wiodącym producentem instalacji produkcyjnych, rozlewniczych i opakowaniowych. Klienci, którzy decydują się na instalację firmy Krones, dokonują dużej inwestycji, dlatego oczekują szybkiego i bezpiecznego wsparcia klienta. Device Insight, będąca „firmą-córką” KUKA, stworzyła dla Krones globalną platformę zdalnego serwisu bazującą na CENTERSIGHT®.

Za jej pomocą technicy serwisowi Krones mogą połączyć się z ponad 20 000 instalacjami na całym świecie – aż do poziomu sterowania poszczególnymi komponentami.

W tym celu klient Krones w wiadomości e-mail lub po naciśnięciu przycisku musi określić przedział czasowy i zezwolić na dostęp do instalacji. Po uruchomieniu procesu zdalnego serwisu Krones dokumentuje każdą wykonaną czynność w CENTERSIGHT®. Dzięki temu klienci Krones zachowują pełną kontrolę, przejrzystość i bezpieczeństwo prawne – a firma Krones uzyskuje dostęp do wszystkich procesów, jakie zachodzą w maszynie. CENTERSIGHT® zapewnia również bardziej zrównoważony rozwój: Teraz technicy Krones jeżdżą do klienta tylko wtedy, gdy wcześniej podczas zdalnego serwisu ustalili, że jest to rzeczywiście konieczne.

Wszystko pod kontrolą dzięki platformie zdalnego serwisu Device Insight.

Instalacja testowa KUKA z 5G

Dla wielu modernizacji dotychczasowe technologie łączności zdalnej, takie jak sieć WLAN lub 4G, są niewystarczające: Prędkości transmisji są za niskie i może się zdarzyć, że istotne dla bezpieczeństwa dane nie dotrą na czas. Nowy standard 5G łączy dużą przepustowość z wysoką niezawodnością, które są niezbędne w produkcji. Aktualnie sieć 5G dla przemysłu znajduje się dopiero na etapie rozwoju.

KUKA pracuje jednak nad tym, aby sieć 5G zastąpiła w dłuższej perspektywie dotychczasowe technologie łączności zdalnej. Dlatego na przykład wyposażyliśmy naszą instalację testową „Smart Production Center” w Augsburgu w technologię 5G: Wiele połączonych z 5G platform mobilnych sprawia, że instalacja może produkować najróżniejsze fabrykaty – od pralek, poprzez ramy rowerowe, aż po elementy karoserii.

Dowiedz się więcej na temat instalacji testowej.

W siedzibie firmy w Augsburgu stosowana jest już sieć 5G.

KUKA łączy

Robot KUKA efektywnie współpracuje z centrami obróbczymi innych producentów: Dzięki otoczeniu KUKA SmartProduction nie stanowi to żadnego problemu. Występuje ono na przykład w jednym z naszych Use Case. Nasz robot za pomocą swoich pneumatycznych chwytaków firmy Zimmer podnosi odlewy w całkowicie zautomatyzowanym i usieciowionym module i przekazuje je do centrum obróbczego firmy Heller. Tam odbywa się nawiercanie i frezowanie elementów obrabianych. Następnie robot odbiera je i usuwa zadziory. Aby mógł on niezawodnie zaopatrywać również drugie centrum obróbcze, zamontowano go na jednostce liniowej, która zapewnia pełny zakres ruchu.

Gwarantuje to optymalną współpracę, ponieważ zarówno nasz robot, jak i jego chwytaki oraz centra obróbcze firmy Heller i wszystkie pozostałe komponenty są połączone ze sobą, a także z KUKA Cloud. Produkty innych producentów można bez problemu połączyć z otoczeniem SmartProduction. Wszystkie dane są gromadzone w KUKA Connectivity Box, a następnie przesyłane do Chmury. Przejrzysty panel sterowania pozwala pracownikom i kadrze zarządzającej na przegląd wszystkich komponentów i pełną kontrolę nad całym procesem produkcji.

Dowiedz się więcej na temat modułu obróbczego.

Współpraca pomiędzy robotami KUKA i modułami obróbczymi Heller.