Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Megatrend: Przemieszczanie siły gospodarczej

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła zmiana globalnego porządku gospodarczego: Kraje nowo uprzemysłowione i kraje rozwijające się stały się ważnymi rynkami zbytu i przyczyniają się znacząco do globalnego wzrostu gospodarczego. Jednocześnie szansa i wyzwanie dla produkcji przyszłości.


Większa kompleksowość produkcji globalnej

Wiele krajów, które wcześniej głównie wytwarzały produkty na eksport do krajów uprzemysłowionych, same w międzyczasie dojrzały do miana atrakcyjnych rynków zbytu. Zwłaszcza w krajach nowo uprzemysłowionych siła nabywcza coraz bardziej zbliża się do społeczeństw o ugruntowanej pozycji gospodarczej – tym samym wzrasta także popyt na dobra konsumpcyjne. 

Aby skutecznie reagować na światowy popyt i specyficzne, lokalne wymogi klientów, niezbędne stały się globalne lokalizacje i sieci produkcyjne. Umożliwiają one zróżnicowaną politykę produktową i cenową oraz wzrost efektywności lokalnych łańcuchów dostawczych i dystrybucyjnych.

Równocześnie sterowanie i monitoring procesów produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone. Standardy i procesy należy wprowadzać i monitorować globalnie – oferując przy tym wystarczającą elastyczność niezbędną do adaptacji i rozwoju.

Skuteczne zarządzanie globalnymi lokalizacjami produkcji

Jak przedsiębiorstwa produkcyjne mogą globalnie zoptymalizować procesy, uwzględniając przy tym wymagania i warunki lokalnych zakładów produkcyjnych?

Kluczową kwestią jest skrojone na miarę wymogów lokalnych zastosowanie elastycznych rozwiązań automatyzacyjnych i rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Standaryzacja jest do pewnego stopnia niezbędna, aby zapewnić uniwersalne dla poszczególnych lokalizacji sterowanie produkcją. Rozwiązania produkcyjne muszą się ponadto spójnie wtapiać w lokalną infrastrukturę i być uniwersalnie zrozumiałe i przyjazne dla użytkowników różnorodnych krajów.

Globalne lokalizacje wymagają prawidłowego balansu między standaryzacją a uwzględnieniem wymogów lokalnych.

Czy Państwa systemy i procesy są gotowe na produkcję globalną przyszłości?

Niezależnie od tego, jakie wymogi sobie stawiają: KUKA wspiera przedsiębiorstwa, wdrażając nowatorskie, elastyczne rozwiązania i angażując dostępne na całym świecie zespoły ekspertów.

Niezależnie od tego, czy wymagane jest ustawienie instalacji produkcyjnej w nowej lokalizacji, znalezienie nowego rozwiązania automatyzacyjnego do poszczególnych etapów produkcji lub przeprowadzenie globalnych aktualizacji oprogramowania bez przerywania produkcji: KUKA zapewni solidne przygotowanie na rzeczywistość produkcji dnia jutrzejszego.