Vyberte si svoje miesto:

Štát

Megatrend: Presun ekonomickej sily

Globálny ekonomický poriadok sa za posledné desaťročia zmenil: Z novo vyspelých aj klasických rozvojových krajín sa stali dôležité odbytiská, ktoré rozhodujúcou mierou prispievajú ku globálnemu hospodárskemu rastu. Šanca a výzva zároveň pre výrobu v budúcnosti.


Narastajúca komplexnosť globálnej výroby

Mnoho krajín, ktoré predtým prevažne vyrábali výrobky na export do priemyselných krajín, sa medzičasom samy stali atraktívnymi odbytiskami. Hlavne v novo vyspelých krajinách sa kúpna sila stále viac blíži ku kúpnej sile priemyselných národov – a tým zároveň stúpa aj dopyt po spotrebnom tovare. 

Aby bolo možné reagovať na celosvetový dopyt a špecifické, lokálne požiadavky zákazníkov, globálne výrobné strediská a siete sa stali nevyhnutnosťou. Umožňujú diferencovanú výrobkovú a cenovú politiku, rovnako ako nárast efektivity vďaka lokalizovaným dodávateľským a distribučným reťazcom.

Zároveň sa zvyšuje komplexnosť riadenia a monitorovanie výrobných procesov. Normy a procesy sa musia zavádzať a kontrolovať komplexne – a pritom musia poskytovať dostatočnú flexibilitu pre adaptáciu a ďalší rozvoj.

Úspešné riadenie globálnych výrobných stredísk

Ako môžu výrobné podniky svoje procesy optimalizovať v celosvetovej miere a zároveň pritom zohľadniť požiadavky a podmienky lokálnych výrobných stredísk?

Kľúčom je použitie flexibilných automatizačných a IIoT riešení vhodných pre dané stredisko.

Štandardizácia je vhodná do tej miery, aby sa dalo zaručiť riadenie výroby nad rámec strediska. Súčasne sa výrobné riešenia musia dať plynule integrovať do lokálnych infraštruktúr a musia byť aj za hranicami danej krajiny pochopiteľné a užívateľsky príjemné.

Globálne strediská si vyžadujú správnu rovnováhu medzi štandardizáciou a lokalizáciou.

Sú vaše systémy a procesy pripravené na výrobu v budúcnosti?

Nezáleží na tom, akým výzvam musíte čeliť: Spoločnosť KUKA podporí váš podnik smerodajnými, flexibilnými technológiami a tímami odborníkom, ktorí sú vám dispozícii na celom svete.

Či už ide o inštaláciu výrobného zariadenia v novom stredisku, nájdenie vhodných automatizačných riešení pre jednotlivé výrobné kroky alebo aktualizácie softvéru kdekoľvek na celom svete: Pripravte sa pomocou spoločnosti KUKA poriadne už dnes na svet výroby zajtrajška.