Vyberte si svoje miesto:

Štát

Megatrend: Nedostatok zdrojov

Prírodné zdroje, ako sú kovy a priemyselné minerály, sa v dôsledku nárastu svetovej populácie a globálnej prosperity približujú k limitom dostupnosti. Výrobcovia musia tieto zdroje účinne a trvalo využívať na zníženie svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie a zachovanie dlhodobej konkurencieschopnosti.


Nedostatok zdrojov vplyvom stúpajúceho dopytu

Minerálne, kovové a fosílne zdroje sa vo svete nachádzajú len v obmedzenej miere a nedokážu sa samy obnovovať. Nárast počtu obyvateľstva a rastúci globálny dopyt po priemyselnom a spotrebnom tovare vedie k nedostatku týchto prírodných zdrojov.

Kvalitu iných prírodných zdrojov, ako je voda, vzduch a pôda, môže trvalo negatívne ovplyvňovať ekonomické využívanie. Následkom zvýšeného a často neudržateľného využívania sú tieto zdroje vo vysokej kvalite dostupné stále v stále menšom rozsahu.

Okrem kritických a niekedy nezvratných environmentálnych škôd spôsobuje zvýšená spotreba zdrojov zvyšovanie trhových cien. Toto zvýšenie cien pocítia hlavne výrobcovia s vysokou spotrebou energií a materiálov.

Z tohto dôvodu nadobúda stále väčší význam efektívne, trvalo udržateľné zaobchádzanie so zdrojmi a používanie alternatívnych zdrojov energie a materiálov, aby si podniky zachovali globálnu konkurencieschopnosť.

Trvalo udržateľné využívanie zdrojov: Hlavný aspekt pre spoločnosť a priemysel.

Moderné technológie a inovácie umožňujú efektívne využívanie zdrojov

Moderné technológie, rovnako ako strategické zakotvenie trvalej udržateľnosti a progresívne orientovaného myslenia umožňujú priemyselným podnikom využívať prírodné zdroje efektívnejšie a s vyšším stupňom trvalej udržateľnosti – od nákupu cez výrobu až po distribúciu, likvidáciu a recykláciu.

Vďaka optimalizácii procesov a toku materiálu možno napríklad znížiť náklady na materiál, energie a vodu, rovnako ako znížiť odpad a nepodarky. Inteligentné továrne a priemyselný internet vecí umožňujú realizáciu vysoko účinných a v reálnom čase optimalizovaných výrobných procesov, v ktorých je pevne zakotvené šetrné zaobchádzanie so zdrojmi.

Taktiež inovácie dizajnu výrobkov a vývoj alternatívnych materiálov prispievajú k zmierneniu globálnej hospodárskej súťaže o nedostatkové zdroje a k vytváraniu pozitívnej ekonomickej a ekologickej pridanej hodnoty.

Efektívne využívanie zdrojov spoločnosťou KUKA

Zamestnanci spoločnosti KUKA pracujú každý deň na vývoji a realizácii inteligentných automatizačných riešení, ktoré pomáhajú podnikom na celom svete, aby optimalizovali svoje procesy hodnôt, ktoré zvyšujú hospodársku efektivitu a zároveň umožňujú zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi.

Ako príklad môžu poslúžiť flexibilne použiteľné, energeticky účinné výrobky ako napríklad priemyselný robot KR QUANTEC alebo inteligentné softvérové riešenia na optimalizáciu výroby a spotreby energie. Spoločnosť KUKA taktiež ponúka služby pre trvalo udržateľnú likvidáciu a recykláciu výrobkov.

Vo vlastných strediskách sú realizované ekologické a energetické programy zamerané na trvalú udržateľnosť, aby aj vo vlastnom výrobnom a dodávateľskom reťazci boli splnené alebo predstihované normy šetriace zdroje.

Zelená robotika: Spoločnosť KUKA kladie dôraz na trvalo udržateľné automatizačné riešenia.