Välj din plats:

Land

Industrie 4.0 bij KUKA

Industrie 4.0 hos KUKA

Industrie 4.0 kommer bli lika omvälvande för den industriella produktionen som internet blev för kommunikationen. Därför driver KUKA sedan många år på utvecklingen av framtidsområden som samarbete mellan människa och robot (cobotics) och mobility. Mobila cobots reagerar redan idag intelligent på sin omgivning och har ett universellt användningsområde. Robot och människa som "kollegor" blir verklighet hos KUKA.


KUKA-robotar: "Industrie 4.0 ready"

Nästa generations intelligenta maskiner kommer till skillnad från gängse industrirobotar att ha färdigheter som brukar återfinnas hos cyberfysiska system i sakernas internet. Därutöver har de extra intelligens för att till exempel kunna styra sina rörelser på ett mer exakt sätt. Robotar med dessa färdigheter benämner KUKA som "Industrie 4.0 ready".

Visionen bakom nästa industriella revolution förutser en sammankoppling av människa och maskin i produktionen och förutsätter helt flexibla system. KUKA arbetar sedan många år på att göra verklighet av denna vision – faktum är att vi befinner oss mitt i det arbetet: Redan idag finns det intelligenta maskiner som cobots och plattformar som endast avlägset liknar den bild vi har av en industrirobot. De arbetar direkt tillsammans med människor, är mobila eller har till och med bägge dessa egenskaper. Och de drar nytta av kunskaper från molnet.


KMR iiwa används i KUKA:s egna produktion

Den mobila plattformen KMR iiwa demonstrerar Industrie 4.0 i KUKA:s produktion.

Mobil robotteknik hos KUKA

I Industrie 4.0 agerar intelligenta, mobila enheter på ett autonomt sätt. Robotar på mobila plattformar rör sig autonomt i fabrikshallen och hittar själva fram till sitt mål. Med millimeternoggrannhet riktar de in sig mot arbetsstycket eller vänder helt enkelt på de invanda arbetssekvenserna, t.ex. när roboten kommer till arbetsstycket och inte tvärt om.

KUKA:s mobila automationslösningar som KMP omniMove ger obegränsad manöverbarhet i alla riktningar och den mobila roboten kan till och med rotera på stället. Med sina omniriktade hjul kan fordonet navigeras fritt utan omorientering av hjulen samt styras i alla riktningar med fjärrkontroll – till och med i trånga utrymmen. Jämfört med konventionellt styrda hjul kan logistikytan minskas med upp till 50 procent!

De för intern logistik framtagna fordonen KMP omniMove lyfter utan problem laster från 100 kg till 100 t. Med sina tio olika fordonsvarianter erbjuder serien en lång rad kundanpassade tillvalspaket för uppfyllande av olika specifikationer och krav, inklusive autonom navigering samt hantering av kundens egna fordonsflotta.

KUKA Cobots: Samarbete mellan människa och robot med LBR iiwa

När KUKA lanserade LBR iiwa år 2014 bidrog företaget med en nyckelaspekt till Industrie 4.0: en ny arbetsrelation mellan människor och robotar med ett direkt och säkert samarbete utan skyddshölje. Som del av en smart fabrik kan LBR iiwa tack vare sin känsliga teknik lära sig saker av sin mänskliga kollega. Ansluten till molnet kontrollerar den själv sina arbetsresultat och optimerar och dokumenterar dessa.

Tack vare intelligenta cobots som LBR iiwa har automation börjat användas inom nya områden: De beskickar maskiner eller logistiksystem, monterar växellådor och mycket mer. De kan till exempel identifiera toleranser vid arbetsstyckespositionering eller registrera den befintliga komponenttypen.

I framtidens fabrik är användningsmöjligheterna nästan outtömliga. LBR iiwa är ett bevis på att visionen om Industrie 4.0 kan bli verklighet. Redan idag arbetar robotar sida vid sida med människor och utökar de senares färdigheter och möjligheter: Maskinskötaren eller operatören kan nu arbeta mer effektivt, ergonomiskt och exakt – och inte minst mer fokuserat.

Industrie 4.0 bij KUKA: met de LBR iiwa is een directe samenwerking tussen robot en mens mogelijk.
Industrie 4.0 hos KUKA: LBR iiwa möjliggör ett direkt samarbete mellan robotar och människor.

Mobilitet möter samarbete mellan människa och robot

Nästa steg inom Industrie 4.0 är mobila cobots: Dessa robotar reagerar intelligent på sin omgivning och förflyttar sig självständigt.

KUKA:s utbud av mobila cobots sträcker sig från manuellt körbara lättviktsrobotar till autonomt agerande system som KMR iiwa. Denna nya generation av mobil robotteknik har ett brett användningsområde: Redan idag handhar mobila robotar autonoma logistikuppgifter och arbetar direkt tillsammans med människor. Även uppgifter på kontoret eller vid service är tänkbara.

Med industrianpassade, mobila cobots som KUKA KMR iiwa upplöses robotteknikens befintliga gränser inom produktionen. Vägbeskrivningar i form statiska golvmarkeringar, induktionsslingor eller magneter blir överflödiga när robotar används som är utrustade med SLAM-navigering. Robotarna upprättar själva kartor över sin omgivning och delar med sig av informationen till övriga enheter i flottan. Resultatet är en sammankopplad, gemensam "kör- och vägplan" som används för att koordinera alla robotrörelser.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar