Välj din plats:

Land

KR IONTEC

 Med KR IONTEC satsar du på en mycket flexibel robot som har det bästa arbetsområdet i sin klass och som kan monteras i valfritt monteringsläge för vitt skilda tillämpningar i bärlastområdet 20 till 70 kg.


KR IONTEC: En robot för vitt skilda tillämpningar i den mellanhöga bärlastklassen

På golvet, väggen eller snedmonterad – i KR IONTEC förenas kompakt design med det största arbetsområdet i klassen för optimalt utnyttjande av begränsade uppställningsytor. Roboten är utrustad med en vatten- och dammtät centralhand samt skyddade motorer, vilket gör den lämpad för nästan alla användningsområden. Till roboten finns ett Foundry-tillval som gör att den klarar högre värme och får ett utökat temperaturområde på 0° till 55°C.

Product overview of the new KR IONTEC

En investering i din framtida produktion: Maximal output i kombination med låg Total Cost of Ownership (TCO) och hög Life Cycle Efficiency (LCE)

Unik systemflexibilitet trots låg investeringskostnad – med sin maxade prestanda kommer KR IONTEC till sin rätt både i klassiska och digitala produktionsmiljöer.

 • Låga kostnader även på längre sikt

  Tack vare robotens låga energiförbrukning, låga driftskostnader och begränsade underhållsbehov sänker KR IONTEC våra kunders kostnader på ett signifikant sätt.
 • Maximal flexibilitet 

  Tack vare att roboten kan monteras i valfritt läge samt att bärlasten kan riggas om i efterhand lämpar sig KR IONTEC för vitt skilda tillämpningar och gör att den kan anpassas till specifika kundkrav.
 • Maximal tillgänglighet

  KR IONTEC har en teknisk tillgänglighet på 99,999 % samt en Mean Time Between Failures på 400 000 timmar.

 • Optimerad design 

  KR IONTEC-robotens slimmade design möjliggör kompakta robotceller på liten uppställningsyta.

20 - 70 Bärlast i kg

2101 - 3101 Räckvidd i mm

Fördelarna med KR IONTEC


Anpassas till kundens process med en knapptryckning

Använd våra digitala Motion Modes och anpassa robotens prestanda till dina processer eller processteg – exempelvis för att öka precisionen eller hastigheten.

Mycket lågt underhållsbehov

Oljebyten endast var 20 000:e drifttimme på KR IONTEC. Roboten är dessutom utrustad med ett remlöst centralhandskoncept.

Flexibel cell- och anläggningsplanering

Robotens effektiva utnyttjande av arbetsområdet i kombination med dess begränsade platsbehov, som i sin tur är ett resultat av en yteffektiv uppställningsyta och slimmade störande konturer, gör det möjligt att designa kompakta robotceller.

Låga lagerkostnader

50 procent färre reservdelar än till den tidigare modellen. Reservdelar kommer kunna beställas i 25 år. Detta ger långsiktig planeringssäkerhet.

Omriggningsbar bärlast

Bärlasten på KR IONTEC kan ändras i efterhand när roboten redan är installerad. Detta ger maximal flexibilitet i produktionen.

Förenklad idrifttagning 

Enkel idrifttagning med optimerat Engineering Tool och begränsat utbildningsbehov tack vare vedertagen KUKA-teknik.

Optimerad energiförsörjning

En A1-hålaxel med en diameter på 119 mm tillhandahåller problemfri energiförsörjning på minimal yta.

ESD-skyddad

Roboten är som standard skyddad mot okontrollerad elektrostatisk laddning eller urladdning och är således utrustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR IONTEC

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR IONTEC -data i översikt

KR 20 R3100 KR 30 R2100 KR 30 R2100 CR lite KR 50 R2100 KR 50 R2100 CR lite KR 50 R2100 HO KR 50 R2500 KR 50 R2500 CR lite KR 50 R2500 F KR 50 R2500 HO KR 70 R2100 KR 70 R2100 CR lite KR 70 R2100 F KR 70 R2100 HO
Bärlast
20 kg
30 kg
30 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
70 kg
70 kg
70 kg
70 kg
Max. räckvidd
3101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2501 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
2101 mm
Utförande
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Utförande omgivning
Standard
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Standard
Cleanroom
Foundry
Standard
Monteringsläge(n):
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Golv, Tak, Vägg, Vinkel
Kapslingsklass
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Datablad
KUKA Marketplace

Ytterligare länkar

Styrning
Robotpaket
Positiva & linjära enheter