Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA Mission 2030

Mise KUKA 2030

Poskytováním intuitivních a inteligentních automatizačních řešení bude KUKA podporovat výrobní společnosti jakékoli velikosti, aby dokázaly splňovat požadavky zítřka.


Utváření budoucnosti automatizace

Během příštího desetiletí bude s roboty pracovat stále více lidí po celém světě. Automatizace je jedním z nejdůležitějších megatrendů naší doby, která se prosazuje ve stále rostoucím počtu oborů, a která stále více lidem nabízí příležitost a zároveň i výzvu automatizovat pracovní toky. 

Zpřístupnění jednoduché automatizace pro každého

Mise 2030 zaměřuje veškeré úsilí společnosti KUKA na splnění těchto celosvětových změn prostřednictvím její globální sítě a odborných znalostí v oblasti robotiky v kombinaci s flexibilními automatizačními řešeními založenými na datech. Přinést průmyslovou inteligenci do všech koutů planety a poskytnout snadný přístup k robotické automatizaci, to je cíl společnosti KUKA - nejen zlepšit zkušenosti s automatizací pro ty, kteří již jsou odborníky, ale umožnit i nezkušeným nováčkům, aby těžili z intuitivní implementace a jednoduchého ovládání automatizačních řešení. 

KUKA Group – zaměření na budoucnost

Na základě rozsáhlých kompetencí a inovativní síle - od robotiky, přes automatizaci, přes vnitřní logistiku až po správu medikace - nabízí KUKA svým zákazníkům širokou škálu inteligentních automatizačních řešení a služeb, jakož i inovace a nové koncepty, které jsou pro zákazníky snadno škálovatelné.

KUKA Group – focus op de toekomst
KUKA Group vytváří budoucí automatizaci - s digitálně propojenými systémy řešení.

Trojitá jednoduchost:
jednoduché nastavování, jednoduchý provoz, jednoduché rozšiřování

„Naše mise do roku 2030: automatizace bude dostupná všem - se známou a osvědčenou výkonností a spolehlivostí značky KUKA bude zároveň jednodušší a intuitivnější. Tím se sníží vstupní práh a umožní se novým zákazníkům, aby se sami stali hnacím motorem automatizace. Programování robotů bude brzy stejně snadné jako je práce na počítači dnes,” říká Peter Mohnen, generální ředitel společnosti KUKA Group. Ve společnosti KUKA je myšlenka jednoduchosti hlavní zásadou celého procesu vytváření automatizačních řešení pro novou éru: od snadno přístupného ekosystému pro vývojáře a koncové uživatele, přes snadné nastavování, programování konfigurace až po snadnou obsluhu a používání - to vše v kombinaci se snadno dostupnými softwarovými a hardwarovými komponentami. Řeč je o modulárním operačním systému připraveném na budoucnost se zjednodušeným uživatelským zážitkem a vytvářejícím výjimečnou hodnotu pro zákazníka: ekosystém iiQKA

 

 

Vytváření produktivních partnerství

Ve světě, který se stává stále více digitalizovaným a složitým, je řešení úkolů samostatně nebo efektivním způsobem stále obtížnější. Právě z tohoto důvodu společnost KUKA rozšiřuje své aktivní členství v různých strategických aliancích a dále posiluje a diverzifikuje svou síť partnerů. Partnerů, jejichž široká odbornost odpovídá potřebám jednotlivých průmyslových odvětví a kteří společně se společností KUKA v globální automatizační komunitě utváří budoucnost automatizace. Partnerů, s nimiž společnost KUKA vytváří a vyvíjí ekosystém budoucnosti - pro odborníky v oblasti robotiky a automatizace, ale také pro lidi, kteří se nikdy dříve nezabývali myšlenkou použít robota. Být jejich průvodcem do nového světa, snižovat jejich náklady a maximalizovat jejich výhody - to je nejvyšší priorita společnosti KUKA ve spolupráci s renomovanými partnery.

Připravenost na budoucnost: řešení výzev dneška i zítřka

Pandemie COVID-19 výrazně ovlivnila dodavatelské řetězce, pracovní toky a výrobní procesy. Nové technologie pomáhají průmyslovému odvětví přizpůsobit se této změně trvale udržitelným způsobem. Automatizace, robotika a digitalizace jsou důležitými prvky, aby společnosti mohly vyvinout robustní a odolný systém pro budoucnost. Swisslog, dceřiná společnost firmy KUKA, která poskytuje řešení pro jakékoli požadavky svých zákazníků, již implementovala několik logistických projektů pro firmu Lazada, asijského giganta v oblasti elektronického obchodování. 

 

Peter Mohnen, CEO van KUKA AG

Po pandemii COVID-19 bude silný tlak na větší automatizaci, zejména v logistice a zdravotnictví, což bude mít zásadní dopad ve střednědobém horizontu.

Peter Mohnen, generální ředitel společnosti KUKA AG

 

 

Výhody


Holistický přístup

Kolem robotů KUKA bude vytvořen ucelený digitální ekosystém, takže všechny nové produkty budou v určitém okamžiku vybaveny novým operačním systémem. Se zřetelem na budoucnost nabízí KUKA svým zákazníkům již dnes nejlepší produkty a řešení ve své třídě, a to s otevřeným a inovativním designem.

Vyšší stupeň přemisťování činností

Zákazníci mají tendenci nakupovat produkty, které jsou k dispozici co nejrychleji a jsou uživatelsky maximálně přizpůsobené. To vyžaduje nové procesy síťově propojené výroby v inteligentních továrnách. Zjednodušení přístupu k automatizaci, což umožňuje společnost KUKA, tedy dává společnostem možnost nákladově zefektivnit a dále zkvalitnit výrobu takřka před očima svých zákazníků.

Přidaná hodnota

V dobách globální konkurence a digitální transformace už skutečná přidaná hodnota nespočívá v jediném produktu, ale v digitálně propojených systémech řešení. Z toho důvodu KUKA nabízí robotické komponenty i přístup k široké škále softwarových řešení s cílem zvládnout komplexitu, která je klíčová pro současné i budoucí potřeby automatizace.

Dlouhodobá udržitelnost

Coby jeden z předních světových inovátorů podporuje KUKA své zákazníky při zavádění inteligentních výrobních procesů: svými špičkovými automatizačními řešeními přispívá KUKA k jednodušším, rychlejším a efektivnějším procesům a také ke snížení energetické stopy - se zaměřením na udržitelnost jako holistický přístup v rámci celého hodnotového řetězce. 
Wilfried Eberhardt, Chief Marketing Officer bij KUKA.

Oblasti robotiky a automatizace jsou v dnešní době klíčové, stejně jako digitální koncepty. Společnost KUKA je průkopníkem v průmyslové automatizaci a nabízí také optimální platformu pro produkty, řešení a inovace související s digitalizovanou a trvale udržitelnou výrobou budoucnosti.

Wilfried Eberhardt, vedoucí oddělení marketingu ve společnosti KUKA.

Integrace automatizace budoucnosti do nových průmyslových odvětví

Požadavky na výrobní společnosti z většiny průmyslových oborů se neustále zvyšují, a proto je pro ně nutné aplikovat flexibilní výrobní systémy. Řešením je automatická výroba. V nadcházejících letech tedy společnost KUKA přispěje k zajištění jednoduché automatizace pro stále více průmyslových odvětví.

Přebírání kontroly nad budoucností 

Neustálý vývoj v oblasti automatizaci a robotiky je patrný již z aktuálních projektů skupiny KUKA. Mezi ně patří velké objednávky z odvětví výroby akumulátorů a elektromobility, stejně jako zařazení dalších typů robotů do produktového portfolia, jako například KR SCARA a KR DELTA pro montáž malých dílů, manipulování s materiálem a úkoly testování. Také kompletní oblast digitálních služeb přijde s novými softwarovými řešeními a mikroslužbami pro jednotlivé aplikace až po výrobní závody. Kromě toho společnost Swisslog nabízí integrované aplikace umělé inteligence v oblasti vnitřní logistiky. Díky komplexnímu know-how společnosti KUKA Group a rozmanitosti jejích inteligentních automatizačních řešení si tak její zákazníci budou moci udržet plnou kontrolu nad budoucími výzvami.

 
KUKA is klaar voor de toekomst
Připravenost na budoucnost automatizace: jeden z nejmodernějších systémů na výrobu akumulátorů, který společnost KUKA realizovala společně s firmou Webasto. © Webasto_SE