Vyberte si svou polohu:

Země

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2023

Download

Systémy řízení a certifikáty v sociální oblasti

Abychom chránili trvalý rozvoj a zdraví zaměstnanců KUKA, pracujeme se systémy řízení jakosti, které zajišťují např. bezpečí zaměstnanců na staveništích. Patří sem i dalekosáhlý systém zdravotní péče. Naše aktuální certifikáty:

 • OHRIS (Occupational Health and Risk Management System):
  Systém řízení bezpečnosti práce bavorské obchodní inspekce a hospodářství má za úkol zlepšení a zefektivnění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti. OHRIS se zaměřuje na to, aby se zaměstnanci sami aktivně zabývali bezpečností práce a ochranou svého zdraví.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series):
  Tato britská norma je základem certifikace systémů řízení bezpečnosti práce. OHSAS 18001 se zabývá nebezpečími a riziky provozní bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • CHAS (The Contractors Health and Safety Assessment Scheme):
  Systém akreditace ochrany zdraví a bezpečnosti práce CHAS je certifikátem pro stavební průmysl. Slouží jak odběratelům, tak i dodavatelům k posouzení zdravotní a bezpečnostní kompetence podniku.
 • berufundfamilie:
  Tento certifikát se zaměřuje na takové utváření pracovních míst, které by zohledňovalo rodinnou situaci a příslušnou životní fázi. Díky tomu se má zlepšit kvalita života zaměstnanců a zvýšit efektivita podniku.

Systémy řízení a certifikáty v oblasti ekologie

Se svým systémem řízení ochrany životního prostředí, stejně jako systémem řízení hospodaření s energií se staráme o to, aby druh, rozsah a důsledky našich činností, výrobků a služeb byly přiměřené. Proto neustále pracujeme na zlepšování tohoto systému řízení a vyhýbáme se zatěžování životního prostředí. Naše certifikáty trvalé udržitelnosti v této oblasti: 

 • ISO 14001: Mezinárodní norma ISO 14001 stanoví požadavky na systém řízení ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na nepřetržitý proces zlepšování. ISO 14001 patří do skupiny norem, která se kromě jiného zabývá ekologickými rozvahami, ekologickými ukazateli a posuzováním ekologických výkonů.
 • ISO50001: Tato mezinárodně uznávaná norma podporuje rozvoj systematického řízení hospodaření s energií vzhledem k energetické účinnosti a emisím CO2. Společnost KUKA plánuje certifikaci systému řízení hospodaření s energií podle normy ISO 50001 na rok 2016.
 • VDA 6.4: Společnost KUKA má na příslušných stanovištích certifikaci podle VDA 6.4. Tato norma se týká subdodavatelů pro automobilový průmysl a vydal ji spolek TÜV.

Systémy řízení a certifikáty v oblasti hospodářství

Abychom mohli hospodařit v souladu s trvale udržitelným rozvojem, spoléháme i zde na osvědčené systémy řízení jakosti. K našim certifikátům v této oblasti patří kromě jiných:

 • AEO (Approved Economic Operator – oprávněný hospodářský subjekt): Tato certifikace slouží k tomu, aby potvrdila spolehlivost bezpečnosti mezinárodního dodavatelského řetězce.
 • ISO9001: Tato skupina norem se zabývá systémy řízení jakosti a slouží ke vzájemnému porozumění na národní a mezinárodní úrovni.
 • VDA6 část 4: Jako subdodavatel pro automobilový průmysl je společnost KUKA rovněž držitelem certifikátu podle samostatné normy VDA6 části 4. Tato norma umožňuje prokázat splnění požadavků automobilového průmyslu v oblastech, ve kterých v současnosti není možná certifikace podle IATF16949.
 • IATF16949: Tato norma má za úkol zlepšení systémové a procesní kvality a zvýšení spokojenosti zákazníků. Zaměřuje se na odhalování chyb, ne na jejich samotné zabraňování.
 • EN/AS9100: Tato mezinárodně uznávaná norma slouží jako systém řízení jakosti pro letecký a kosmický průmysl. EN/AS9100 se zakládá na certifikaci podle normy ISO9001.
 • ISO13485: Také pro lékařské odvětví existují stanovené systémy řízení jakosti. Příslušná certifikace podle normy ISO13485 definuje požadavky na design a výrobu lékařských výrobků.
 • ISO3834: Díky profesionálnímu postavení v oblasti svařování je pro společnost KUKA důležitá i tato norma. Popisuje kvalitativní požadavky na výrobce tavně svařovaných součástí a konstrukcí.
 • Známý dopravce (bV): Díky přidělení tohoto stavu můžeme jako podnik prokázat, že zasíláme bezpečné letecké zásilky.

Download Certificates