Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA ile akıllı dönüşüme

KUKA, makine ve tesis mühendisliği dünyasını endüstrinin dijital dönüşümü ile birleştiriyor ve böylece oldukça önemli bir noktada Industrie 4.0 konusunu tasarlıyor.


Dijital dünyaya doğru akıllı dönüşüm

Dijitalleşmenin öncülere ihtiyacı var: KUKA, yalnızca çapraz üreticiler ve endüstriler arası standartların proaktif bir işleticisi olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçek üretimi ilgili dijital yapılarla birleştiren platformların geliştirilmesinde de yer alır. Açık ve kapsamlı bir platform mimarisi için gerekli koşulları bu şekilde inşa ediyoruz. Bu amaçla, OPC Foundation (OPC UA), Plattform Industrie 4.0, Open Industry 4.0 Alliance, MindSphere World e.V. ve Industrial Digital Twin Association (IDTA) gibi araştırma ve teknolojiyi teşvik eden çok sayıda dernek ve kurumun ortağı ve üyesiyiz.

Böyle bir platformun inşa edilmesi belirleyici avantajlar sağlamaktadır: Örneğin, üretim verilerine herhangi bir zamanda ve herhangi bir uç cihaz aracılığıyla erişilebilir. Bu şekilde, bileşenler ve süreçler neredeyse sınırsız bilgi işlem gücüyle analiz edilebilir, yönetilebilir ve gerektiğinde ayarlanabilir veya yeniden yapılandırılabilir. Ayrıca son olarak, internet aracılığıyla tamamen yeni pazarlara ve bölgelere ulaşmak ve know-how’ı ölçeklendirmek mümkündür.

  • Atölye

    Her veri aktarımı, üretimdeki bir bileşenle başlar: Kontrol ve sensörler veri üretir ve bunları belirli protokoller ve veri yolu sistemleri aracılığıyla Edge'ye iletir.

  • Kullanıcı Arayüzü ve Uygulamalar

    Son kullanıcıların verileri, uygulamalar ve kullanıcı arayüzleri aracılığıyla işlenir ve net bir şekilde görüntülenir.

  • Edge ağ geçidi

    Fiziksel ve dijital dünya arasındaki yerel arabirim: Tüm I4.0 bileşenleri burada ağa bağlanır, veriler gerçek zamanlı olarak analiz edilir ve işlenir ve şifrelenmiş biçimde buluta aktarılır.

Atölye ve Edge ağ geçidi

Dijital fabrikada her veri aktarımı, üretimdeki bir bileşen veya süreçle başlar. Kontrol ve sensör sistemleri, belirli protokoller ve veri yolu sistemleri aracılığıyla çevre birimleriyle iletişim kurar. Bunun için standartlaştırılmış iletişim protokolü OPC UA’dır.

Edge ağ geçidi, hücre ağı (Operasyon Teknolojisi, OT) ile üst düzey IT (Bilgi Teknolojisi) ağı arasındaki iletişim arayüzünü oluşturur. Yerel Edge düzeyinde, gerçek nesnelerin bilgileri mevcut durumda toplanır, birleştirilir, sıkıştırılır ve şifrelenir.

Edge ağ geçitlerini mevcut üretim tesislerine (“Brownfield”) kolayca entegre edebilir ve böylece onları yeni dijital dünyaya bağlayabilirsiniz. Edge katmanının, nesneler ve bulut arasında etkileşim kurması sebepli, bileşenler; güvenlik, bilgi işlem gücü, depolama gereksinimleri vb. gibi bulut iletişimi gereksinimlerinden kurtulur ve aynı zamanda eksik kalan bulut uyumlu iletişim protokolleri eklenir.

Bir son müşteri ve hücrelerin ve tesislerin işleticisi olarak sizin için, süreçlerinizin veri erişilebilirliğinin, bir Edge’nin minimal invaziv entegrasyonuyla mümkün kılınması önemlidir. Bu nedenle KUKA, üretimde yer alan her şeyin aynı Edge üzerinden bulut ile iletişim kurabilmesi amaçlı arabirimlerin standardizasyonu ve açık olması için baskı yapıyor. KUKA, oluşturulmuş komitelerde yer almakta olup, standartlaştırılmış bir iletişim protokolü olarak OPC UA’yi desteklemektedir.

Derinlemesine bakış: Ayrıca, OPC UA bulut iletişimi için OPC UA ve AMQP (Gelişmiş Mesaj Sıralama Protokolü) aracılığıyla belirleyici gerçek zamanlı iletişim için TSN (Zamana Duyarlı Ağ) uzantıları tanıtılmaktadır. Bununla birlikte KUKA, uzaktan bakım yapma amaçlı Edge üzerinde bulunan ürünlerle ilgili uzun yıllara dayanan deneyimden yararlanmakta olup, bu bilgiyi yakın zamanda da ilerletmiştir.
KUKA, en son teknoloji ile dijital fabrikada devrim yaratıyor.

İnternetteki Bulut Katmanı

The data is collected on the Edge, pre-filtered and sent to the Internet of Things platform (IoT platform) in compliance with the latest security standards. The platform is provided by established cloud providers such as Microsoft Azure or Amazon Web Services. This guarantees modern security standards, resilience, and cost efficiency.
The IoT platform then resides on one of these cloud infrastructures and is continuously developed with the support of IoT specialist Device Insight. It can be operated on any infrastructure, i.e. as a private or public cloud as required.
Numerous services are offered on the IoT platform: These include basic services for data storage and processing (Big Data), as well as for authentication and authorization management. Based on this, artificial intelligence processes, predictive maintenance, and event evaluations take place.
This data can be evaluated in the context of a machine or even an entire factory and enriched with additional information from the KUKA Cloud. This enables plant operators to gain detailed insights and use the results to adapt their processes and make them more efficient.

KUKA her zaman orta ölçekli makine ve tesis mühendisliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Bu nedenle IoT platformumuzdan tüm sektörlerden şirketler faydalanabilir ve platformumuz tüm pazarlarda kullanılabilir. Böylece, tamamen temel yetkinliklerinize odaklanabilir ve yerleşik mikro hizmetlere erişim elde edebilirsiniz.