เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Metaalbewerking

หุ่นยนต์ของ KUKA จะทำการแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นโดยอัตโนมัติ

หุ่นยนต์ของ KUKA ในตระกูล KR QUANTEC ultra ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานด้วยหุ่นยนต์และทำการลบคมชิ้นส่วนโลหะแผ่นได้สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องครัวของเยอรมันตอนใต้ หุ่นยนต์จะหยิบจับชิ้นส่วนโลหะโดยอัตโนมัติและป้อนเข้าเครื่องขัดเจียรเพื่อลบคม


ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโลหะ

อุตสาหกรรมโลหะยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของการทำงานโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ บริษัทต่าง ๆ มองปัญหาของอินเตอร์เฟสและการขาดความรู้ในการตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ Kirchner Konstruktionen GmbH ทำงานร่วมกับ KUKA เพื่อพัฒนา แอปพลิเคชั่นหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานด้วยหุ่นยนต์และการลบคมชิ้นส่วนโลหะแผ่นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้น หุ่นยนต์ของ KUKA ยังสามารถแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่ต่างกันไป 30 ชิ้น 

การลบคมด้วยระบบอัตโนมัติในหกขั้นตอนของกระบวนการ

หุ่นยนต์จะได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับ ขั้นตอนการทำงานทั้งหมดหกขั้นตอน จากนั้น หุ่นยนต์จะตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบที่ถูกส่งไปก่อนที่หุ่นยนต์จะรับชิ้นส่วนประกอบและนำไปวางไว้บนสายพานลำเลียง สายพานลำเลียงจะลำเลียงโลหะแผ่นไปยังเครื่องจักรกลเพื่อทำการลบคม หลังจากขั้นตอนการลบคม KR QUANTEC ultra รับชิ้นส่วนจากสายพานลำเลียงออกโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะนำไปจัดเก็บไว้ในท้ายที่สุด หุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับการสนับสนุน จากส่วนประกอบเพิ่มเติมของ KUKA เพื่อที่จะให้ หุ่นยนต์ประเภทรับน้ำหนักได้สูง สามารถดำเนิน การแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นได้ด้วยระบบอัตโนมัติ
Metaalbewerking
หุ่นยนต์ของ KUKA จะควบคุมกระบวนการลบคมให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

ด้วยซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นของ KUKA การแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นด้วยหุ่นยนต์แบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์การสร้างภาพ KUKA.HMI zenon ช่วยให้คนงานสามารถป้อนประเภทของชิ้นส่วนโลหะแผ่นเข้าในระบบควบคุมได้อย่างง่ายดาย KUKA.VisionTech ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจจับวัตถุ จะตรวจสอบว่าชิ้นส่วนประกอบนั้น ๆ ถูกส่งในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ นอกจากนั้นซอฟต์แวร์จะตรวจจับถ้าสามารถรับชิ้นส่วนประกอบที่ลบคมแล้วได้อีกครั้ง แพ็กเกจเทคโนโลยี KUKA.ConveyorTech จะรับประกันการจัดวางบนสายพานการผลิตและสายพานลำเลียงได้อย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์ KUKA.SafeOperation ดูแลความปลอดภัย โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถกำหนดพื้นที่การทำงานและพื้นที่ป้องกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้มนุษย์และหุ่นยนต์ ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
Metaalbewerking
KUKA.VisionTech ช่วยให้สามารถทำการแปรรูปชิ้นส่วนโลหะแผ่นได้โดยอัตโนมัติ

ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน แปรรูปชิ้นส่วนประกอบที่ต่างกันไปและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนโดยอาศัยแอปพลิเคชั่นที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์

David Hess ผู้จัดการโครงการของ Kirchner Konstruktionen GmbH

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่