KUKA HRC Guide: Naše nejnovější kolaborativní aplikace robotu

Aplikace KUKA HRC Guide vypočítává mezní hodnoty parametrů HRC a podpoří Vás tak při navrhování buněk v rámci spolupráce mezi člověkem a robotem.

Je moje aplikace připravena na spolupráci mezi člověkem a robotem (HRC)?

Aplikace HRC Guide představuje kolaborativní robotický nástroj pro každého, kdo navrhuje nebo provozuje aplikace pro spolupráci mezi člověkem a robotem (anglicky HRC). Aplikace poskytuje rychlý přehled o nejdůležitějších parametrech s ohledem na nastavení spolupráce mezi člověkem a robotem (HRC). Při tom lze na straně robotu zadat maximální rychlost, maximální užitkovou nosnost nebo minimální styčnou plochu. Na straně pracovníka lze vypočítat způsob kontaktu (přechodný, tedy s nárazem ve volném prostoru, nebo kvazi-statický, tedy s nebezpečím přiskřípnutí k pevné překážce) i oblasti těla, které by mohly být zasaženy robotem. Na základě daných vstupních parametrů pak dochází k výpočtu volného parametru dle ISO TS 15066.

Výhody


Maximální rychlost

To je povolená rychlost objektu, jenž může kolidovat s pracovníkem. Kolizním objektem může být například část úchopného zařízení, nástroje nebo obrobku.

Maximální užitečné zatížení

Užitečná hmotnost zahrnuje všechny hmotnosti, které jsou připevněné na přírubě robotu. V závislosti na aplikaci to může být hmotnost nástroje nebo hmotnost nástroje i obrobku.

Minimální kolizní oblast

V takovém případě se vypočítá minimální styčná plocha během nárazu mezi člověkem a robotem. Tato oblast závisí především na tvaru obou kolizních partnerů. Obecně platí, že větší kolizní plochy snižují tlak během nárazu a vedou tak k nižšímu počtu nebezpečných kolizí.

Povolené části těla

Tento parametr udává část těla, jež je v případě možné kolize ohrožena. Část těla lze zvolit pohybem prstu. Je-li část těla definována jako volná hodnota, aplikace zobrazí všechny části těla, které daným kolizním hodnotám bezpečně odolají.

Další prvky naší kolaborativní aplikace robotu

Konfigurace robotu: Přizpůsobte vlastnosti dostupných typů robotů určitým aplikacím (např. když je připojena dodatečná kabeláž). Přizpůsobení „Dodatečného užitkového zatížení" zvyšuje horní limit pro výpočet hmotnosti užitečného zatížení.

Měrná jednotka a jazyk: Vyberte si mezi metrickou a imperiální jednotkou. Všechny hodnoty se patřičně aktualizují. Také je možné provést změnu jazyka.

Vytištěný kalkulátor: Existuje i tištěná verze tohoto nástroje. Je založen na stejných výpočtech, ovšem s optimalizací na výpočet maximální rychlosti pro přechodné kontakty.

 

Jak získám aplikaci KUKA HRC Guide na svůj smartphone?

Aplikaci KUKA HRC Guide si můžete zdarma nainstalovat na své mobilní zařízení pomocí těchto platforem:

Jetzt bei Google PlayJetzt im App Store

Zpětná vazba týkající se naší kolaborativní aplikace robotu

Aplikaci KUKA HRC Guide jste již použili a máte k tomu nějaké připomínky? Zanechte nám Vaší zpětnou vazbu pomocí tohoto formuláře nebo v sekci pro komentáře daných App Store.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK