Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.EqualizingTech

Software KUKA.EqualizingTech je doplňková volba k technologické sadě ServoGun. Umožňuje vyrovnávání servokleští pro bodové svařování pohybem robota. Díky tomuto softwaru již nepotřebujete systém pro vyrovnávání kleští.


KUKA.Equalizing je softwarový doplněk ke KUKA.ServoGun, který zajišťuje mechanickou funkci vyrovnávání svařovacích kleští pohybem robota, čímž vám umožňuje vyrovnávání polohy nezávisle na orientaci kleští. To vám nabízí velkou výhodu oproti běžným, na gravitaci závislým systémům vyrovnávání kleští.

KUKA.Equalizing podporuje polohování svařovacích kleští správné relativně ke konstrukčnímu dílu pomocí pohybu robota. Díky tomu je možno pohybem robota kompenzovat rovněž odchylky polohy, které vznikají s ohybem ramena svařovacích kleští, opotřebením elektrodových čepiček nebo odchylkami polohy dílu. Vyrovnání, kterého je pomocí systému KUKA.EqualizingTech dosahováno, redukuje zbytkové síly působící na obrobek.

Způsob funkce softwaru

Regulační mechanismus v řídicím systému robotu umožňuje zachovat odpovídající pozici požadovaným pohybem za použití sady minimálních regulačních parametrů.

Jakmile se servokleště během pohybu dostanou do kontaktu s dílem, robot se zastaví. Pokud je odchylka polohy větší, je robot při zavírání kleští přetažen do odpovídající pozice.

Vyrovnávací pohyb zpravidla pokrývá vzdálenost +/- 1,5 mm. Přitom je vždy zohledňováno opotřebení špičky elektrody a ohyb ramene kleští.

Vaše výhody s KUKA.EqualizingTech

Údržba a náklady

Komplikované uvádění do provozu, které je nutné u pneumatických vyrovnávacích systémů, při nasazení tohoto aplikačního softwaru odpadá. Díky odpadnutí běžných komponent vyrovnávacího systému ušetříte při nasazení KUKA.EqualizingTech rovněž investiční náklady a redukujete náklady na údržbu

 

Nejsou nutné žádné dodatečné prvky

Dodatečné komponenty, jako jsou lineární ložiska, podpěrné konzole nebo ventily, omezovače tlaku a hadice, jsou díky softwaru KUKA.EqualizingTech zbytečné. Odpadají rovněž senzory, elektrické řídicí systémy a infrastruktura pro stlačený vzduch.

Snížení hmotnosti

Při použití KUKA.EqualizingTech výrazně snížíte celkovou hmotnost – v porovnání s běžnými kleštěmi pro bodové svařování až o 20 procent.

Systémové předpoklady pro KUKA.EqualizingTech

Pro použití aplikačního softwaru KUKA.EqualizingTech jsou nutné následující systémové předpoklady: