Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.ServoGun

Softvérový technologický balík KUKA.ServoGun je voliteľná možnosť softvéru na ovládanie klieští bodového zvárania pomocou elektrického servomotora. Pomocou neho môžete doplnkové osi ovládania robota použiť na ovládanie servoklieští.


KUKA.ServoGun je základ na ďalšie doplnkové možnosti softvéru ako KUKA.RoboSpin alebo KUKA.EqualizingTech a dá sa voliteľne pripojiť k riadeniu KR C4. KUKA.ServoGun umožňuje odporové bodové zváranie s elektromotorickými zváracími kliešťami. So softvérom získate etablovanú metódu na automatizované odporové bodové zváranie plechov.

Funkcia softvéru

KUKA.ServoGun umožňuje automatické riadenie zváracích klieští a funguje takto: 

Robot sa najprv presunie na naučený zvárací bod s reguláciou polohy. Pred nasadením klieští na obrobok sa zabrzdí na definovanú konštantnú rýchlosť. Následne sa vykoná vytvorenie sily na požadovanú cieľovú silu cez kalibrovanú polohu.

Ak sa používa snímač, prepne sa riadenie robota ešte počas pohybu z regulácie polohy na reguláciu sily, hneď ako sa dosiahne prahová hodnota zopnutia. Kliešte potom reguláciou sily ďalej stláčajú obrobok, kým sa nedosiahne zváracia sila. Signál na spustenie zvárania sa aktivuje a počas procesu zvárania sa reguluje konštantná sila na kliešťoch.

Potom sa zvarí bod. Počas tohto zvárania meria snímač sily silu na kliešťoch a poskytuje výsledok merania ďalej na riadenie robota. Keď časovač zvárania vydá signál na ukončenie zvárania, prepne sa riadenie robota opäť na reguláciu polohy a kliešte sa otvoria.

Vaše výhody s KUKA.ServoGun

Jednoduchá inštalácia

Vďaka sprievodcovi uvedením do prevádzky sa dá KUKA.ServoGun jednoducho konfigurovať. Základné funkcie sa dajú ovládať celkom jednoducho pomocou stavových tlačidiel. Po uvedení do prevádzky môžete vďaka podrobnej preberacej dokumentácii zlepšiť diagnostiku a logging.

Možnosť flexibilného využitia

S KUKA.ServoGun môžete používať všetky servomotory na trhu, ktoré sú kompatibilné s riadeniami KUKA. Priechodná koncepcia obsluhy umožňuje inline formuláre pre všetky aplikácie. Softvér ponúka takisto voľne konfigurovateľné pripojenia zváracích časovačov a mnohých voliteľných možností rozšírenia. Efektívna sila zváracích klieští závisí od gravitácie, starnutia, ako aj teploty.

Účinná kalibrácia

Softvér umožňuje automatickú kalibráciu sily prostredníctvom externého snímača sily podporovaného riadením, ktorý sa prevádzkuje na štandardnom rozhraní nastavovacieho snímača. Procesy v pozadí ako manipulácia robota sa počas stacionárneho frézovania krytov postarajú o vyššiu efektivitu procesov.

Precízna kompenzácia

Vďaka novému mechanizmu riadenia sily dosiahnete s KUKA.ServoGun vyššiu presnosť sily. To zabezpečí vyššiu kvalitu, viac presnosti a rezistencie proti vonkajším vplyvom. 

KUKA.ServoGun: varianty a voliteľné možnosti 

V technologickom balíku KUKA.ServoGun sú k dispozícii dva technologické varianty: Prvým je KUKA.ServoGun FC (toho času dostupný výlučne u KUKA) na použitie elektrických servomotorov s integrovaným snímačom sily a KUKA.ServoGun TC, pri ktorom sa používajú elektrické servomotory s režimom krútiaceho momentu riadenia robota. Oba varianty preto pokrývajú rôzne aplikácie.

KUKA.ServoGun FC je vhodný pre:

  • ťažko spojiteľné kombinácie plechov ako vysokopevné legovania, kovy s hrubou povrchovou úpravou iného výnimočné materiály,
  • ťažko zvárané materiálové spoje, ako napríklad spojovacie aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu

KUKA.ServoGun TC je vhodný pre:

  • jednoducho spájané kombinácie plechov,
  • jednoducho zvárané materiálové spoje