Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Svenska / Swedish

AMR (Autonom mobil robotteknik)

KUKA har ett brett utbud av AMR:er som täcker hela värdekedjan och som uppfyller de krav som ställs på intralogistik och produktion i dagens sammanlänkade industrimiljöer. Dessutom utmärks de av enkelhet, flexibilitet och skalbarhet.


Intelligent logistik i lager och produktion. AI-baserad fleet management, inga programmeringskrav enbart konfigurering. Högsta säkerhet. 

Fabrikatsoberoende fleet management-system: Förutom de autonoma mobila robotarna från KUKA styr Fleet Manager även fordon från tredje part som kan integreras via VDA 5050-gränssnittet. 

Låt oss vägleda dig i ditt val av automatiserad internlogistik.

Här finner ni några viktiga punkter att beakta när det kommer till ert val av lösning för internlogistik:  

För och nackdelar med olika transportval

• Affärsmässiga effekter av automatiserad materialhanteringsutrustning

Kostnad över hela livscykel (Total Cost of ownership)

• Förlita sig på automatiserade transporter

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Framtiden är mobil, autonom och effektiv

Materialflöden för tillverkning, lager eller distribution kräver lösningar som alla måste vara kostnadseffektiva, flexibla, pålitliga och säkra. Att automatisera transporter kan göras på flera olika sätt, allt från gaffeltruckar eller automatiserade transportbanor till dagens AMR:er (autonoma mobila robotar).
Men att bestämma vilken lösning som kommer att ge rätt fördelar för dina logistikbehov kan vara både svårt och utmanande. Tack vare avancerad sensorteknik och enkel konfigurering säkerställs en snabb installation och en lösning som lätt kan byggas ut och modifieras, möter våra AMR:er samtliga krav som ni som slutkunder ställer. 

Har du några funderingar?

Vi ger dig gärna råd om hur ni tillsammans kan göra er verksamhet ännu bättre.