KUKA.SafeOperation

Se softwarem KUKA.SafeOperation zredukujte Vaše pracovní oblasti Vašeho zařízení a budete vyrábět ještě rychleji, bezpečněji a kompaktněji. Nabízí Vám nové šance pro ještě nákladově výhodnější využití možností konfigurace buněk a spolupráce člověka s robotem.

Princip funkce KUKA.SafeOperation

KUKA.SafeOperation kombinuje nejnovější bezpečnostně relevantní softwarové a hardwarové součásti. Tím stanovíte pracovní a bezpečnostní oblasti a současně je budete monitorovat.

Můžete se tak vzdát mechanického monitorování pracovních oblastí. Navíc ještě zredukujete doby cyklů.

KUKA.SafeOperation podporuje bezpečnou a efektivní spolupráci spolupráce člověka s robotem (HRC). Lze tak například pomocí bezpečného zastavení provozu při manuálním nakládání v ručních nakládacích stanicích zkrátit vzdálenost od operátora.

Se softwarem KUKA.SafeOperation zredukujete doby Vašich cyklů.

KUKA.SafeOperation při použití u firmy Audi

Software KUKA.SafeOperation u firmy Audi v Ingolstadtu

Monitorované prostory s KUKA.SafeOperation

Ve středu zájmů je bezpečnost. K bezpečné redukci teoretického pracovního prostoru nabízí software až 16 monitorovaných prostorů a jedenu pevnou oblast buňky – definice těchto monitorovaných prostorů určuje chování robota.

Každou oblast lze stanovit individuálně. Vyberte si mezi kartézskou nebo osově specifickou definicí. Navíc rozlišujte mezi těmito druhy prostorů:

 • Pracovní zóna
 • Ochranná zóna
 • Signální bezpečnostní prostor (nezastavující)
 • Signální pracovní prostor (nezastavující)
 • Prostor buňky (nelze ovládat)

Využijte bezpečnostně hodnocené softwarové funkce:

 • Bezpečná konfigurace díky autorizaci pomocí hesla nebo USB klíče
 • Monitorování až 16 konfigurovatelných prostorů a pevných oblastí buněk
 • Monitorování rychlostí a zrychlení os
 • Monitorování kartézských rychlostí
 • Dynamická aktivace monitorování přes vstupy
 • Bezpečná signální funkce prostor až přes 16 výstupů
 • Zohlednění až 16 nástrojů robota
 • bezpečně zastavení provozu jednotlivých os a skupin os
 • Automatizovaný test nastavení a brzdění

 

Funkce jsou podporovány bezpečnostní m ethernetovým rozhraním (ProfiSafe, CIP-Safety, FSoE). KUKA navíc poskytuje diskrétní bezpečnostní rozhraní X11/X13 SafeOperation pro méně rozsáhlé konfigurace.

Software KUKA.SafeOperation se používá v rámci nejrůznějších aplikací, například k suchému ozařování nebo lepení.

Softwarové monitorování prostoru buňky

Prostor buňky definuje pozici bezpečnostního oplocení uvnitř buňky:

 • Prostor buňky se konfiguruje jako konvexní polygon se třemi až deseti vrcholy.
 • Nakonfigurovaná plocha buňky se permanentně bezpečně monitoruje.
 • Nástroj je na upevňovací přírubě robota modelován až šesti uživatelsky definovanými koulemi. Současně s pohybem robota se pohybují i koule.
 • Tyto koule se monitorují proti oblasti buňky a pohybují se jen v této oblasti.
 • Jakmile se koule dotkne hranice oblasti buňky, robot se bezpečně zastaví.
Se softwarem KUKA.SafeOperation omezíte pracovní oblasti a můžete je monitorovat.

Zredukujte pomocí softwaru KUKA.SafeOperation teoretický pracovní prostor robota prostřednictvím konfigurovatelných pracovních a bezpečnostních oblastí.

Vaše výhody: Snižují plošnou náročnost zařízení. Bezpečnostní zařízení jsou omezena na tuto skutečnou, redukovanou oblast.

Systémové předpoklady pro KUKA.SafeOperation

 • Řídicí systém robotu KR C4
 • KUKA System Software 8.1
 • KUKA.PROFINET IO

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK