Chwytaki KUKA LBR

Chwytaki KUKA LBR to inteligentne i czułe efektory końcowe przeznaczone do robota LBR iiwa. W naszej ofercie chwytaków można znaleźć efektor końcowy nadający się do każdego procesu chwytania - o dużej czułości, pneumatyczny czy pneumatyczny z procesem druku 3D.

Chwytaki LBR: przegląd oferty KUKA

Oferta chwytaków KUKA zawiera efektory końcowe w postaci chwytaków, przeznaczonych do każdego procesu chwytania:

 • Chwytak KUKA LBR o wysokiej czułości do trzech różnych kołnierzy do mediów
 • Pneumatyczny chwytak firmy KUKA o długim skoku do dwóch różnych kołnierzy do mediów

Zalety chwytaków LBR

W naszej ofercie chwytaków LBR znajdziesz najlepsze wyposażenie dla swojego zakładu. Dzięki specjalnej konstrukcji, nasze chwytaki są wyjątkowo uniwersalne, precyzyjne i bezpieczne.

 • Funkcje, które umożliwiają współpracę człowieka z robotem
  Dzięki zaokrąglonej sylwetce i braku ostrych krawędzi robot nie stanowi żadnego zagrożenia dla współpracującego z nim człowieka. Poza tym w trakcie pracy możliwe jest ograniczenie siły chwytania do 140 N, zamiast maksymalnej dostępnej mocy 1000 N. W przypadku chwytaka pneumatycznego siła jest ograniczana za pomocą zaplombowanego zaworu nadciśnieniowego, natomiast w przypadku chwytaka o wysokiej czułości za pomocą szczęk Fail-Safe, które odblokowują się pod działaniem większej siły i zatrzymują ruch.
 • Efektywne i lekkie
  Wszystkie chwytaki charakteryzują się kompaktową budową i niewielką masą, a dzięki też temu dużą efektywnością energetyczną.
 • Regulowana siła chwytania
  W przypadku chwytaka pneumatycznego regulacja siły chwytania odbywa się bezstopniowo do wartości granicznej wynoszącej 140 N na dostarczonym, gotowym do podłączenia panelu sterowania. W przypadku chwytaka LBR o wysokiej czułości regulacją siły chwytania zajmuje się układ sterowania.
 • Szybka integracja
  Dostarczone przewody łączące umożliwiają szybką i łatwą integrację chwytaków z flexFELLOW lub instalacją.
 • Łatwe uruchamianie
  Możliwość natychmiastowej współpracy z chwytakami – dzięki KUKA Sunrise.Gripper Toolbox, które pomaga w uruchomieniu i oferuje prosty interfejs programowania dla aplikacji.

Chwytak LBR o wysokiej czułości

Chwytak LBR o wysokiej czułości to pierwszy chwytak firmy KUKA, który ze względu na kształt i specjalne nakładki na szczęki ułatwia realizację aplikacji MRK. To optymalne zabezpieczenie zarówno dla człowieka, jak i elementu obrabianego: Bezkrawędziowa, zaokrąglona konstrukcja wyklucza możliwość zranienia o obudowę.

Dodatkowo można precyzyjnie sterować siłą chwytania i ograniczyć ją mechanicznie do neutralnych wartości za pomocą szczęk zabezpieczających. Dzięki tej funkcji następuje samoczynne odłączenie palców chwytaka w chwili przekroczenia zdefiniowanej siły. Następuje też zablokowanie łańcucha napędowego chwytaka. Funkcja jest odwracalna: Po zadziałaniu tej funkcji zabezpieczającej i ręcznym połączeniu palców chwytaka, można natychmiast z powrotem uruchomić chwytak.

Zintegrowany sterownik pozwala na bezwzględną elastyczność podczas pracy - można dowolnie wybrać pozycję, prędkość i siłę chwytania. Obsługiwane są różne elektryczne kołnierze do mediów (patrz zakres dostawy).

Sensitiver KUKA LBR-Greifer R840
Chwytak LBR o wysokiej czułości do LBR iiwa

Zakres dostawy chwytaka LBR o wysokiej czułości

W zakres dostawy wchodzą następujące komponenty:

 • Kompatybilne kołnierze do mediów: electric, touch electric lub inside electric
 • Układ mechaniczny chwytaka ze zintegrowanym sterownikiem
 • Kabel przyłączeniowy magistrali i zasilania (chwytak do robota, robot do układu sterowania)
 • Łatwa integracja i sterowanie za pośrednictwem KUKA sunrise.Gripper Toolbox
 • Opcjonalnie: szczęki zabezpieczające, elastyczne adaptacyjne palce chwytne, KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa, Sunrise Cabinet z przewodami sterującymi robota

Dodatkowe komponenty są opisane w ofercie uzupełniającej. Można też zasięgnąć informacji o naszej serii flexFELLOW i możliwościach wynikających z połączenia elastycznej w zakresie miejsca jednostki i robota LBR iiwa. 

Pneumatyczny chwytak o długim skoku

Robot LBR iiwa – w połączeniu z pneumatycznym chwytakiem KUKA LBR o długim skoku – staje się „przedłużeniem ramienia człowieka”. Jednocześnie człowiek jest zabezpieczony na wspólnym stanowisku pracy. Do wyboru są dwie wersje ze zmiennym skokiem, o różnej sile i funkcjach chwytania:
 • Siła chwytania jest ograniczana poprzez redukcję ciśnienia do 140 N
 • Skok na szczękę: 40 milimetrów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz i z zewnątrz
 • Czas zamykania przy pełnym przesuwie: 163 milisekund
 • Waga produktu: ok. 820 gr
 • Odstęp kołnierza: 41,8 milimetrów
LBR Greifer pneumatisch
Chwytak KUKA IO pneumatic o długim skoku

Pneumatyczne chwytaki LBR: Dwuszczękowy chwytak równoległy o krótkim przesuwie

 • Połączona siła chwytania dwóch szczęk: maks. 1 400 niutonów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz i z zewnątrz
 • Skok na szczękę: 4 milimetrów
 • Czas zamykania przy pełnym przesuwie: 18 milisekund
 • Zabezpieczenie siły chwytania: otwieranie i zamykanie
 • Masa własna: 160 gramów
Pneumatyczny dwuszczękowy chwytak równoległy LBR o krótkim przesuwie

Pneumatyczne chwytaki LBR: Trójszczękowy chwytak centryczny 

Trzypunktowa funkcja chwytania umożliwia centryczne chwytanie okrągłych elementów obrabianych.

 • Połączona siła chwytania trzech szczęk: maks. 700 niutonów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz i z zewnątrz
 • Skok na szczękę: 4 milimetrów
 • Czas zamykania przy pełnym przesuwie: 58 milisekund
 • Zabezpieczenie siły chwytania: otwieranie i zamykanie
 • Masa własna: 200 gramów

Zakres dostawy pneumatycznych chwytaków LBR

W zakres dostawy wszystkich trzech wersji pneumatycznych chwytaków LBR firmy KUKA wchodzą wymienione niżej komponenty:

 • Kompatybilne złącza (kołnierze) do podłączania mediów:
  Do przesuwu wzdłużnego: Pneumatyczne IO, pneumatyczne dotykowe
  Do przesuwu krótkiego i chwytaka centrycznego: Pneumatyczne IO
 • Układ mechaniczny chwytaka
 • Inicjatory do rozpoznawania stanów: Chwytak otwarty, chwytak zamknięty, element pochwycony
 • Podłączenie mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne
 • Opcjonalnie: KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa oraz Sunrise Cabinet

Więcej możliwości zawartych jest w ofercie uzupełniającej.

Wyprodukowane jako elementy uzupełniające, pneumatyczne chwytaki LBR

Nasze - wyprodukowane jako elementy uzupełniające - chwytaki pneumatyczne LBR są idealnie dostosowane do potrzeb klientów: Szczęki stworzone za pomocą druku 3D są idealnie dopasowane do konkretnego elementu i zadania produkcyjnego. Zintegrowany przegub kulowy i uniwersalny adapter kołnierzowy zwiększają elastyczność. Chwytaki LBR z systemem druku 3D są dostępne w dwóch wersjach:

Pneumatyczne chwytaki LBR: Dwuszczękowy chwytak równoległy

Pneumatyczny, dwuszczękowy chwytak równoległy (RRMG3) z z systemem druku 3D jest przeznaczony do elementów o masie wynoszącej maks. 500 gramów

 • Siła chwytania dwóch szczęk: maks. 120 niutonów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz i z zewnątrz
 • Skok na szczękę: około 2 milimetrów
 • Czas zamykania przy pełnym przesuwie: 20 milisekund
 • Masa własna: ok. 500 gramów

Pneumatyczne chwytaki LBR: Chwytak rozprężny

Pneumatyczny chwytak rozprężny (RRMGI) z systemem druku 3D jest przeznaczony do chwytania od wewnątrz okrągłych elementów, takich jak rury i pierścienie:

 • Siła chwytania: maks. 300 niutonów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz
 • Masa własna: ok. 500 gramów

Zakres dostawy pneumatycznych chwytaków LBR

W zakres dostawy naszych pneumatycznych chwytaków LBR z systemem druku 3D wchodzą wymienione niżej komponenty:

 • Kompatybilne złącza (kołnierze) do podłączania mediów: pneumatyczne IO
 • Adapter kołnierzowy z przegubem kulowym
 • Dodatkowo wyprodukowane szczęki z tworzywa sztucznego, do specjalnego przeznaczenia
 • Układ mechaniczny chwytaka
 • Inicjatory do rozpoznawania dwóch stanów
 • Podłączenie mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne
 • Opcjonalnie: KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa oraz Sunrise Cabinet

 Więcej możliwości połączenia i rozszerzenia zawartych jest w ofercie uzupełniającej.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK