Robot grijpers

Chwytaki KUKA LBR

Chwytaki KUKA LBR to inteligentne i czułe efektory końcowe przeznaczone do robota LBR iiwa. W naszym portfolio chwytaków znajdziesz właściwy efektor końcowy dla każdego zadania – zarówno pneumatyczny, jak i elektryczny.

Chwytaki LBR: przegląd oferty KUKA

Oferta chwytaków KUKA zawiera efektory końcowe w postaci chwytaków, przeznaczonych do każdego procesu chwytania:

 • Chwytak KUKA LBR o wysokiej czułości do trzech różnych kołnierzy do mediów
 • Pneumatyczny chwytak firmy KUKA o długim skoku do dwóch różnych kołnierzy do mediów

Zalety chwytaków LBR

W naszej ofercie chwytaków LBR znajdziesz najlepsze wyposażenie dla swojego zakładu. Dzięki specjalnej konstrukcji, nasze chwytaki są wyjątkowo uniwersalne, precyzyjne i bezpieczne.

 • Funkcje, które umożliwiają współpracę człowieka z robotem
  Dzięki zaokrąglonej sylwetce i braku ostrych krawędzi robot nie stanowi żadnego zagrożenia dla współpracującego z nim człowieka. Poza tym w trakcie pracy możliwe jest ograniczenie siły chwytania do 140 N, zamiast maksymalnej dostępnej mocy 1000 N. W przypadku chwytaka pneumatycznego siła jest ograniczana za pomocą zaplombowanego zaworu nadciśnieniowego, natomiast w przypadku chwytaka o wysokiej czułości za pomocą szczęk Fail-Safe, które odblokowują się pod działaniem większej siły i zatrzymują ruch.
 • Efektywne i lekkie
  Wszystkie chwytaki charakteryzują się kompaktową budową i niewielką masą, a dzięki też temu dużą efektywnością energetyczną.
 • Regulowana siła chwytania
  W przypadku chwytaka pneumatycznego regulacja siły chwytania odbywa się bezstopniowo do wartości granicznej wynoszącej 140 N na dostarczonym, gotowym do podłączenia panelu sterowania. W przypadku chwytaka LBR o wysokiej czułości regulacją siły chwytania zajmuje się układ sterowania.
 • Szybka integracja
  Dostarczone przewody łączące umożliwiają szybką i łatwą integrację chwytaków z flexFELLOW lub instalacją.
 • Łatwe uruchamianie
  Możliwość natychmiastowej współpracy z chwytakami – dzięki KUKA Sunrise.Gripper Toolbox, które pomaga w uruchomieniu i oferuje prosty interfejs programowania dla aplikacji.

Chwytak LBR o wysokiej czułości

Chwytak LBR o wysokiej czułości to pierwszy chwytak firmy KUKA, który ze względu na kształt i specjalne nakładki na szczęki ułatwia realizację aplikacji MRK. To optymalne zabezpieczenie zarówno dla człowieka, jak i elementu obrabianego: Bezkrawędziowa, zaokrąglona konstrukcja wyklucza możliwość zranienia o obudowę.

Dodatkowo można precyzyjnie sterować siłą chwytania i ograniczyć ją mechanicznie do neutralnych wartości za pomocą szczęk zabezpieczających. Dzięki tej funkcji następuje samoczynne odłączenie palców chwytaka w chwili przekroczenia zdefiniowanej siły. Następuje też zablokowanie łańcucha napędowego chwytaka. Funkcja jest odwracalna: Po zadziałaniu tej funkcji zabezpieczającej i ręcznym połączeniu palców chwytaka, można natychmiast z powrotem uruchomić chwytak.

Zintegrowany sterownik pozwala na bezwzględną elastyczność podczas pracy - można dowolnie wybrać pozycję, prędkość i siłę chwytania. Obsługiwane są różne elektryczne kołnierze do mediów (patrz zakres dostawy).

Robot grijpers
Chwytak LBR o wysokiej czułości do LBR iiwa

Zakres dostawy chwytaka LBR o wysokiej czułości

W zakres dostawy wchodzą następujące komponenty:

 • Kompatybilne kołnierze do mediów: electric, touch electric lub inside electric
 • Układ mechaniczny chwytaka ze zintegrowanym sterownikiem
 • Kabel przyłączeniowy magistrali i zasilania (chwytak do robota, robot do układu sterowania)
 • Łatwa integracja i sterowanie za pośrednictwem KUKA sunrise.Gripper Toolbox
 • Opcjonalnie: szczęki zabezpieczające, elastyczne adaptacyjne palce chwytne, KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa, Sunrise Cabinet z przewodami sterującymi robota

Dodatkowe komponenty są opisane w ofercie uzupełniającej. Można też zasięgnąć informacji o naszej serii flexFELLOW i możliwościach wynikających z połączenia elastycznej w zakresie miejsca jednostki i robota LBR iiwa. 

Pneumatyczny chwytak o długim skoku

Robot LBR iiwa – w połączeniu z pneumatycznym chwytakiem KUKA LBR o długim skoku – staje się „przedłużeniem ramienia człowieka”. Jednocześnie człowiek jest zabezpieczony na wspólnym stanowisku pracy. Do wyboru są dwie wersje ze zmiennym skokiem, o różnej sile i funkcjach chwytania:
 • Siła chwytania jest ograniczana poprzez redukcję ciśnienia do 140 N
 • Skok na szczękę: 40 milimetrów
 • Funkcja chwytania: od wewnątrz i z zewnątrz
 • Czas zamykania przy pełnym przesuwie: 163 milisekund
 • Waga produktu: ok. 820 gr
 • Odstęp kołnierza: 41,8 milimetrów
Robot grijpers
Chwytak KUKA IO pneumatic o długim skoku
Pneumatyczny chwytak o długim skoku jest dostępny również w wersji touch.
 • Waga produktu: ok. 1000 gr 
 • Odstęp kołnierza (powierzchnia montażowa kołnierza - powierzchnia montażowa palców chwytaka): 69,8 milimetrów
Robot grijpers
Chwytak KUKA touch pneumatic o długim skoku

Zakres dostawy pneumatycznego chwytaka LBR

W zakresie dostawy obu wersji pneumatycznego chwytaka KUKA LBR znajdują się następujące komponenty:
Układ mechaniczny chwytaka
Kompatybilne kołnierze do mediów: IO pneumatic, touch pneumatic
Czujniki bezdotykowe do rozpoznawania stanów: chwytak otwarty, chwytak zamknięty, uchwycony element
Mechaniczne, pneumatyczne i elektryczne podłączenie
Wszystkie niezbędne komponenty pneumatyczne są wstępnie zamontowane na płycie montażowej, pasują do KUKA flexFELLOW z szufladą pneumatyczną
Łatwe uruchamianie za pośrednictwem sunrise.Gripper Toolbox
Opcjonalnie: adaptacyjne, elastyczne palce chwytne, KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa i Sunrise Cabinet
 
Więcej opcji można znaleźć w naszej ofercie uzupełniającej.
 
Komponenty pneumatyczne są dostarczane w postaci wstępnie zamontowanej na płycie montażowej.

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

OK