เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์

เมกะเทรนด์ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแห่งอนาคต

เมกะเทรนด์ อย่างเช่น โลกาภิวัฒน์ การสร้างระบบอัตโนมัติ และการแปลงเป็นดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงโลกการผลิตและโลจิสติกส์ของเราอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างของประชากรศาสตร์ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ทรัพยากรที่มีจำกัด และการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจะเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการแยกแยะระดับของอิทธิพลและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เป็นกรณี ๆ ไป แต่ทุกธุรกิจต้องจัดการกับเมกะเทรนด์เพื่อที่จะพัฒนาแนวความคิดและโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่ออนาคต KUKA จึงปรับแนวทางให้สอดคล้องกับกระแสโลกและกำลังออกแบบโซลูชั่นแห่งอนาคตอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ในหน้าต่อ ๆ ไป


"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้