เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เมกะเทรนด์

เมกะเทรนด์ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแห่งอนาคต

เมกะเทรนด์ อย่างเช่น โลกาภิวัฒน์ การสร้างระบบอัตโนมัติ และการแปลงเป็นดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงโลกการผลิตและโลจิสติกส์ของเราอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างของประชากรศาสตร์ การสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ทรัพยากรที่มีจำกัด และการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจะเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการแยกแยะระดับของอิทธิพลและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เป็นกรณี ๆ ไป แต่ทุกธุรกิจต้องจัดการกับเมกะเทรนด์เพื่อที่จะพัฒนาแนวความคิดและโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่ออนาคต KUKA จึงปรับแนวทางให้สอดคล้องกับกระแสโลกและกำลังออกแบบโซลูชั่นแห่งอนาคตอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ในหน้าต่อ ๆ ไป