เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Industrie 4.0

The Internet of Things, Industrie 4.0 และ Smart Production  แม้จะมีชื่อที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ในฐานะที่เรา KUKA เป็นผู้บุกเบิก และริเริ่มแนวคิด "Industrie 4.0" จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรม  ให้พัฒนาไปสู่เครือข่ายการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ