นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)

เราขอให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุุคคลสำหรับการประมวลผลคำถามหรือการสื่อสาร
เราให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง โดยจะดำเนินการจัดการและใช้งานข้อมูลที่ถูกส่งด้วยความระมัดระวังและใช้เพื่อประมวลผลคำขอของคุณเท่านั้น เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้นโดยให้สอดคล้องกับกฎหมายเยอรมันว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่คุณอนุญาตให้เรานำข้อมูลไปใช้เท่านั้น

ความปลอดภัย

เว็บไซต์ของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ได้รับการคุ้มครองตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรเพื่อป้องกันการสูญเสีย การแก้ไขข้อมูล การทำลาย หรือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสป้องกันเว็บไซต์ แต่ยังไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์

 การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โดยจะมีการส่งต่อข้อมูลให้องค์กรสาธารณะ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและศาลเฉพาะภายในกรอบการใช้กฎหมายบังคับ นอกจากนั้น พนักงานของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตโดยปกปิดเป็นความลับ
ในที่นี่ บริษัทในเครือกลุ่ม KUKA ที่ร่วมกิจการกับบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ให้บริการในการประมวลข้อมูลคำสั่งงานที่มีสัญญาผูกพันกับเราไม่ถือเป็นบุคคลที่สาม

การตรวจค้น, การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทันทีที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็ปไซต์จะทำการตรวจค้น บันทึกหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะรวมไปถึง

  • วันที่และการเข้า URL ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าอยู่
  • URL ที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าไปก่อนหน้านี้
  • ที่อยู่ไอพีและโดเมนสำหรับเข้าใช้งาน
  • เบราเซอร์ที่ใช้
  • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
  • ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการเข้าชม (http method, เวอร์ชั่น http, รหัสสถานะ http, ความยาวของข้อมูลที่ส่ง)

การใช้คุ้กกี้

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างข้อเสนอบนเว็บให้ดึงดูดและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่มีไวรัสหรือสร้างความเสียหายใด ๆ เว็บไซต์ของเราใช้สำหรับ "Session Cookies" คุ้กกี้ดังกล่าวจะติดตามผู้ใช้ในระหว่างช่วงเวลาการเข้าใช้งาน เมื่อปิดเบราเซอร์และเปิดใหม่ ช่วงเวลาการใช้งานใหม่ของผู้ใช้จะเริ่มต้นด้วยรหัสคุ้กกี้ใหม่ นอกจากนั้น มีการใช้ "Global Cookies" เพื่อวัดอัตราการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และระบุผู้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงช่วงเวลาการเข้าใช้งาน คุ้กกี้จะไม่ถูกลบไปพร้อมกับช่วงเวลาการเข้าใช้งาน แต่จะมีการแทนที่ข้อมูลเมื่อผ่านไปหนึ่งปี
คุณสามารถป้องกันการบันทึกคุ้กกี้ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมให้เบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำการตั้งค่า เนื่องจากอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์เสียหายได้

โซเชียลมีเดีย

นอกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ด้วย โปรดดูที่วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการใช้งานข้อมูลของคุณโดยแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันข้อมูลของผู้ประกอบการแต่ละราย

เนื้อหาแบบฝังตัว

เว็บไซต์ของเราใช้วิดีโอของบริษัท YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA หนึ่งในบริษัทของ Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

เมื่อคุณเรียกใช้เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา YouTube ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ YouTube โดยที่เนื้อหาจะไปปรากฏในเบราเซอร์ของคุณที่หน้าอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสาร ซึ่งทำให้หน้าอินเทอร์เน็ตของเราที่คุณเยี่ยมชมถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ YouTube

หากคุณต้องการใช้ข้อเสนอทางเว็บของเราในภาษาอื่นนอกจากภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษ อาจมีวิดีโอของบริการอื่นๆ รวมอยู่ด้วย เราใช้วิดีโอของบริษัท Youku ในพื้นที่ที่ใช้ภาษาจีน เราพยายามที่จะบรรลุระดับการป้องกันข้อมูลที่เท่าเทียมกันเสมอ เช่นเดียวกับข้อเสนอภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษของเรา เรายินดีที่จะตอบสนองการร้องขอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดค้านและการใช้ข้อมูลในรุ่นภาษาเฉพาะ

การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

คุณจะพบโฆษณาทั้งบนเว็บไซต์ของเราเอง และบนเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง การแสดงโฆษณามีที่มาจากการที่คุณได้ให้ข้อมูลเมื่อเข้าเว็บไซต์และใช้เนื้อหาหรือบริการของเรา โดยคุ้กกี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้น หลังจากที่คุณได้เปิดเว็บไซต์ของ KUKA อาจมีการแสดงโฆษณาของ KUKA บนเว็บไซต์อื่นๆ ในรูปของแบนเนอร์ได้
การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่มีการใช้ข้อมูลของคุณในการแสดงโฆษณา ผู้นำเสนอโฆษณาหรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ ซึ่งแสดงโฆษณาของเรา จะไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา ผู้นำเสนอโฆษณาหรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ (ได้แก่ เครือข่ายโฆษณา บริษัท Ad-Serving และผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายรายอื่นๆ) อาจเข้าใจได้ว่า ผู้ใช้ได้คลิกโฆษณาหรือเนื้อหา หรือมีการโต้ตอบ เป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโฆษณาหรือเนื้อหาดังกล่าว

วิธีการติดต่อ

จดหมายข่าว

คุณสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราเพื่อรับจดหมายข่าวได้ ในกรณีนี้ ต้องระบุที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง เราจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวโดยเฉพาะ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา คุณสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

อีเมลและแบบฟอร์ม

ทันทีที่คุณกรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล ข้อมูลที่คุณส่งให้จะถูกใช้โดยปกปิดเป็นความลับสำหรับการประมวลผลคำถามเท่านั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่น

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) แน่ใจว่าลิงก์ที่เชื่อมโยงไม่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ณ เวลาที่ทำการเชื่อมลิงก์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ไม่อาจดำเนินการควบคุมอย่างต่อเนื่อง และไม่มีอิทธิพลต่อเนื้อหาของเพจที่เชื่อมโยง บริษัทจึงไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาตามการเชื่อมโยงลิงก์นั้น ๆ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการเพิกถอน

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่รับผิดชอบร้องขอให้ผู้ใช้งานแต่ละรายมอบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามการร้องขอ หากพบข้อมูลผิดและมีการขอให้สกัดกั้นหรือลบข้อมูล บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) จะทำการแก้ไขตามคำแนะนำแบบลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้อง บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณเพิกถอนความยินยอมให้บันทึกข้อมูล โดยที่คุณสามารถกระทำการดังกล่าวได้ทุกเมื่อในภายภาคหน้า

ผู้ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการปรับตั้งค่าและแนวทางการทำงานของเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ

webmaster@kuka.com

ขอสงวนสิทธิ์

สามารถบันทึกหรือพิมพ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยคำนึงถึงข้อกำหนดตามประมวลกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล เพื่อให้เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้