เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Buy KUKA products online in the KUKA marketplace

KUKA Marketplace – Your online shop for KUKA products

With us, good replacements are easy to find! The KUKA Marketplace offers everything you need: more than 25,000 robots, software products, spare parts and services. Register in the online shop free of charge via my.KUKA.


Find information about all robots and KUKA spare parts

The KUKA Marketplace provides you with an overview of all important information about the KUKA portfolio.

This includes industrial robots, positioners, linear units, robot arms and controllers as well as mobile platforms and production cells.

In the KUKA Marketplace, you can buy over 20,000 spare parts online at any time

Quick overview:

  • In the KUKA product catalog, you can find the most important data with the aid of helpful images, article designation, article number and price.
  • Filters and categories can be used to refine the selection of products displayed.

Practical search function:

  • You can conveniently open the search mask from any page of the online shop.
  • Using the free-text search, you can enter the product name, a keyword or the article number directly.

Important product details:

  • You can find all important information on the product pages: price, appearance, technical details, compatibility, availability, shipping times and associated articles. 
  • With our large download database, we also offer you direct access to technical data, spare parts lists, data sheets, CAD data and much more.

 

Simple online ordering in the KUKA shop: products, spare parts, software, services

 

The advantages of the KUKA Marketplace at a glance

Personalized platform: order history and private shopping lists

Registering on my.KUKA and KUKA Marketplace gives you access to exclusive contents. You can view your order history and check the availability or delivery times of spare parts.

Simply place frequently required products on your personal shopping list – or create company shopping lists together with your colleagues. Practical: there you will find individual prices automatically saved for you.

 

In the shopping list, you can also share your most important products with colleagues.

Now particularly efficient: through connection to your ordering system

E-procurement via Open Catalog Interface (OCI): You can now integrate our online shop directly into your company’s ordering system. This makes your procurement process more efficient. Integrating KUKA Marketplace into your Enterprise Resource Planning system significantly speeds up the ordering process.

From next year, we will also be offering an asset compatibility check for spare parts for standard kinematic systems. In this way, you can check whether the selected product really is compatible with your robot – quickly and easily.

Merchandising rather than spare parts? We have the right online shop for that, too!

You actually wanted KUKA-branded baby bibs, desktop robots or coffee mugs? This way!

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้