เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

When two KR Agilus quarrel...

The project – the twentieth involving the Quantum series from Korean sunglasses manufacturer Gentle Monster – is called “The Malfunction”.

31 สิงหาคม 2558


When two parties quarrel...

…they both end up happy. At least that is the case with two KR AGILUS robots from KUKA squabbling over a pair of sunglasses in Seoul. The project – the twentieth involving the Quantum series from Korean sunglasses manufacturer Gentle Monster – is called “The Malfunction.

One-act play evolves from presentation of sunglasses

It reflects the point of view of media artists from teamVOID on artificial intelligence (AI). The intention of the artists is to display how mechanical systems acquire their uniqueness through “malfunction” and become one-of-a-kind objects. In the eyes of the artists, this uniqueness is the most natural form of artificial intelligence. Beginning with an underwhelming presentation of sunglasses, a rather entertaining one-act play develops. One robot dances out of line as a result of its “malfunction” and disrupts the planned sequence. The result is tearing and pulling, a mixture of conflict and harmony. One is even left with the impression that the two robots are almost interacting and communicating with one another.

Further information on “The Malfunction” can be found at en.gentlemonster.com/project/quantum/

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้