เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบพับ

ตั้งแต่ปี 2001 KUKA ได้ติดตั้งระบบพับที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ: ตามความต้องการของรอบเวลาและขนาดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ เราได้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะใช้การกลิ้งพับที่ใช้โต๊ะพับชิ้นส่วนหรือว่าจะใช้รูปแบบผสมจากทั้งสองชนิด ด้วยโซลูชั่นการพับของเรา คุณจะสามารถทำการผลิตได้อย่างประหยัดในอนาคต


ลูกค้าของ KUKA จะสามารถเลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างของระบบพับ: จากการผลิดต้นแบบที่มีปริมาณต่ำไปจนถึงการผลิตซีรีส์ที่มีปริมาณสูง จะมีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการใช้งานโซลูั่ชั่นการม้วนพับที่ใช้หุ่นยนต์ทำงาน ในทางกลับกัน โต๊ะพับชิ้นส่วนจะมีคุณลักษณะที่ใช้เวลาในกระบวนการที่น้อยเป็นพิเศษ แต่ทว่าบางทีรูปแบบผสมแบบไฮบริดจากทั้งสองชนิดอาจจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องก็ได้ เราจะช่วยสนับสนุนคุณในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม

การม้วนพับที่ใช้หุ่นยนต์ทำงาน: โซลูั่ชั่น 4.0 ที่ยืดหยุ่น

โซลูั่ชั่นการผลิตที่ยืดหยุ่นจะเข้ามารับหน้าที่ที่สำคัญใน Industrie 4.0 การผลิตที่ชาญฉลาดในสถานการณ์ตลาดที่ผันผวน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้น และช่วงวงจรชีวิตที่สั้นลง เป็นปัจจัยชี้ขาดในการแข่งขัน ด้วย โซลูั่ชั่นการม้วนพับที่ใช้หุ่นยนต์ทำงาน จะทำให้เป็นไปได้ทั้งในการทำงานกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอีกทั้งเพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุด: งานเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมหรือการจับจะสามารถมอบหมายภารกิจให้กับหุ่นยนต์ได้

  • High Output Quality Hemming (HOQ): หัวขอบ HOQ จะช่วยให้ดำเนินการกับหุ่นยนต์สร้างขอบเที่มีการควบคุมด้วยจอแสดงการพับได้
  • HOQ-S(unroof): ด้วยระบบการสร้างขอบที่ดำเนินการด้วยหุ่นยนต์ที่หลังคาเลื่อน คุณจะบรรลุได้โดยใช้เวลากระบวนการที่สั้น
  • HOQ-F(langing): ด้วยโซลูชั่น HOQ-F คุณจะสามารถพับมุมหน้าแปลนโดยการควบคุม ที่มีขนาดกว้างกว่า 105 องศาได้ ไม่จำเป็นต้องมีสถานีพับล่วงหน้า
  • Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: เราจะนำเอาขอบ STW มาใช้สำหรับการสร้างขอบแบบนุ่มของบังโคลนล้อที่มีที่รองการพับเคลื่อนที่ในอุตสาหกรรมยานยนต์: ดังนั้นคุณจึงสามารถผลิตได้หลายรุ่นในสถานี
การม้วนพับจะซิโครไนซ์ไปอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: หัวขอบเอาท์พุทที่มีคุณภาพสูงจะลดระยะเวลาในกระบวนการอย่างเห็นได้ชัด

โต๊ะพับชิ้นส่วน: ปริมาณชิ้นส่วนจำนวนมากในขณะที่รอบเวลาน้อยลง 

โต๊ะพับชิ้นส่วน จะมีคุณลักษณะที่ใช้เวลาในกระบวนการที่น้อยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบที่มีขนาดใหญ่ที่มีปริมาณเป็นจำนวนมาก วิธีการพับจะมีความเหมาะสม ด้วยโมดูลการพับที่ได้มาตรฐาน จะสามารถทำการปรับเครื่องจักรให้เข้ากันได้กับในแต่ละรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากรอบเวลาที่น้อยลงแล้วในการนี้จะมีข้อได้เปรียบคือ:

  • การใช้งานที่ง่ายของเครื่องจักร
  • ระบบที่สามารถกำหนดค่าได้ด้วยโมดูลลาร์ และ
  • ความเป็นไปได้สำหรับเครื่องจักเครื่องเดียวที่จะดำเนินการทั้งพับออกไปทางด้านนอกและพัยเข้าไปทางด้านใน
ด้วยโมดูลการพับที่ได้มาตรฐาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์จะถูกสร้างขอบเขตในบริเวณด้านนอกทั้งหมด 

ติดต่อมาหาเรา ร่วมกันเราจะหาระบบพับที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของคุณ