เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบโรงงาน

เพื่อให้สามารถทำการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในโรงงานการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้ ในปัจจุบันนี้จะขาดระบบโรงงานที่ได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ไม่ได้เลย KUKA จะมีการนำเสนอภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเขาสำหรับการผลิตตัวถังรถด้วยระบบต่าง ๆ และซึ่งจะเป็นการรับประกัน ความยืดหยุ่นของรุ่นที่สูง

ซึ่งหมายถึง: คุณจะได้รับส่วนประกอบของระบบทั้งหมดสำหรับกระบวนการในการผลิตที่เฉพาะเจาะจงจากแหล่งเดียว – โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะผลิต รถยนต์เปิดประทุน รถปิคอัพ หรือรถลีมูซีน